കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 22.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 2, 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 5, 16
4 Kannur Chittaripparamba 3, 5, 7 ,13,14
5 Kannur Iritty (M) 2, 14, 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 1, 14, 15, 17, 31, 33, 34
7 Kannur Panoor All Wards
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 3, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 27
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10, 14
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 12, 17, 28, 31
11 Kannur Mokeri 2, 3, 5, 6, 10,12,14
12 Kannur Munderi 1, 4, 6, 7, 8, 16
13 Kannur Muzhappilangad 2
14 Kannur Patyam 7, 9, 17
15 Kannur Payyannur (M) 3, 21, 26
16 Kannur Peralaserry 1, 3
17 Kannur Ramanthali 2, 4, 5, 13 (Sub-ward)
18 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 8, 18
19 Kannur Thalassery (M) 1, 23, 28, 50
20 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
21 Kannur Peringome-Vyakkara 4
22 Kannur Chembilode 3, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19
23 Kannur Kathiroor 2, 4, 18
24 Kannur Kolayad 7, 8, 10, 11, 14
25 Kannur Maloor 1, 6, 13
26 Kannur Chokli 4, 10, 12, 13, 15
27 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 30
28 Kannur Mayyil 6, 11
29 Kannur Keezhallur 3, 10
30 Kannur Kunnothuparamba All Wards
31 Kannur Anthoor 1, 3, 22
32 Kannur Padiyoor 10, 13
33 Kannur Peravoor 2, 8, 10, 11, 16
34 Kannur New Mahe 4, 5, 7
35 Kannur Vengad 1, 3, 5, 9, 16, 18
36 Kannur Kankol Alapadamba 1
37 Kannur Koodali 18
38 Kannur Trippangottur 14, 15, 17, 18
39 Kannur Cherupuzha 5, 10
40 Kannur Malappattam 5
41 Kannur Payam 2
42 Kannur Anjarakkandi 4, 9
43 Kannur Mangattidam 1, 2, 3, 9, 17
44 Kannur Contonment Board All wards
45 Kannur Kadambur 2, 7
46 Kannur Panniannur 1, 2
47 Kannur Kannapuram 8
48 Kannur Azeekkode 15, 18
49 Kannur Ulikkal 16
50 Kannur Kolacheri 10
51 Kannur Thillankeri 10
52 Kannur Irikkoor 4
53 Kannur Cheruthazham 14
54 Kannur Naduvil 17
55 Kannur Eramam Kuttur 11
56 Kannur Pariyaram 16
57 Kannur Pappinissery 12
58 Kollam Thenmala All Wards
59 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
60 Kollam Kollam (C) 2, 4, 36, 37, 38, 39
61 Kollam Thevalakkara All Wards
62 Kollam Panmana All Wards
63 Kollam Sasthamcotta All Wards
64 Kollam Mynagappally All Wards
65 Kollam West Kallada All Wards
66 Kollam Sooranad South All Wards
67 Kollam Clappana All Wards
68 Kollam Neendakara All Wards
69 Kollam Chavara All Wards
70 Kollam Poruvazhi All Wards
71 Kollam Nedumbana All Wards
72 Kollam Kulasekharam All Wards
73 Kollam Perayam All Wards
74 Kollam Paravur (M) All Wards
75 Kollam Veliyam All wards
76 Kollam Anchal All wards
77 Kollam Alayamon All wards
78 Kollam Yeroor All wards
79 Kollam Edamulakkal All Wards
80 Kollam Ilamad All wards
81 Kollam Velinallur All Wards
82 Kollam Melila All Wards
83 Kollam Vettikkavala All Wards
84 Kollam Thodiyoor All Wards
85 Kollam Sooranad North All Wards
86 Kollam Alappad All Wards
87 Kollam Vilakkudi All Wards
88 Kollam Mayyanad All Wards
89 Kollam Karipra All Wards
90 Kollam Ummannoor All Wards
91 Kollam Chithara All Wards
92 Kollam Kummil All Wards
93 Kollam Kadakkal All Wards
94 Kollam Karavaloor All Wards
95 Kollam Panayam All Wards
96 Kollam Kottarakkara (M) All Wards
97 Kollam Chadayamangalam All Wards
98 Kollam Chirakkara All Wards
99 Kollam Pooyappally All Wards
100 Kollam Thrikkaruva All Wards
101 Kollam Punaloor All Wards
102 Kollam Poothakkulam All Wards
103 Thrissur Kunnamkulam (M) 3, 7, 8, 10, 11, 12,15, 17, 19, 20, 21,22, 25,26, 33
104 Thrissur Mooriyad All Wards
105 Thrissur Iringalakkuda (M) All Divisions
106 Thrissur Kadangode 4, 5
107 Thrissur Guruvayoor (M) 35
108 Thrissur Velukkara 5, 7, 17, 18
109 Thrissur Chovvannur 1
110 Thrissur Edathuruthy 11
111 Thrissur Aloor 1
112 Thrissur Koratty 1
113 Thrissur Thannyam 9, 10
114 Thrissur Kadavalloor 12, 13, 18
115 Thrissur Karalam 13, 14
116 Thrissur Thrissur © 36, 49
117 Thrissur Thrikkoor 7, 8, 12, 13
118 Thrissur Poomangalam 2, 3
119 Thrissur Vallathol Nagar 10
120 Thrissur Varavoor 8, 9, 10, 11, 12
121 Thrissur Choondal 4, 5, 6, 7, 8, 14
122 Thrissur Panjal 12, 13
123 Thrissur Mattathur 10, 11, 21
124 Thrissur Erumappetty 9
125 Thrissur Porkkulam 3, 11
126 Thrissur Chelakkara 3, 17, 20, 21, 22
127 Thrissur Alagappanagar 7
128 Thrissur Puthanchira 6
129 Thrissur Varantharappally 9
130 Thrissur Deshamangalam 11, 13, 14, 15
131 Thrissur Mala 16
132 Thrissur Kodassery 3, 4
133 Ernakulam Kochi (C) 1, 2, 3, 5, 8, 11(Thoppumpady Fishing Harbour ), 24, 38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 66, 69, 67 (Ernakulam Market)
134 Ernakulam Kanjoor 1, 12
135 Ernakulam Chellanam All Wards
136 Ernakulam Piravam (M) 17
137 Ernakulam Paingottur 5
138 Ernakulam Paravoor (M) 8
139 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
140 Ernakulam Thrikkakkara (M) 12
141 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
142 Ernakulam Keezhumad All Wards
143 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4, 10, 17
144 Ernakulam Mulavukad 3
145 Ernakulam Alangad All Wards
146 Ernakulam Choornikkara All Wards
147 Ernakulam Varappuzha 14 ( Market )
148 Ernakulam Tripunithura (M) 35 ,48, 50 (Grandeur westend palace,Poornathreya temple road )
149 Ernakulam Chengamanad 11, 14
150 Ernakulam Karumalloor All Wards
151 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 5
152 Ernakulam Vazhakkulam 19
153 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13, 17
154 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
155 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
156 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market )
157 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
158 Ernakulam Kalamassery (M) 36
159 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
160 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
161 Ernakulam Kavalangad 11
162 Ernakulam Pallarimangalam 9
163 Ernakulam Kuzhupilly 1
164 Ernakulam Nedumbassery 15
165 Ernakulam Chittattukara 3
166 Ernakulam Maradu (M) 23, 24, 25
167 Ernakulam Mulanthuruthy 7
168 Ernakulam Mookkannur 7
169 Ernakulam Kalady 5, 8
170 Ernakulam Kumbalam 2
171 Ernakulam Eloor 2
172 Ernakulam Chennamangalam 9
173 Palakkad Koppam All Wards
174 Palakkad Elappully 14
175 Palakkad Perumatti 2
176 Palakkad Thiruvegappura All Wards
177 Palakkad Vaniyamkulam 6
178 Palakkad Kozhinjampara 8
179 Palakkad Thrithala All Wards
180 Palakkad Shornur 5, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 21, 32
181 Palakkad Kulukkallur All Wards
182 Palakkad Nellaya All Wards
183 Palakkad Vallappuzha All Wards
184 Palakkad Alanalloor 17
185 Palakkad Pallassana 3, 8
186 Palakkad Ongallur All Wards
187 Palakkad Karakkurissi 6, 12
188 Palakkad Kanjirappuzha 1, 13
189 Palakkad Peringottukurissi 4, 5, 7
190 Palakkad Akathethara 11
191 Palakkad Puthuppariyaram 8
192 Palakkad Kumaramputhur 9, 16
193 Palakkad Peruvemb 1
194 Palakkad Thengara 5
195 Palakkad Nenmara 5
196 Palakkad Pattambi (M) All Wards
197 Palakkad Ottappalam (M) 18
198 Palakkad Muthuthala All Wards
199 Palakkad Vilayoor All Wards
200 Palakkad Paruthoor All Wards
201 Palakkad Pattithara All Wards
202 Palakkad Kappoor All Wards
203 Palakkad Anakkara All Wards
204 Palakkad Chalissery All Wards
205 Palakkad Nagalassery All Wards
206 Palakkad Thirumittikkode All Wards
207 Kozhikkode Kozhikkode © 2, 11, 12, 27, 29, 35, 37, 38 , 41, 44, 45, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 74
208 Kozhikkode Nadapuram All Wards
209 Kozhikkode Tuneri All Wards
210 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
211 Kozhikkode Thalakulathur 16
212 Kozhikkode Villiappally All Wards
213 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
214 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
215 Kozhikkode Ayanchery All Wards
216 Kozhikkode Kunnamangalam 1
217 Kozhikkode Puthuppadi 21
218 Kozhikkode Omassery 8, 9
219 Kozhikkode Olavanna 2 (Nesto Hypermarket), 4, 7
220 Kozhikkode Eramala All Wards
221 Kozhikkode Azhiyur All Wards
222 Kozhikkode Edachery All Wards
223 Kozhikkode Koyilandi (M) 32, 33, All hotels in the Muncipal Area
224 Kozhikkode Chekyad All Wards
225 Kozhikkode Chengottukavu 17
226 Kozhikkode Chorod 7
227 Kozhikkode Puthuppady 6, 7, 8
228 Kozhikkode Purameri All Wards
229 Kozhikkode Perumanna All Wards
230 Kozhikkode Peruvayal 11
231 Kozhikkode Maniyoor All Wards
232 Kozhikkode Moodadi 4, 5
233 Kozhikkode Valayam 1, 11, 12, 13, 14
234 Kozhikkode Vaanimel All Wards
235 Kozhikkode Velam 8
236 Kasargode Ajanur 1, 2, 3, 4, 7, 18, 21
237 Kasargode Chemnad 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 22
238 Kasargode Chengala 1, 3, 7, 8, 9, 10,13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23
239 Kasargode Kasargod (M) 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34
240 Kasargode Kodom Belur 18
241 Kasargode Kumbala 1, 2, 4, 5, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23
242 Kasargode Madhur 5, 6, 9, 17, 18
243 Kasargode Mangalpady 3, 4, 5, 6, 9 ,11, 12, 15, 18
244 Kasargode Manjeshwar 1, 2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 17
245 Kasargode Mogral Puthur 2, 4, 6, 9, 14, 15
246 Kasargode Muliyar 1,13, 14
247 Kasargode Pallikkara 1, 4, 9, 12, 14
248 Kasargode Vokardy 1,5, 7, 11
249 Kasargode Badiadka 2, 7
250 Kasargode Enmakaje 9
251 Kasargode Meenja 8, 11, 12, 13, 14
252 Kasargode Paivalike 16
253 Kasargode Bellur 11
254 Kasargode Kallar 2, 3
255 Kasargode Panathady 13, 14
256 Kasargode Cheruvathur 17
257 Kasargode Karadka 4, 5, 9, 11
258 Kasargode Balal 2, 3, 11, 14
259 Kasargode Kanhangad (M) 1, 24
260 Kasargode Madikkai 14, 15
261 Kasargode Padanna 5
262 Kasargode Kinanoor Karinthalam 14
263 Kasargode Nileshwar (M) 21
264 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
265 Alappuzha Palamel All Wards
266 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13
267 Alappuzha Thekkekkara All Wards
268 Alappuzha Nooranad All Wards
269 Alappuzha Arattupuzha All Wards
270 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
271 Alappuzha Venmony 8
272 Alappuzha Karuvatta 4
273 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
274 Alappuzha Pathiyoor 12
275 Alappuzha Pulincunnoo 14, 15
276 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
277 Alappuzha Puliyoor 1
278 Alappuzha Alappuzha (M) 1, 35, 43
279 Alappuzha Ala 13
280 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
281 Alappuzha Ramankari 9
282 Alappuzha Thrikkunnapuzha All Wards
283 Alappuzha Krishnapuram 1, 2, 3
284 Alappuzha Ambalappuzha North 1, 2, 18
285 Alappuzha Devikulangara 13
286 Alappuzha Thazhakkara 21
287 Alappuzha Mararikkulam North 15, 19, 21
288 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
289 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 14, 19, 20
290 Pathanamthitta Kallooppara 12
291 Pathanamthitta Malayalapuzha 6, 8
292 Pathanamthitta Kottangal 3, 5, 6, 7, 8, 9
293 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
294 Pathanamthitta Ezhamkulam 6, 17
295 Pathanamthitta Aruvappulam 2, 3, 4, 5, 12
296 Pathanamthitta Cherukole 2, 12, 13
297 Pathanamthitta Kadapra 8, 9
298 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
299 Pathanamthitta Naranganam 7
300 Pathanamthitta Kalanjoor 5, 6
301 Pathanamthitta Pramadom 1, 3, 10
302 Pathanamthitta Adoor (M) All Wards
303 Pathanamthitta Ayiroor 11,12, 15
304 Pathanamthitta Thannithode 3, 4, 5, 6, 7, 8
305 Pathanamthitta Chennerkkara 13
306 Pathanamthitta Erathu 11, 13, 15
307 Pathanamthitta Aranmula 14
308 Pathanamthitta Vadasserikkara 1
309 Pathanamthitta Kunnanthanam 5, 8
310 Pathanamthitta Niranam 13
311 Pathanamthitta Pallikkal 3
312 Pathanamthitta Ranni Pazhavangadi 12, 13, 14
313 Pathanamthitta Konni 1, 16
314 Pathanamthitta Kulanada 2
315 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
316 Thiruvananthapuram Parasala All wards
317 Thiruvananthapuram Karode 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16
318 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
319 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13, 14, 15
320 Thiruvananthapuram Azhoor 1, 18
321 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
322 Thiruvananthapuram Vilappil 3
323 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
324 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10, 13
325 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
326 Thiruvananthapuram Kunnathukal All wards
327 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14
328 Thiruvananthapuram Poovar 7, 8, 9, 10, 11, 12
329 Thiruvananthapuram Perumkadavila All Wards
330 Thiruvananthapuram Kollayil 9
331 Thiruvananthapuram Nellanad 7
332 Thiruvananthapuram Kallara 8, 9, 10, 11, 12
333 Thiruvananthapuram Vembayam 1
334 Thiruvananthapuram Pangode 8
335 Thiruvananthapuram Kollayil 10
336 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 29
337 Idukki Vathikkudy 11, 14
338 Idukki Kanjikuzhy 7, 10, 11, 12, 13, 14
339 Idukki Karunapuram 1, 2
340 Idukki Rajakkad All Wards
341 Idukki Chinnakkanal 3, 10
342 Idukki Kanjiyar 11, 12
343 Idukki Ayyappankovil 1, 2, 3
344 Idukki Upputhara 1, 6, 7
345 Idukki Udumbanchola 2, 3
346 Idukki Kodikkulam 1, 13
347 Idukki Bisonvally 8
348 Idukki Peerumedu 13
349 Idukki Senapathy 9
350 Idukki Vazhathope All Wards
351 Idukki Mariyapuram 2, 5, 7, 10, 11
352 Idukki Vannapuram 1, 2, 4, 17
353 Idukki Munnar 19
354 Idukki Nedumkandam 3
355 Kottayam Parathode 7, 8, 9
356 Kottayam Aymanam 6
357 Kottayam Thalayolaparamb 4
358 Kottayam Kadathuruthy 16
359 Kottayam Udayanapuram 16
360 Kottayam Kumarakom 4, 12
361 Kottayam Pallikkathode 7
362 Kottayam TV puram 10
363 Kottayam Ettumanoor (M) 4, 35
364 Kottayam Vechoor 3
365 Kottayam Maravanthuruth 11, 12
366 Kottayam Changanassery (M) 24, 31, 33, 34
367 Kottayam Kanjirappally 18
368 Kottayam Kottayam (M) 39, 46
369 Kottayam Vazahppally 20
370 Kottayam Payippad 8, 9, 10, 11
371 Kottayam Thalayazham 1
372 Kottayam Thiruvarpp 11
373 Wayanad Thirunelli All Wards
374 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
375 Wayanad Mullankolly All Wards
376 Wayanad Kottathara 5
377 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12, 15, 16, 17
378 Wayanad Pulpally All Wards
379 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
380 Wayanad Meenangadi 15, 16
381 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
382 Wayanad Kalppatta 18 - Rattakkolli Paniya Colony
383 Wayanad Edavaka 2 , 12
384 Wayanad Vellamunda 9
385 Wayanad Padinjarathara 1, 16
386 Wayanad Thavinjal 1, 2
387 Malappuram Ponnani (M) All Wards
388 Malappuram Perumpadapp All Wards
389 Malappuram Veliyamkode All Wards
390 Malappuram Marancheri All Wards
391 Malappuram Alamkode All Wards
392 Malappuram Vattamkulam All Wards
393 Malappuram Edappal All Wards
394 Malappuram Kaladi All Wards
395 Malappuram Tanur (M) All Wards
396 Malappuram Kondotty (M) All Wards
397 Malappuram Nilambur (M) All Wards
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’