കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 24.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 2, 13, 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 4, 5, 7, 16
4 Kannur Chittaripparamba 3, 5, 7 ,13, 14
5 Kannur Iritty (M) 2, 14, 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 1, 14, 15, 16, 17, 31, 33, 34, 40, 43
7 Kannur Panoor All Wards
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 3, 6, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 27, 28
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10, 14
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 12, 17, 28, 31
11 Kannur Mokeri 2, 3, 5, 6, 10,12,14
12 Kannur Munderi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11,16, 20
13 Kannur Muzhappilangad 2
14 Kannur Patyam 7, 9, 17
15 Kannur Payyannur (M) 3, 21, 26
16 Kannur Peralaserry 1, 3, 18
17 Kannur Ramanthali 2, 4, 5, 13 (Sub-ward)
18 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 8, 18
19 Kannur Thalassery (M) 1,11, 23, 28, 50
20 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
21 Kannur Peringome-Vyakkara 2, 4
22 Kannur Chembilode 3, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19
23 Kannur Kathiroor 2, 4, 16, 18
24 Kannur Kolayad 2, 7, 8, 10, 11, 14
25 Kannur Maloor 1, 6, 13
26 Kannur Chokli 4, 10, 12, 13, 15
27 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 30
28 Kannur Mayyil 6, 11,17
29 Kannur Keezhallur 3, 10
30 Kannur Kunnothuparamba All Wards
31 Kannur Anthoor 1, 3, 22
32 Kannur Padiyoor 10, 13
33 Kannur Peravoor 2, 8, 10, 11, 16
34 Kannur New Mahe 4, 5, 7
35 Kannur Vengad 1, 3, 5, 9, 16, 18
36 Kannur Kankol Alapadamba 1
37 Kannur Koodali 18
38 Kannur Trippangottur 3, 9, 11, 13,15,16 , 17, 18
39 Kannur Cherupuzha 5, 10
40 Kannur Malappattam 5
41 Kannur Payam 2
42 Kannur Anjarakkandi 4, 9, 10
43 Kannur Mangattidam 1, 2, 3, 9, 11, 17
44 Kannur Contonment Board All wards
45 Kannur Kadambur 2, 3, 7, 10
46 Kannur Panniannur 1, 2
47 Kannur Kannapuram 8
48 Kannur Azeekkode 15, 18
49 Kannur Ulikkal 16
50 Kannur Kolacheri 9, 10
51 Kannur Thillankeri 10
52 Kannur Irikkoor 4
53 Kannur Cheruthazham 14
54 Kannur Naduvil 17
55 Kannur Eramam Kuttur 5, 11
56 Kannur Pariyaram 2, 16
57 Kannur Pappinissery 12
58 Kannur Ezhom 14
59 Kannur Pinarayi 8, 12
60 Kannur Eruvessi 2, 7
61 Kannur Cherukunnu 6
62 Kannur Chengalayi 1
63 Kannur Kottiyoor 1, 6
64 Kannur Madai 14
65 Kannur Aralam 10
66 Kollam Thenmala All Wards
67 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
68 Kollam Kollam (C) 2, 4, 36, 37, 38, 39
69 Kollam Thevalakkara All Wards
70 Kollam Panmana All Wards
71 Kollam Sasthamcotta All Wards
72 Kollam Mynagappally All Wards
73 Kollam West Kallada All Wards
74 Kollam Sooranad South All Wards
75 Kollam Clappana All Wards
76 Kollam Neendakara All Wards
77 Kollam Chavara All Wards
78 Kollam Nedumbana All Wards
79 Kollam Kulasekharam All Wards
80 Kollam Paravur (M) All Wards
81 Kollam Veliyam All wards
82 Kollam Anchal All wards
83 Kollam Alayamon All wards
84 Kollam Yeroor All wards
85 Kollam Edamulakkal All Wards
86 Kollam Ilamad All wards
87 Kollam Velinallur All Wards
88 Kollam Melila All Wards
89 Kollam Vettikkavala All Wards
90 Kollam Thodiyoor All Wards
91 Kollam Sooranad North All Wards
92 Kollam Alappad All Wards
93 Kollam Vilakkudi All Wards
94 Kollam Mayyanad All Wards
95 Kollam Karipra All Wards
96 Kollam Ummannoor All Wards
97 Kollam Chithara All Wards
98 Kollam Kummil All Wards
99 Kollam Kadakkal All Wards
100 Kollam Karavaloor All Wards
101 Kollam Panayam All Wards
102 Kollam Kottarakkara (M) All Wards
103 Kollam Chadayamangalam All Wards
104 Kollam Chirakkara All Wards
105 Kollam Pooyappally All Wards
106 Kollam Thrikkaruva All Wards
107 Kollam Punaloor 10, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34
108 Kollam Poothakkulam All Wards
109 Kollam Kulathooppuzha All Wards
110 Kollam Nilamel All Wards
111 Kollam Neduvathur All Wards
112 Kollam Ittiva All Wards
113 Kollam Kottankara All Wards
114 Kollam Karunagappally (M) 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 34, 35
115 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
116 Alappuzha Palamel All Wards
117 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13
118 Alappuzha Thekkekkara All Wards
119 Alappuzha Nooranad All Wards
120 Alappuzha Arattupuzha All Wards
121 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
122 Alappuzha Karuvatta 4
123 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
124 Alappuzha Pathiyoor 12
125 Alappuzha Pulincunnoo 14, 15
126 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
127 Alappuzha Puliyoor 1
128 Alappuzha Alappuzha (M) 1, 35, 43
129 Alappuzha Ala 13
130 Alappuzha Cherthala (M) All wards
131 Alappuzha Aroor All wards
132 Alappuzha Arukutty All wards
133 Alappuzha Perumpalam All wards
134 Alappuzha Ezhupunna All wards
135 Alappuzha Panavally All wards
136 Alappuzha Kodamthuruthu All wards
137 Alappuzha Thaikkattussery All wards
138 Alappuzha Kuthiyathodu All wards
139 Alappuzha Thuravoor All wards
140 Alappuzha Chennampallippuram All wards
141 Alappuzha Pattanakkad All wards
142 Alappuzha Vayalar All wards
143 Alappuzha Kadakkarappally All wards
144 Alappuzha Cherthala South All wards
145 Alappuzha Thanneermukkam All wards
146 Alappuzha Mararikkulam North All wards
147 Alappuzha Kanjikkuzhy All wards
148 Alappuzha Muhamma All wards
149 Alappuzha Ramankari 9
150 Alappuzha Thrikkunnapuzha All Wards
151 Alappuzha Krishnapuram 1, 2, 3
152 Alappuzha Ambalappuzha North 1, 2, 18
153 Alappuzha Devikulangara 13
154 Alappuzha Thazhakkara 21
155 Alappuzha Mararikkulam South 15, 17, 19, 21
156 Alappuzha Thripparuthura 5
157 Alappuzha Chengannur (M) 4, 23
158 Alappuzha Mannanchery 14, 17, 19, 20
159 Alappuzha Pallippad 10
160 Ernakulam Kochi (C) 1, 2, 3, 5, 8, 11(Thoppumpady Fishing Harbour), 20, 24, 38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 69, 67 (Ernakulam Market), 71, 72
161 Ernakulam Kanjoor 1, 12
162 Ernakulam Chellanam All Wards
163 Ernakulam Piravam (M) 17
164 Ernakulam Paingottur 5
165 Ernakulam Paravoor (M) 8
166 Ernakulam Kadungalloor 7, 8
167 Ernakulam Thrikkakkara (M) 5, 6, 12
168 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
169 Ernakulam Keezhumad All Wards
170 Ernakulam Edathala All Wards
171 Ernakulam Mulavukad 3
172 Ernakulam Alangad All Wards
173 Ernakulam Choornikkara All Wards
174 Ernakulam Varappuzha 14 ( Market )
175 Ernakulam Tripunithura (M) 16, 35 ,48, 50 (Grandeur westend palace,Poornathreya temple road )
176 Ernakulam Chengamanad All Wards
177 Ernakulam Karumalloor All Wards
178 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 5
179 Ernakulam Vazhakkulam 19
180 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 17
181 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
182 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
183 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market )
184 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
185 Ernakulam Kalamassery (M) 2, 35
186 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
187 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
188 Ernakulam Kavalangad 11
189 Ernakulam Pallarimangalam 9
190 Ernakulam Kuzhupilly 1
191 Ernakulam Nedumbassery 7, 14, 15
192 Ernakulam Chittattukara 3, 18
193 Ernakulam Maradu (M) 23, 24, 25
194 Ernakulam Mulanthuruthy 7
195 Ernakulam Mookkannur 7
196 Ernakulam Kalady 5, 8
197 Ernakulam Kumbalam 2
198 Ernakulam Eloor 2
199 Ernakulam Chennamangalam 9
200 Ernakulam Manjapra 8
201 Ernakulam Kottuvally 22
202 Palakkad Koppam All Wards
203 Palakkad Elappully 14
204 Palakkad Perumatti 2
205 Palakkad Thiruvegappura All Wards
206 Palakkad Vaniyamkulam 6
207 Palakkad Kozhinjampara 8
208 Palakkad Thrithala All Wards
209 Palakkad Shornur 5, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 21, 32
210 Palakkad Kulukkallur All Wards
211 Palakkad Nellaya All Wards
212 Palakkad Vallappuzha All Wards
213 Palakkad Alanalloor 17
214 Palakkad Pallassana 8
215 Palakkad Ongallur All Wards
216 Palakkad Karakkurissi 6, 12
217 Palakkad Kanjirappuzha 1, 13
218 Palakkad Peringottukurissi 4, 5, 7
219 Palakkad Kumaramputhur 9, 16
220 Palakkad Peruvemb 1
221 Palakkad Thengara 5
222 Palakkad Nenmara 5
223 Palakkad Pattambi (M) All Wards
224 Palakkad Ottappalam (M) 18
225 Palakkad Muthuthala All Wards
226 Palakkad Vilayoor All Wards
227 Palakkad Paruthoor All Wards
228 Palakkad Pattithara All Wards
229 Palakkad Kappoor All Wards
230 Palakkad Anakkara All Wards
231 Palakkad Chalissery All Wards
232 Palakkad Nagalassery All Wards
233 Palakkad Thirumittikkode All Wards
234 Palakkad Marutharoad 10
235 Palakkad Koduvayoor 4
236 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 8, 10, 11, 12,15, 19 , 20, 22, 25
237 Thrissur Mooriyad All Wards
238 Thrissur Iringalakkuda (M) All Divisions
239 Thrissur Velukkara 1, 3, 5, 7, 17, 18
240 Thrissur Edathuruthy 11
241 Thrissur Aloor 1
242 Thrissur Koratty 1
243 Thrissur Thannyam 9, 10
244 Thrissur Kadavalloor 12, 13, 15, 16, 17, 18
245 Thrissur Karalam 13, 14
246 Thrissur Thrissur © 36, 40, 44, 49
247 Thrissur Thrikkoor 7, 8, 12, 13
248 Thrissur Poomangalam 2, 3, 8
249 Thrissur Vallathol Nagar 10
250 Thrissur Varavoor 8, 9, 10, 11, 12
251 Thrissur Choondal 4, 5, 6, 7, 8, 14
252 Thrissur Panjal 12, 13
253 Thrissur Mattathur 10, 11, 21
254 Thrissur Erumappetty 9
255 Thrissur Porkkulam 3, 9, 11
256 Thrissur Chelakkara 3, 17, 20, 21, 22
257 Thrissur Alagappanagar 7
258 Thrissur Puthanchira 6
259 Thrissur Varantharappally 9
260 Thrissur Deshamangalam 11, 13, 14, 15
261 Thrissur Mala 16
262 Thrissur Kodassery 3, 4
263 Thrissur Mathilakam 14, 15
264 Thrissur Thiruvillwamala 10
265 Thrissur Padiyur 1, 13, 14
266 Thrissur Kodakara 2
267 Thrissur Pavaratty 3
268 Thrissur Madakkathara 6, 7, 8, 14
269 Thrissur Puthur 3
270 Thrissur Kodungalloor (M) 31
271 Thrissur Nenmanikkara 6
272 Thrissur Parappookkara 1, 3
273 Thrissur Vadakkanchery (M) 10,11,16,17,20
274 Kozhikkode Kozhikkode © 2, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 29, 35, 37, 38 , 41, 44,45, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 74
275 Kozhikkode Nadapuram All Wards
276 Kozhikkode Tuneri All Wards
277 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
278 Kozhikkode Thalakulathur 16
279 Kozhikkode Villiappally All Wards
280 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
281 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
282 Kozhikkode Ayanchery All Wards
283 Kozhikkode Kunnamangalam 1
284 Kozhikkode Puthuppadi 6, 7, 8, 21
285 Kozhikkode Omassery 8, 9
286 Kozhikkode Olavanna All Wards
287 Kozhikkode Eramala All Wards
288 Kozhikkode Azhiyur All Wards
289 Kozhikkode Edachery All Wards
290 Kozhikkode Koyilandi (M) 32, 33 ,All hotels in the Muncipal Area
291 Kozhikkode Chekyad All Wards
292 Kozhikkode Chengottukavu 8, 17, 18, 21
293 Kozhikkode Chorod 7
294 Kozhikkode Purameri All Wards
295 Kozhikkode Perumanna All Wards
296 Kozhikkode Peruvayal 11
297 Kozhikkode Maniyoor All Wards
298 Kozhikkode Moodadi 4, 5
299 Kozhikkode Valayam 1, 11, 12, 13, 14
300 Kozhikkode Vaanimel All Wards
301 Kozhikkode Velam 8
302 Kozhikkode Chelannur 3
303 Kozhikkode Thiruvalloor 5, 6, 10
304 Kozhikkode Thamarassery 9
305 Kozhikkode Mukkom 29, 30
306 Kozhikkode Kodiyathur 5
307 Kozhikkode Mavoor 2, 4
308 Kozhikkode Kakkodi 10
309 Kozhikkode Kakkoor 12
310 Kasargode Ajanur 1, 2, 3, 7, 11, 15, 16
311 Kasargode Badiadka 2, 15
312 Kasargode Balal 2, 3, 11
313 Kasargode Bellur 11
314 Kasargode Chemnad 1, 5, 8, 9,11,18,19 , 20, 22
315 Kasargode Chengala 3, 4, 7, 8, 9, 10,11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23
316 Kasargode Cheruvathur 17
317 Kasargode East Eleri 14, 15
318 Kasargode Enmakaje 9
319 Kasargode Kallar 3, 10, 11
320 Kasargode Kanhangad (M) 24
321 Kasargode Karadka 4, 5,11
322 Kasargode Kasargod (M) 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23 , 27, 28, 29,34
323 Kasargode Kinanoor Karinthalam 14
324 Kasargode Kodom Belur 18
325 Kasargode Kumbala 1, 2, 4, 5, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23
326 Kasargode Kumbdaje 5, 6, 7, 9
327 Kasargode Kuttikkole 13
328 Kasargode Madhur 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18
329 Kasargode Madikkai 14, 15
330 Kasargode Mangalpady 3, 4, 6, 11, 12, 13
331 Kasargode Manjeshwar 1, 2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 17
332 Kasargode Meenja 8, 11, 12,14
333 Kasargode Mogral Puthur 4, 6, 14, 15
334 Kasargode Muliyar 1,14
335 Kasargode Nileshwar (M) 5, 21, 29
336 Kasargode Padanna 2, 5
337 Kasargode Pallikkara 4, 14
338 Kasargode Panathady 2, 5, 13, 14
339 Kasargode Paivalike 16
340 Kasargode Pilicode 4, 11
341 Kasargode Pullur Periya 1, 17
342 Kasargode Puthige 6
343 Kasargode Uduma 2, 6, 7, 11, 17, 18
344 Kasargode Vorkkady 7
345 Kasargode Thrikkarippur 1, 4, 15
346 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
347 Pathanamthitta Thiruvalla (M) All Wards
348 Pathanamthitta Malayalapuzha 8
349 Pathanamthitta Kottangal 5, 6, 7, 8, 9
350 Pathanamthitta Ezhamkulam 17
351 Pathanamthitta Aruvappulam 4, 12
352 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
353 Pathanamthitta Naranganam 4
354 Pathanamthitta Pramadom 3
355 Pathanamthitta Adoor (M) All Wards
356 Pathanamthitta Ayiroor 11,15
357 Pathanamthitta Chennerkkara 4
358 Pathanamthitta Erathu 11, 13, 15
359 Pathanamthitta Vadasserikkara 1
360 Pathanamthitta Kunnanthanam 5, 8
361 Pathanamthitta Niranam 13
362 Pathanamthitta Pallikkal 3, 7
363 Pathanamthitta Ranni Pazhavangadi 12, 13, 14
364 Pathanamthitta Konni 1, 16
365 Pathanamthitta Kulanada 2
366 Pathanamthitta Kalanjoor 8, 9
367 Pathanamthitta Thannithode 6
368 Pathanamthitta Enadhimangalam 15
369 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
370 Thiruvananthapuram Parasala All wards
371 Thiruvananthapuram Karode 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16
372 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
373 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13, 14, 15
374 Thiruvananthapuram Azhoor 1, 15,18
375 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
376 Thiruvananthapuram Vilappil 3, 10, 20
377 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
378 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13
379 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
380 Thiruvananthapuram Kunnathukal All wards
381 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14
382 Thiruvananthapuram Poovar 7, 8, 9, 10, 11, 12
383 Thiruvananthapuram Perumkadavila All Wards
384 Thiruvananthapuram Kollayil 9,10, 12
385 Thiruvananthapuram Nellanad 7
386 Thiruvananthapuram Kallara 8, 9, 10, 11, 12
387 Thiruvananthapuram Vembayam 1
388 Thiruvananthapuram Pangode 8
389 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 4, 11, 19, 29, 39
390 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5, 7, 15
391 Thiruvananthapuram Kilimanoor 12
392 Thiruvananthapuram Peringammala 17
393 Idukki Kanjikuzhy 7, 10, 11, 12, 13, 14
394 Idukki Karunapuram 1, 2
395 Idukki Rajakkad All Wards
396 Idukki Chinnakkanal 3, 10
397 Idukki Kanjiryar 11, 12
398 Idukki Ayyappankovil 1, 2, 3
399 Idukki Upputhara 1, 6, 7
400 Idukki Udumbanchola 2, 3
401 Idukki Kodikkulam 1, 13
402 Idukki Bysenvally 8
403 Idukki Peerumedu 13
404 Idukki Senapathy 9
405 Idukki Vazhathope All Wards
406 Idukki Mariyapuram 2, 5, 7, 10, 11
407 Idukki Vannapuram All Wards
408 Idukki Munnar 19
409 Idukki Nedumkandam 3
410 Kottayam Parathode 7, 8, 9
411 Kottayam Aymanam 6
412 Kottayam Thalayolaparamb 4
413 Kottayam Kadathuruthy 16
414 Kottayam Udayanapuram 16
415 Kottayam Kumarakom 4, 12
416 Kottayam Pallikkathode 7
417 Kottayam TV puram 10
418 Kottayam Ettumanoor (M) 4, 35
419 Kottayam Vechoor 3
420 Kottayam Maravanthuruth 11, 12
421 Kottayam Changanassery (M) 24, 31, 33, 34
422 Kottayam Kanjirappally 18
423 Kottayam Kottayam (M) 39, 46
424 Kottayam Vazahppally 20
425 Kottayam Payippad 7, 8, 9, 10, 11
426 Kottayam Thalayazham 1
427 Kottayam Thiruvarpp 11
428 Kottayam Vaikom (M) 21, 25
429 Wayanad Thirunelli All Wards
430 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15
431 Wayanad Mullankolly All Wards
432 Wayanad Kaniyambatta 15, 16, 17
433 Wayanad Pulpally All Wards
434 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
435 Wayanad Kalppatta 18 - Rattakkolli Paniya Colony
436 Wayanad Edavaka 2 , 12, 16, 17
437 Wayanad Vellamunda 2, 3, 9
438 Wayanad Padinjarathara 1, 16
439 Wayanad Thavinjal 1, 2
440 Wayanad Noolppuzha 14, 15, 16, 17
441 Malappuram Ponnani (M) All Wards
442 Malappuram Perumpadapp All Wards
443 Malappuram Veliyamkode All Wards
444 Malappuram Marancheri All Wards
445 Malappuram Alamkode All Wards
446 Malappuram Vattamkulam All Wards
447 Malappuram Edappal All Wards
448 Malappuram Kaladi All Wards
449 Malappuram Tanur (M) All Wards
450 Malappuram Kondotty (M) All Wards
451 Malappuram Nilambur (M) All Wards
452 Malappuram Peruvallur 3, 12, 13, 18, 19
453 Malappuram Mampad 2, 3, 11, 12
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’