കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 08.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Ernakulam Edakkattuvayal Panchayat Ward 14
2 Idukki Elappara  11, 12, 13
3 Idukki  Vandanmedu  12, 14
4 Idukki  Santhanpara Panchayat  8
5 Kannur  Ezhome  All Wards


6 Kannur  Kadirur  All Wards


7 Kannur  Koothuparamba (M) All Wards


8 Kannur  Kottayam Malabar  All Wards


9 Kannur Kunnothuparamba  All Wards


10 Kannur  Mokeri  All Wards


11 Kannur  Panoor (M)  All Wards


12 Kannur  Pappinisseri  All Wards


13 Kannur Pattiam  All Wards


14 Kannur Peralasseri  All Wards


15 Kasaragode  Chemnad  22
16 Kasaragode  Chengala
 17, 18
17 Kollam  Punaloor (M)  17
18 Kollam  Thrikkaruva  9, 10, 12, 13


19 Kottayam  Kottayam (M)  2, 18
20 Kottayam  Manarcadu
 10, 16
21 Kottayam  Panchaikkadu
 16
22 Kottayam  Velloor
 5
23 Kozhikode  Kozhikode (C)  42, 43, 44, 45, 54, 55, 56


24 Palakkad  Kuzhalmannam  10, 11, 15
25 Palakkad  Thenkurissi  12, 15
26 Thiruvananthapuram  Neyyattinkara (M)  1, 2, 3, 4, 5, 37, 40, 41, 42, 43, 44
27 Thiruvananthapuram  Varakala (M)  16, 17
28 Wayanad  Ambalavayal Mangodu Colony
29 Wayanad Edavaka All Wards
30 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
31 Wayanad Meenangadi 8, 9, 10, 17
32 Wayanad Thirunelli All Wards
33 Wayanad Vellamunda 9, 10, 11, 12

• Guidelines No. 31/F2/2020/Health dated 31-3-2020
• Containment zones will be the wards specified against the ‘LSG Needing Special

Attention’ as per the directions dated 4-5-2020.
 • Deletions will be considered after weekly review on 14-5-2020