നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 212 കേസുകള്‍; മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തത് 2706 പേര്‍

post

നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 212 കേസുകള്‍; മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തത് 2706 പേര്‍

കോവിഡ്
നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 212 പേര്‍ക്കെതിരെ
കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 91 പേരാണ്. 62 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.
മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്ത 2706 സംഭവങ്ങളാണ്് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
ചെയ്തത്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്റെ എണ്ണം,
അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 43, 19, 6
തിരുവനന്തപുരം റൂറ   - 6, 2, 0
കൊല്ലം സിറ്റി - 0, 0, 0
കൊല്ലം റൂറ  - 2, 2, 0
പത്തനംതിട്ട - 31, 31, 0
ആലപ്പുഴ - 6, 1, 0
കോട്ടയം - 4, 4, 28
ഇടുക്കി - 25, 0, 0
എറണാകുളം സിറ്റി - 45, 0, 0
എറണാകുളം റൂറ  - 12, 0, 0
തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 0, 0, 0
തൃശൂര്‍ റൂറ  - 1, 1, 0
പാലക്കാട് - 0, 0, 0
മലപ്പുറം - 0, 0, 0
കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 1, 1, 0
കോഴിക്കോട് റൂറ  - 1, 1, 0
വയനാട് - 6, 0, 0
കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി  - 4, 4, 15
കണ്ണൂര്‍ റൂറ  - 5, 5, 13
കാസര്‍ഗോഡ് - 20, 20, 0