കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 03.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No DistrictLSGContainment Zones
1Kannur Kadirur No containment zone
2KannurPattiam 9, 10, 12, 13
3KannurKelakom 9
4Kannur
Mattannur (M) 
 19, 28
5Kannur
Chokli
2, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
All Wards
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
2, 9, 12, 14
16Kannur
Koodali
15
17Kannur
Kanichar
12
18Kannur
Peralassery
5
19Kannur
Panniyannur
6, 10
20Kannur
Pinarayi8
21Kannur
Cherupuzha
3, 14, 19
22Kannur
Cherukunnu
1
23Kannur
Kannapuram
1, 14
24Kannur
Munderi
15
25Kannur
Muzhappilangad
All Wards
26Kannur
Thalasheery (M)
37, 47
27Kannur
Alakode
5
28Kannur
Muzhakkunnu
13
29Kasaragod
Piavalike
3, 4, 9
30Kasaragod
Kallar
 4
31Kasaragod
Kasargod (M)
 4, 22, 23
32Kasaragod
Kodom Belur
14
33Kasaragod
Vorkady
1, 2
34Kasaragod
Meenja
2, 7
35Kasaragod
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 20
36Kasaragod
Madhur
1, 7, 25, 28
37Kasaragod
Uduma
9
38Kasaragod
Manjeshwar
11
39Kasaragod
Kumbala
6, 7
40Kasaragod
Badiadkka
2, 13
41Kasaragod
Pilicode
8
42Kasaragod
Cheruvathur
24
43Kasaragod
Padanna
7
44Kasaragod
Eleri
14
45Wayanad
Thirunelli
No containment zone
46Wayanad
Nenmeni
No containment zone
47Wayanad
Muttil
4, 5, 6
48Idukki
Vandanmed
No containment zone
49Idukki
Karunapuram
No containment zone
50Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12
51Palakkad
Kadampazhipuram 
All Wards
52Palakkad
Muthuthala
No containment zone
53Palakkad
Karakurishi
6, 7
54Palakkad
Kottayi
4, 9
55Palakkad
Muthalamada
No containment zone
56Palakkad
Threkkaderi
4, 5, 10
57Palakkad
Sreekrishnapuram
All Wards
58Palakkad
Nagalassery
15
59Palakkad
Ambalathara
All Wards
60Palakkad
Vellinezhi
4
61Palakkad
Ottappalam (M)
1, 4, 6, 36
62Palakkad
Vallappuzha
11
63Palakkad
Perumatty
14
64Palakkad
Mundoor
16, 18
65Palakkad
Puthusherry5, 14, 21
66Palakkad
Malampuzha
4
67Palakkad
Chalissery
15
68Palakkad
Cherupulassery
5, 26
69Palakkad
Mannarkad (M)
10
70Palakkad
Chittoor-Thathamangalam
20
71Palakkad
Polppulli
7
72Palakkad
Nellay
14
73Palakkad
Pattithara
9
74Palakkad
Shornoor (M)
3, 10
75Palakkad
Paruthoor
9
76Palakkad
Kuzhalmandam
13
77Palakkad
Vilayur
13
78Palakkad
PerigottuKurishi
12
79Palakkad
Tharoor
9
80Palakkad
Koppam
8
81Palakkad
Ottappalam
7, 29
82Palakkad
Vaniyamkulam
14
83Palakkad
Anakkara
2, 13
84Palakkad
Alanallur
1, 15, 20
85Palakkad
Kottoppadam
4
86Palakkad
Palakkad (M)
6, 13, 20, 35
87Palakkad
Thachampara
5, 6
88Palakkad
Pattambi
6
89Palakkad
Pallassana
15
90Palakkad
Puthunagaram
10
91Palakkad
Akathethara
2, 3
92Palakkad
Thirumittacodu
8
93Palakkad
Marutharoad
10
94Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
95Kollam
Panmana
10, 11
96Kollam
Punalur (M)
12
97Kollam
Kulathooppuzha
No containment zone
98Kollam
Aryankavu
No containment zone
99Kollam
Thenmala
No containment zone
100Kollam
Adichanallur
15, 17
101Kottayam
Koruthode
2
102Kottayam
Vellavoor
1
103Kottayam
Meenadom

13

104Kottayam
Paippad
12
105Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
106Kottayam
Madappally
5
107Kozhikode
Azhiyur

13

108Kozhikode
Onchiyum
14
109Kozhikode
Thuneri
All Wards
110Kozhikode
Purameri
All Wards
111Kozhikode
Nadapuram
All Wards
112Kozhikode
Kunnummel
All Wards
113Kozhikode
Kuttiyadi
All Wards
114Kozhikode
Valayam
All Wards
115Kozhikode
Vadakara (M)
40, 45, 46
116Alappuzha
Pandanad
1, 5
117Alappuzha
Chengannur (M)
3
118Thiruvananthapuram
Kulathur
9, 10, 11, 12, 13, 14
119Thiruvananthapuram
Navaikulam
3, 4, 13
120Thiruvananthapuram
Nellanad
All Wards
121Thiruvananthapuram
Pullampara
All Wards
122Thiruvananthapuram
Pulimath
All Wards
123Thiruvananthapuram
Karode
14, 15 
125Thiruvananthapuram
Mudakkal 
All Wards
125Thiruvananthapuram
Vamanapuram 
All Wards
126Thiruvananthapuram
Manickkal
All Wards
127MalappuramAnakkayam
21
128Ernakulam
Cochin (C)
60

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 03-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)