കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 04.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No DistrictLSGContainment Zones
1PalakkadKadampazhipuram All Wards
2PalakkadKarakurishi 6, 7
3PalakkadKottayi 4, 9
4Palakkad
Thrikkadeeri
 4, 5, 10
5Palakkad

Nagalassery

15
6Palakkad
Sreekrishnapuram
All Wards
7Palakkad
AmbalapparaAll Wards
8Palakkad
Vellinezhi
4
9Palakkad
Ottappalam (M)
1, 4, 6, 7, 29, 36
10Palakkad
Vallappuzha
11
11Palakkad
Perumatty
1, 6
12Palakkad
Mundoor
16, 18
13Palakkad
Puthusherry
5, 14, 21
14Palakkad
Malampuzha
4
15Palakkad
Chalissery
15
16Palakkad
Cherupulassery
5, 26
17Palakkad
Mannarkad (M)
10
18Palakkad
Chittoor-Thathamangalam
20
19Palakkad
Polppulli
7
20Palakkad
Nellay14
21Palakkad
Pattithara
9
22Palakkad
Paruthoor
9
23Palakkad
Kuzhalmandam
13
24Palakkad
Vilayur
13
25Palakkad
PerigottuKurishi
12
26Palakkad
Tharoor
9
27Palakkad
Koppam
8
28Palakkad
Vaniyamkulam
14
29Palakkad
Anakkara
2, 13
30Palakkad
Alanallur
1, 15, 20
31Palakkad
Kottoppadam
4
32Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 20, 35
33Palakkad
Thachampara
5, 6
34Palakkad
Pattambi
 6
35Palakkad
Pallassana
 15
36Palakkad
Puthunagaram
9, 10
37Palakkad
Akathethara
2, 3
38Palakkad
Marutharoad
10
39Palakkad
Koppam
6
40Palakkad
Elappally
7
41Kannur
Maloor
9
42Kannur
Kannur (C)
Ayikara Fish Market
43Kannur
Chokli
2, 8, 9
44Kannur
Panoor (M)
1, 31, 32
45Kannur
Payyannur (M)
13
46Kannur
Kottayam Malabar
2, 4, 5, 9, 12, 14
47Kannur
Chembilode
1
48Kannur
Pattiam
9, 10, 12, 13
49Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 28
50Kannur
Mayyil
1
51Kannur
Dharmadam
All Wards
52KannurKanichar
12
53Kannur
Peralassery
5
54Kannur
Panniyannur
6, 10
55Kannur
Pinarayi
8
56Kannur
Cherupuzha
14
57Kannur
Kannapuram
1, 14
58Kannur
Munderi
8, 15
59Kannur
Muzhappilangad
All Wards
60Kannur
Thalasherry (M)
37, 47
61Kannur
Alakode
5
62Kannur
Iritty (M)
9
63KannurThillankery
8
64Kannur
Anthoor (M)

2, 5

65Kannur
Sreekandapuram
17
66Kasargode
Paivalige
3, 4, 9
67Kasargode
Kallar
4
68Kasargode
Kasargod (M)
4, 22, 23
69Kasargode
KodomBelur14
70Kasargode
Vorkady
1, 2
71Kasargode
Meenja
2, 7
72Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 20
73Kasargode
Madhur
1, 7, 25, 28
74Kasargode
Uduma
9
75Kasargode
Manjeshwar
11
76Kasargode
Kumbala
6, 7
77Kasargode
Badiadkka
2, 13
78Kasargode
Pilicode
8
79Kasargode
Cheruvathur
24
80Kasargode
Padanna
7
81Kasargode
East Eleri
14
82Kozhikode
Azhiyur
13
83Kozhikode
Onchiyum
14
84Kozhikode
Thuneri
All Wards
85Kozhikode
Purameri
All Wards
86Kozhikode
Nadapuram
All Wards
87Kozhikode
Kunnummel
All Wards
88Kozhikode
Kuttiyadi
All Wards
89Kozhikode
Valayam
All Wards
90Kozhikode
Vadakara (M)
40, 45, 46
91Thiruvananthapuram
Navaikulam
3, 4, 13
92Thiruvananthapuram
Nellanad
All Wards
93Thiruvananthapuram
Kulathur
9, 10, 11, 12, 13, 14
94Thiruvananthapuram
Pullampara
All Wards
95Thiruvananthapuram
Pulimath
All Wards
96Thiruvananthapuram
Karode
14, 15
97Thiruvananthapuram
Mudakkal
All Wards
99Thiruvananthapuram
Vamanapuram
All Wards
99Thiruvananthapuram
Manickkal
All Wards
100Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
101Kollam
Panmana
10, 11
102Kollam
Punalur (M)
12
103Kollam
Adichanallur
15, 17
104Kollam
Kollam (C) 
34  to 41
105Kollam
Anchal
All Wards
106Kollam
Yeroor
All Wards
107Kollam
Kadaykkal
All Wards
108Kollam
Kulathooppuzha
No containment zone
109Kollam
Aryankavu
No containment zone
110Kollam
Thenmala
No containment zone
111Kottayam
Koruthode
2
112Kottayam
Vellavoor
1
113Kottayam
Meenadom

13

115Kottayam
Paippad
12
115Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
116Kottayam
Madappally
5
117Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12
118Wayanad
Muttil
4, 5, 6
119Alappuzha
Pandanad
1, 5
120Alappuzha
Chengannur (M)
3
121Malappuram
Anakkayam
21
122Malappuram
Tirurangadi (M)
38
123Malappuram
Manjeri (M)
5
124Ernakulam
Cochin (C)
60

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 04-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)