കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 08.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No DistrictLSGContainment Zones
1PalakkadKadampazhipuram All Wards
2PalakkadKarakurishi 6, 7
3PalakkadKottayi 4, 9
4Palakkad
Thrikkadeeri
 4, 5, 10
5Palakkad

Nagalassery

15
6Palakkad
Sreekrishnapuram
All Wards
7Palakkad
AmbalapparaAll Wards
8Palakkad
Vellinezhi
4
9Palakkad
Ottappalam (M)
1, 4, 6, 27, 29, 36
10Palakkad
Vallappuzha
2, 11
11Palakkad
Perumatty
1, 6
12Palakkad
Mundoor
10, 16, 18
13Palakkad
Puthusherry
5, 7, 14, 21
14Palakkad
Malampuzha
4
15Palakkad
Chalissery
15
16Palakkad
Cherupulassery
5, 26
17Palakkad
Mannarkad (M)
10
18Palakkad
Chittoor-Thathamangalam
20, 25
19Palakkad
Polppulli
7
20Palakkad
Nellay14
21Palakkad
Pattithara
9
22Palakkad
Paruthoor
9
23Palakkad
Kuzhalmandam
13
24Palakkad
Vilayur
13
25Palakkad
PerigottuKurishi
12
26Palakkad
Tharoor
9
27Palakkad
Koppam
4, 6, 8
28Palakkad
Vaniyamkulam
14
29Palakkad
Anakkara
2, 13
30Palakkad
Alanallur
1, 14, 15, 20
31Palakkad
Kottoppadam
4
32Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 20, 35
33Palakkad
Thachampara
5, 6
34Palakkad
Pattambi
 6
35Palakkad
Pallassana
 15
36Palakkad
Puthunagaram
9, 10, 12
37Palakkad
Akathethara
2, 3
38Palakkad
Marutharoad
10
39PalakkadElappally7
40Palakkad
Puthupariyaram
20
41Palakkad
Kannadi
2
42Palakkad
Vandazhi
9, 10
43Palakkad
Vadakkancheri
8
44Palakkad
Pookkottukavu
7
45Palakkad
Thenkara
8
46Palakkad
Pirayiri
11, 12
47Palakkad
Kollengode
4
48Kannur
Maloor
9
49Kannur
Kannur (C)
Ayikara Fish Market
50Kannur
Chokli
2, 8, 9
51Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
52Kannur
Payyannur (M) 
13
53Kannur
Kottayam Malabar
2, 4, 5, 9, 12, 14
54Kannur
Chembilode
1
55Kannur
Pattiam
9, 10, 12, 13
56Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 28
57Kannur
Mayyil
1
58Kannur
Dharmadam
All Wards
59KannurKanichar
12
60Kannur
Peralassery
5
61Kannur
Panniyannur
6, 10
62Kannur
Pinarayi
8
63Kannur
Cherupuzha
14
64Kannur
Kannapuram
1, 14
65Kannur
Munderi
8, 15
66Kannur
Muzhappilangad
All Wards
67Kannur
Thalasherry (M)
37, 47
68Kannur
Alakode
5
69Kannur
Iritty (M)
9
70KannurThillankery
8
71Kannur
Anthoor (M)

2, 5

72Kannur
Sreekandapuram
17
73Kannur
Mattool
14
74Kasargode
Paivalige
3, 4, 9
75Kasargode
Kallar
4
76Kasargode
Kasargod (M)
4, 9, 22, 23
77Kasargode
KodomBelur14
78Kasargode
Vorkady
1, 2
79Kasargode
Meenja
2, 7
80Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 20
81Kasargode
Madhur
1, 7, 25, 28
82Kasargode
Uduma
9
83Kasargode
Manjeshwar
11
84Kasargode
Kumbala
6, 7
85Kasargode
Badiadkka
2, 13
86Kasargode
Pilicode
8
87Kasargode
Cheruvathur
9, 24
88Kasargode
Padanna
7
89Kasargode
East Eleri
16
90Kozhikode
Azhiyur
13
91Kozhikode
Onchiyum
14
92Kozhikode
Thuneri
All Wards
93Kozhikode
Purameri
All Wards
94Kozhikode
Nadapuram
All Wards
95Kozhikode
Kunnummel
All Wards
96Kozhikode
Kuttiyadi
All Wards
97Kozhikode
Valayam
All Wards
98Kozhikode
Vadakara (M)
40, 45, 46
99Kozhikode
Mavoor
All Wards
100Kozhikode
Olavanna
All Wards
101Thiruvananthapuram
Navaikulam
3, 4, 13
102Thiruvananthapuram
Nellanad
All Wards
103Thiruvananthapuram
Kulathur
9, 10, 11, 12, 13, 14
104Thiruvananthapuram
Pullampara
All Wards
105Thiruvananthapuram
Pulimath
All Wards
106Thiruvananthapuram
Karode
14, 15
107Thiruvananthapuram
Mudakkal
All Wards
108Thiruvananthapuram
Vamanapuram
All Wards
109Thiruvananthapuram
Manickkal
All Wards
110Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
111Kollam
Panmana
10, 11
112Kollam
Punalur (M)
12
113Kollam
Adichanallur
15, 17
114Kollam
Kollam (C) 
1, 2, 3, 4, 5, 34 to 41, 54, Shakthikulangara Harbour
115Kollam
Anchal
All Wards
116Kollam
Yeroor
All Wards
117Kollam
Kadaykkal
All Wards
118Kollam
Kulathooppuzha
No containment zone
119Kollam
Aryankavu
No containment zone
120Kollam
Thenmala
No containment zone
121Kollam
Neendakara
Neendakara Harbour
122Kottayam
Koruthode
2
123Kottayam
Vellavoor
1
124Kottayam
Meenadom

13

125Kottayam
Paippad
12
126Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
127Kottayam
Madappally
5
128Wayanad
Muttil
4, 5, 6
129Wayanad
Bathery (M)
All Wards
130Wayanad
Meenaghadi
8, 12, 13, 14, 15, 18
131Wayanad
Thavinjal
8, 9, 10
132Malappuram
Anakkayam
21
133Malappuram
Tirurangadi (M)
5, 38
134Malappuram
Manjeri (M)
5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 33, 45, 46, 50
135Alappuzha
Pandanad
No containment zone
136Alappuzha
Chengannur (M)
No containment zone
137Ernakulam
Cochin (C)
60
138Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12
139Kannur
Eruvessy
12
140Kannur
Udayagiri
2
141Kannur
Mangattidam
4
142Kannur
Kuttiattur
11
143Palakkad
Koduvayoor
10
144Palakkad
Shornoor
20
145Wayanad
Panamaram
19, 23
146Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
147Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
148Malappuram
Kalpakancherry
12
149Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18
150Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 08-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)