കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 11.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Akathethara 2, 3
2Palakkad
Alanallur 1, 14, 20
3Palakkad
Ambalappara 7, 19, 20 
4Palakkad
Anakkara
 2, 13
5Palakkad
Chittoor-Thathamangalam25
6Palakkad
Cheruppulasherry
27
7Palakkad
Elappally
7
8Palakkad
Kadampazhipuram
All Wards
9Palakkad
Kannadi
2
10Palakkad
Karakurishi
6, 7
11Palakkad
Koduvayoor
10
12Palakkad
Kollengode
4
13Palakkad
Koppam
4, 6, 8
14Palakkad
Kottayi
4, 9
15Palakkad
Kunisherri
8, 9
16Palakkad
Lakkidi Peroor
9
17Palakkad
Malampuzha
4
18Palakkad
Mannarkad (M)
10
19Palakkad
Marutharoad10
20Palakkad
Mundoor
4, 10, 16, 18
21Palakkad
Nagalassery
15
22Palakkad
Nellay
14
23Palakkad
Ottappalam (M)
1, 4
24Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 20, 29, 35
25Palakkad
Pattambi
6
26Palakkad
Pattithara
9
27Palakkad
Perumatty
1, 6
28Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
29Palakkad
Polppulli
7
30Palakkad
Pookkottukavu
7
31Palakkad
Puthunagaram
9, 10, 12
32Palakkad
Puthupariyaram
4, 20
33Palakkad
Puthusherry
7, 21
34Palakkad
Sreekrishnapuram
All Wards
35Palakkad
Thachampara2, 5
36Palakkad
Tharoor
9
37Palakkad
Thenkara
8
38Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
39Palakkad
Vadakkancheri
8
40Palakkad
Vallappuzha
2
41Palakkad
Vandazhi
9, 10
42Palakkad
Vaniyamkulam
14
43Palakkad
Vilayur
13
44Palakkad
Shornoor
20
45Kannur
Alakode
2, 3, 5
46Kannur
Anthoor (M)
2, 5
47Kannur
Chembilode
1
48Kannur
Cherupuzha
14
49Kannur
Chokli
2, 8, 9
50Kannur
Dharmadam
13
51Kannur
Eruvessy
12
52Kannur
Iritty (M) 
9
53Kannur
Kanichar
12
54Kannur
Kannapuram
1, 14
55Kannur
Kannur (C)
9, 53, Ayikara Fish Market
56Kannur
Kottayam Malabar
2, 4, 5, 9, 12, 14 
57Kannur
Kuttiattur
11
58Kannur
Maloor
9
59Kannur
Mangattidam
4
60Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 28
61Kannur
Mattool
14
62Kannur
Mayyil
1
63Kannur
Munderi
8, 15
64Kannur
Muzhappilangad
8, 11
65Kannur
Panniyannur
6, 10
66Kannur
Panoor (M)
1, 13, 18, 31, 32
67Kannur
Pattiam
9
68Kannur
Payyannur (M) 

13

69Kannur
Peralassery
5
70Kannur
Pinarayi
8
71Kannur
Sreekandapuram
17
72Kannur
Thalasherry (M)
Thalassery Fish Market, Thalai Harbour
73Kannur
Thillankery
8
74Kannur
Udayagiri2
75Kasargode
Badiadkka
2, 13, 18
76Kasargode
Chemnad
17
77Kasargode
Chengala
20
78Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
79Kasargode
Eart Eleri 
16
80Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22, 23, 29, 38
81Kasargode
Kodom Belur
1
82Kasargode
Kumbala
3, 6, 7
83Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
84Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 20
85Kasargode
Meenja
2, 7
86Kasargode
Nileswar
22
87Kasargode
Padanna
1, 3, 7
88Kasargode
Paivalige
11
89Kasargode
Pilicode
8
90Kasargode
Pullur Periya
1
91Kasargode
Uduma
9, 11
92Kasargode
Valiyaparamba
12
93Kasargode
Vorkady
1, 2
94Kozhikode
Thuneri
All Wards
95Kozhikode
Purameri
All Wards
96Kozhikode
Mavoor
All Wards
97Kozhikode
Olavanna
All Wards
98Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
99Kollam
Panmana
10, 11
100Kollam
Punalur (M)
12
101Kollam
Adichanallur
15, 17
102Kollam
Kollam (C) 
34 to 41, Shakthikulangara Harbour
103Kollam
Kulathooppuzha
4, 5, 6, 7, 8
104Kollam
Aryankavu
1, 2, 4, 5
105Kollam
Neendakara
Neendakara Harbour 
106Thrissur
Avanur
All Wards
107Thrissur
Adat
All Wards
108Thrissur
Cherpu
All Wards
109Thrissur
Vadakkekad
All Wards
110Thrissur
Thrikkur
All Wards
111Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41 (Excluding Civil Station and Court Complex in Ward 36)
112Malappuram
Anakkayam
21
113Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
114Malappuram
Tirurangadi (M)
5, 38
115Malappuram
Manjeri (M)
5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 33, 42, 45, 46, 50
116Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
117Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
118Malappuram
Kalpakancherry
12
119Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
120Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
121Kottayam
Vellavoor
1
122Kottayam
Paippad
12
123Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
124Kottayam
Madappally
5
125Kottayam
Aymanam
3
126Kottayam
Madappalli
9
127Kottayam
Edayirikapuzha
3
128Wayanad
Muttil
4, 5, 6
129Wayanad
Bathery (M)
6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25
130Wayanad
Meenaghadi
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18
131Wayanad
Thavinjal
8, 9, 10
132Wayanad
Panamaram
19, 23
133Ernakulam
Cochin (C)
60

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 11-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)