കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 13.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Akathethara2, 3
2Palakkad
Alanallur1, 14, 20
3Palakkad
Ambalappara7, 20 
4Palakkad
Anakkara
2, 13
5Palakkad
Chittoor-Thathamangalam25
6Palakkad
Cheruppulasherry
27
7Palakkad
Elappally
7
8Palakkad
Kannadi
2
9Palakkad
Karakurishi
6, 7
10Palakkad
Koduvayoor
10
11Palakkad
Kollengode
4
12Palakkad
Koppam
4, 6, 8
13Palakkad
Kunisherri
8, 9
14Palakkad
Lakkidi Peroor
9
15Palakkad
Mannarkad (M)
10
16Palakkad
Mundoor
4, 10
17Palakkad
Nellay
14
18Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 29, 35
19Palakkad
Pattambi
6
20Palakkad
Pattithara
9
21Palakkad
Perumatty
1, 6
22Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
23Palakkad
Pookkottukavu
7
24Palakkad
Puthunagaram
9, 12
25Palakkad
Puthupariyaram
4, 20
26Palakkad
Puthusherry
7
27Palakkad
Sreekrishnapuram
10
28Palakkad
Thachampara2, 5
29Palakkad
Tharoor
9
30Palakkad
Thenkara
8
31Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
32Palakkad
Vadakkancheri
8
33Palakkad
Vallappuzha
2
34Palakkad
Vandazhi
9, 10
35Palakkad
Vaniyamkulam
14
36Palakkad
Vilayur
13
37Palakkad
Shornoor
20
38Kannur
Alakode
1
39Kannur
Anthoor (M)
5
40Kannur
Chembilode
1
41Kannur
Cherupuzha
14
42Kannur
Chokli
2, 8, 9
43Kannur
Dharmadam
13
44Kannur
Eruvessy
12
45Kannur
Iritty (M) 
4, 9
46Kannur
Kadannappally-Panappuzha
3
47Kannur
Kanichar
12
48Kannur
Kannapuram
1
49Kannur
Kannur (C)
12
50Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
51Kannur
Kuttiattur
11
52Kannur
Mangattidam
4
53Kannur
Mattannur (M)
19, 31
54Kannur
Mattool
14
55Kannur
Mayyil
1
56Kannur
Munderi
8, 12, 15
57Kannur
Muzhappilangad
8
58Kannur
Naduvil
1
59Kannur
Panniyannur
6
60Kannur
Panoor (M)
13, 18, 31, 32, 37
61Kannur
Pappinissery
3
62Kannur
Pattiam
9, 13
63Kannur
Payyannur (M) 

13, 44

64Kannur
Thillankery
8
65Kannur
Udayagiri2
66Kannur
Vengad
3
67Kasargode
Badiadkka
18
68Kasargode
Chemnad
18
69Kasargode
Chengala
20
70Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
71Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22, 24, 37
72Kasargode
Kodom Belur
1, 7
73Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
74Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
75Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
76Kasargode
Meenja
2
77Kasargode
Nileswar
22
78Kasargode
Padanna
3, 7
79Kasargode
Pullur Periya
1
80Kasargode
Uduma
6, 9, 11
81Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
82Kasargode
Vorkady
1
83Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
84Kollam
Panmana
10, 11
85Kollam
Punalur (M)
12
86Kollam
Adichanallur
15, 17
87Kollam
Kulathooppuzha
4, 5, 6, 7, 8
88Kollam
Aryankavu
1, 2, 4, 5
89Thrissur
Avanur
All Wards
90Thrissur
Adat
All Wards
91Thrissur
Cherpu
All Wards
92Thrissur
Vadakkekad
All Wards
93Thrissur
Thrikkur
All Wards
94Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41
95Thrissur
Vadanappilli
All Wards
96Thrissur
Engandiyur
All Wards
97Thrissur
Chavakkad (M)
1 to 4, 16 to 32
98Thrissur
Thrissur (C)
24 to 34, 41
99Malappuram
Anakkayam
21
100Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
101Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
102Malappuram
Tirurangadi (M)
5, 38
103Malappuram
Manjeri (M)
5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 33, 42, 45, 46, 50
104Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
105Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
106Malappuram
Kalpakancherry
12
107Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
108Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
109Kottayam
Vellavoor
1
110Kottayam
Paippad
12
111Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
112Kottayam
Madappally
5, 9
113Kottayam
Aymanam
3
114Kottayam
Kangazha
3
115Kottayam
Koruthodu
8
116Kottayam
Thrikkodithanam
17
117Wayanad
Bathery (M)
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 32

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 13-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)