കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 14.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Akathethara2, 3
2Palakkad
Alanallur1, 14, 20
3Palakkad
Ambalappara7, 20 
4Palakkad
Anakkara
2, 13
5Palakkad
Chittoor-Thathamangalam25
6Palakkad
Cheruppulasherry
27
7Palakkad
Elappally
7
8Palakkad
Kannadi
2
9Palakkad
Karakurishi
6, 7
10Palakkad
Koduvayoor
10
11Palakkad
Kollengode
4
12Palakkad
Koppam
4, 6, 8
13Palakkad
Kunisherri
8, 9
14Palakkad
Lakkidi Peroor
9
15Palakkad
Mannarkad (M)
10
16Palakkad
Mundoor
4, 10
17Palakkad
Nellay
14
18Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 29, 35
19Palakkad
Pattambi
6
20Palakkad
Pattithara
9
21Palakkad
Perumatty
1, 6
22Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
23Palakkad
Pookkottukavu
7
24Palakkad
Puthunagaram
9, 12
25Palakkad
Puthupariyaram
4, 20
26Palakkad
Puthusherry
7
27Palakkad
Sreekrishnapuram
10
28Palakkad
Thachampara2, 5
29Palakkad
Tharoor
9
30Palakkad
Thenkara
8
31Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
32Palakkad
Vadakkancheri
8
33Palakkad
Vallappuzha
2
34Palakkad
Vandazhi
9, 10
35Palakkad
Vaniyamkulam
14
36Palakkad
Vilayur
13
37Palakkad
Shornoor
20
38Kannur
Alakode
1, 4
39Kannur
Anthoor (M)
5
40Kannur
Chembilode
1
41Kannur
Cherupuzha
14
42Kannur
Chokli
2, 8, 9
43Kannur
Dharmadam
13
44Kannur
Eruvessy
12
45Kannur
Iritty (M) 
4, 9
46Kannur
Kadannappally-Panappuzha
3, 9
47Kannur
Kanichar
12
48Kannur
Kannapuram
1
49Kannur
Kannur (C)
12
50Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
51Kannur
Kuttiattur
11
52Kannur
Mangattidam
4
53Kannur
Mattannur (M)
19, 31
54Kannur
Mattool
14
55Kannur
Mayyil
1
56Kannur
Munderi
8, 12, 15
57Kannur
Muzhappilangad
8
58Kannur
Muzhakunnu
3, 8, Kakkayngadu Town (7, 8, 13)
59Kannur
Naduvil
1
60Kannur
Panniyannur
6
61Kannur
Panoor (M)
13, 31, 32, 37
62Kannur
Pappinissery
3
63Kannur
Pattiam
9, 13
64Kannur
Payyannur (M) 

13, 44

65Kannur
Peravoor
Peravoor Town (11)
66Kannur
Thillankery
All Wards
67Kannur
Udayagiri2
68Kannur
Vengad
3
69Kasargode
Badiadkka
18
70Kasargode
Chemnad
18
71Kasargode
Chengala
20
72Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
73Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22, 24, 37
74Kasargode
Kanhangad
40
75Kasargode
Karadukka
8, 14
76Kasargode
Kodom Belur
1, 7
77Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
78Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
79Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
80Kasargode
Meenja
2
81Kasargode
Nileswar
22
82Kasargode
Padanna
3, 7
83Kasargode
Pallikkara
16
84Kasargode
Pullur Periya
1
85Kasargode
Uduma
6, 11
86Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
87Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
88Kollam
Panmana
10, 11
89Kollam
Punalur (M)
12
90Kollam
Adichanallur
15, 17
91Kollam
Kulathooppuzha
4, 5, 6, 7, 8
92Kollam
Aryankavu
1, 2, 4, 5
93Thrissur
Avanur
All Wards
94Thrissur
Adat
All Wards
95Thrissur
Cherpu
All Wards
96Thrissur
Vadakkekad
All Wards
97Thrissur
Thrikkur
All Wards
98Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41
99Thrissur
Vadanappilli
All Wards
100Thrissur
Engandiyur
All Wards
101Thrissur
Chavakkad (M)
1 to 4, 16 to 32
102Thrissur
Thrissur (C)
24 to 34, 41
103Malappuram
Anakkayam
21
104Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
105Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
106Malappuram
Tirurangadi (M)
5, 38
107Malappuram
Manjeri (M)
7, 12, 14, 16, 33, 42, 45, 46, 50
108Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
109Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
110Malappuram
Kalpakancherry
12
111Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18
112Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
113Kottayam
Vellavoor
1
114Kottayam
Paippad
12
115Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
116Kottayam
Madappally
5, 9
117Kottayam
Aymanam
3
118Kottayam
Kangazha
3
119Kottayam
Koruthodu
8
120Kottayam
Thrikkodithanam
17
121Wayanad
Bathery (M)
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 32
122IdukkiKumali
14

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 14-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)