കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 22.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Alanallur14, 20
2Palakkad
Ambalappara7
3Palakkad
Anakkara
2, 13
4Palakkad
Cheruppulasherry
27
5Palakkad
Elappally
7
6Palakkad
Koppam
4, 6, 8
7Palakkad
Kunisherri
8, 9
8Palakkad
Lakkidi Peroor
9
9Palakkad
Mannarkad (M)
10
10Palakkad
Mundoor
4
11Palakkad
Nellay
14
12Palakkad
Palakkad (M)
8, 13, 35
13Palakkad
Pattithara
9
14Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
15Palakkad
Pookkottukavu
7
16Palakkad
Puthusherry
7
17Palakkad
Thachampara5
18Palakkad
Tharoor
9
19Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
20Palakkad
Vadakkancheri
8
21Palakkad
Vallappuzha
2
22Palakkad
Vilayur
13
23Kannur
Alakode
1, 4
24Kannur
Anthoor (M)
5
25Kannur
Chapparapadavu
6
26Kannur
Chembilode
1
27Kannur
Cherupuzha
14
28Kannur
Chokli
2, 9
29Kannur
Dharmadam
13
30Kannur
Eruvessy
12
31Kannur
Irikkoor
7
32Kannur
Iritty (M) 
4, 9
33Kannur
Kadannappally -Panappuzha
3, 9, 10
34Kannur
Kanichar
12
35Kannur
Kanko l-Alappadamba
6
36Kannur
Kannapuram
1
37Kannur
Kannur (C)
5, 11, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (Sub-wards vide Order No. DCKNR/3392/2020/DM-1 dated 18- 6-2020 of District Collector)
38Kannur
Keezhallur
4
39Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
40Kannur
Madai
6
41Kannur
Mangattidam
4
42Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 31
43Kannur
Mattool
9, 14
44Kannur
Munderi
8, 12
45Kannur
Muzhappilangad
All Wards
46Kannur
Muzhakunnu
8
47Kannur
Naduvil
1
48Kannur
Padiyoor
All Wards
49Kannur
Panniyannur
6
50Kannur
Panoor (M)
31, 32, 37
51Kannur
Pappinissery
3
52Kannur
Payyannur (M) 

30, 44

53Kannur
Peravoor
11
54Kannur
Ramanthali
11
55Kannur
Thalassery
14, 18
56Kannur
Thillankery
All Wards
57Kannur
Udayagiri2
58Kannur
Vengad
1, 3, 12
59Kasargode
Badiadkka
8, 18
60Kasargode
Badadkka
8
61Kasargode
Chemnad
18
62Kasargode
Chengala
19, 20
63Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
64Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22
65Kasargode
Kanhangad
40
66Kasargode
Karadukka
8, 14
67Kasargode
Kinanoor Karindalam
6
68Kasargode
Kodom Belur
1, 7
69Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
70Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
71Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
72Kasargode
Manjeshwar
2
73Kasargode
Meenja
2
74Kasargode
Muliyar14
75Kasargode
Nileswar
22
76Kasargode
Padanna
6, 7
77Kasargode
Pallikkara
16, 20
78Kasargode
Pullur Periya
1
79Kasargode
Uduma
6, 11
80Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
81Kollam
Kalluvathukkal
23
82Kollam
Panmana
10, 11
83Kollam
Punalur (M)
12
84Kollam
Thrikkovilvattom
6, 7, 9
85Kollam
Mayyanad
15, 16
86Kollam
Ittiva
17
87Kollam
Kollam (C)
42, 44, 45 (Sub-wards vide Order No. DCKLM/1827/2020-DM2 dated 20-6- 2020 of District Collector)
88Kollam
Kulathooppuzha
4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (Anpath Acer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod) 
89Kollam
Aryankavu
1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
90Thrissur
Engandiyur
2, 3, 4, 5, 6
91Thrissur
Chavakkad (M)
3, 4, 8, 19, 20, 29, 30
92Thrissur
Thrissur (C)
24, 25, 26, 27, 31, 32, 33
93Thrissur
Vellankkallur
14, 15
94Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
95Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
96Malappuram
Tirurangadi (M)
38
97Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
98Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
99Malappuram
Kalpakancherry
12
100Malappuram
Parappanangadi (M)
31
101Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
102Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
103Kottayam
Chirakkadavu
13
104Kottayam
Koruthodu
4
105Kottayam
Vazhappally
7
106IdukkiKumali
14
107Idukki
Kattappana (M)
5, 8
108Idukki
Rajakumari
8
109Thiruvananthapuram
Kattakada
3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
110Thiruvananthapuram
Thiruvananthapuram (C)
55 (Kalady Junction), 70 (Attukal, Iranimuttam), 72 (Manacadu Junction), Chiramukku-Kalady Road
111Ernakulam
Vengola
17
112Pathanamthitta
Mallappuzhasserry
5

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 22-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)