കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 23.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Alanallur20
2Palakkad
Anakkara
13
3Palakkad
Cheruppulasherry
27
4Palakkad
Koppam
4, 6, 8
5Palakkad
Lakkidi Peroor
9
6Palakkad
Mannarkad (M)
10
7Palakkad
Nellay
14
8Palakkad
Pirayiri
14
9Palakkad
Pookkottukavu
7
10Palakkad
Thachampara5
11Palakkad
Tharoor
9
12Palakkad
Thrikkadeeri
10
13Palakkad
Vallappuzha
2
14Palakkad
Vilayur
13
15Kannur
Alakode
1, 4
16Kannur
Anthoor (M)
5
17Kannur
Chapparapadavu
6
18Kannur
Chembilode
1
19Kannur
Cherupuzha
14
20Kannur
Chokli
2, 9
21Kannur
Dharmadam
13
22Kannur
Eruvessy
12
23Kannur
Irikkoor
7
24Kannur
Iritty (M) 
4, 9
25Kannur
Kadannappally -Panappuzha
3, 9, 10
26Kannur
Kanichar
12
27Kannur
Kanko l-Alappadamba
6
28Kannur
Kannapuram
1
29Kannur
Kannur (C)
5, 11, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (Sub-wards vide Order No. DCKNR/3392/2020/DM-1 dated 18-6-2020 of District Collector)
30Kannur
Keezhallur
4
31Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
32Kannur
Madai
6
33Kannur
Mangattidam
4
34Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 31
35Kannur
Mattool
9, 14
36Kannur
Munderi
8, 12
37Kannur
Muzhappilangad
All Wards
38Kannur
Muzhakunnu
8
39Kannur
Naduvil
1
40Kannur
Padiyoor
All Wards
41Kannur
Panniyannur
6
42Kannur
Panoor (M)
31, 32, 37
43Kannur
Pappinissery
3
44Kannur
Payyannur (M) 

30, 44

45Kannur
Peravoor
11
46Kannur
Ramanthali
11
47Kannur
Thalassery
14, 18
48Kannur
Thillankery
All Wards
49Kannur
Udayagiri2
50Kannur
Vengad
1, 3, 12
51Kasargode
Badiadkka
8, 18
52Kasargode
Badadkka
8
53Kasargode
Chemnad
18
54Kasargode
Chengala
19, 20
55Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
56Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22
57Kasargode
Kanhangad
40
58Kasargode
Karadukka
8, 14
59Kasargode
Kinanoor Karindalam
6
60Kasargode
Kodom Belur
1, 7
61Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
62Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
63Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
64Kasargode
Manjeshwar
2
65Kasargode
Meenja
2
66Kasargode
Muliyar14
67Kasargode
Nileswar
22
68Kasargode
Padanna
6, 7
69Kasargode
Pallikkara
16, 20
70Kasargode
Pullur Periya
1
71Kasargode
Uduma
6, 11
72Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
73Kollam
Kalluvathukkal
23
74Kollam
Panmana
10, 11
75Kollam
Punalur (M)
12
76Kollam
Thrikkovilvattom
6, 7, 9
77Kollam
Mayyanad
15, 16
78Kollam
Ittiva
17
79Kollam
Kollam (C)
42, 44, 45 (Sub-wards vide Order No. DCKLM/1827/2020-DM2 dated 20-6- 2020 of District Collector)
80Kollam
Kulathooppuzha
4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (Anpath Acer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod) 
81Kollam
Aryankavu
1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
82Thrissur
Engandiyur
2, 3, 4, 5, 6
83Thrissur
Chavakkad (M)
3, 4, 8, 19, 20, 29, 30
84Thrissur
Thrissur (C)
24, 25, 26, 27, 31, 32, 33
85Thrissur
Vellankkallur
14, 15
86Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
87Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
88Malappuram
Tirurangadi (M)
38
89Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
90Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
91Malappuram
Kalpakancherry
12
92Malappuram
Parappanangadi (M)
31
93Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
94Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
95Kottayam
Chirakkadavu
13
96Kottayam
Koruthodu
4
97Kottayam
Vazhappally
8
98Kottayam
Ramapuram
8
99Kottayam
Mutholi
1
100Kottayam
Thalayazham
12
101Kottayam
Thrikodithanam
18
102IdukkiKumali
14
103Idukki
Kattappana (M)
5, 8
104Idukki
Rajakumari
8
105Thiruvananthapuram
Kattakada
3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
106Thiruvananthapuram
Thiruvananthapuram (C)
55 (Kalady Junction), 70 (Attukal, Iranimuttam), 72 (Manacadu Junction), Chiramukku-Kalady Road
107Ernakulam
Vengola
12, 17
108Ernakulam
Nayarambalam
2, 15
109Pathanamthitta
Mallappuzhasserry
5
110Alappuzha
Pattanakkad
16
111Alappuzha
Karthikappalli
7

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 23-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)