കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 24.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No.DistrictLSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1PalakkadAlanallur20
2PalakkadAnakkara13
3PalakkadCheruppulasherry27
4PalakkadKoppam4, 6, 8
5PalakkadLakkidi Peroor9
6PalakkadMannarkad (M)10
7PalakkadNellay14
8PalakkadPirayiri14
9PalakkadPookkottukavu7
10PalakkadThachampara5
11PalakkadTharoor9
12PalakkadThrikkadeeri10
13PalakkadVallappuzha2
14PalakkadVilayur13
15KannurAalakkod4 (Sub-ward)
16KannurChapparappadavu6 (Sub-ward)
17KannurChirakkal23 (Sub-ward)
18KannurChittaripparamba13 (Sub-ward)
19KannurIrikkoor7 (Sub-ward)
20KannurIritty (M)9 (Sub-ward)
21KannurKadannappalli-Panappuzha3, 9, 10 (Sub-ward)
22KannurKannur (C)48, 52 (Sub-wards), 51
23KannurKankol-Alappadamba6 (Sub-ward)
24KannurKarumathoor2 (Sub-ward)
25KannurKeezhalloor4 (Sub-ward)
26KannurKolacherri5 (Sub-ward)
27KannurKoothuparamba (M)25 (Sub-ward)
28KannurKottayam-Malabar4, 11 (Sub-ward)
29KannurMadai6, 7 (Sub-ward)
30KannurMaloor3, 12
31KannurMangattidam4 (Sub-ward)
32KannurMattannur (M)7
33KannurMattool9, 14 (Sub-ward)
34KannurMokeri5 (Sub-ward)
35KannurMunderi8 (Sub-ward)
36KannurMuzhappilangad13 (Sub-ward)
37KannurMuzhakunnuAll Wards
38KannurPadiyoorAll Wards
39KannurPanoor (M)31 (Sub-ward)
40KannurPappinissery3 (Sub-ward)
41KannurPayyannur (M)30, 31, 42, 44 (Sub-ward)
42KannurPeralasherry12 (Sub-ward)
43KannurPeravoor11
44KannurRamanthali11 (Sub-ward)
45KannurSreekandapuram (M)26 (Sub-ward)
46KannurThalasheery (M)14, 18 (Sub-ward)
47KannurThillankeryAll Wards
48KannurUdayagiri2 (Sub-ward)
49KannurVengad1, 3, 12 (Sub-ward)
50KasargodeBadiadkka8, 18
51KasargodeBadadkka8
52KasargodeChemnad18
53KasargodeChengala19, 20
54KasargodeCheruvathur3, 6, 9, 16
55KasargodeKasargod (M)9, 22
56KasargodeKanhangad40
57KasargodeKaradukka8, 14
58KasargodeKinanoor Karindalam6
59KasargodeKodom Belur1, 7
60KasargodeKumbala6, 7, 19
61KasargodeMadhur1, 7, 15, 18
62KasargodeMangalpady2, 6, 9, 11, 17, 21
63KasargodeManjeshwar2
64KasargodeMeenja2
65KasargodeMuliyar14
66KasargodeNileshwar22
67KasargodePadane6, 7
68KasargodePallikkara16, 20
69KasargodePullur Periya1
70KasargodeUduma6, 11
71KasargodeValiyaparamba12, 13
72KollamPanmana10, 11
73KollamPunalur (M)3, 5, 7, 12, 33, 34
74KollamThrikkovilvattom6, 7, 9
75KollamMayyanad15, 16
76KollamIttiva17
77KollamKalluvathukkal8, 10, 11, 13
78KollamKollam (C)42, 44, 45 (Sub-wards)
79KollamKulathooppuzha4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6(Anpath Acer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod)
80KollamAryankavu1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
81ThrissurEngandiyur2, 3, 4, 5, 6
82ThrissurChavakkad (M)3, 4, 8, 19, 20, 29, 30
83ThrissurThrissur (C)24, 25, 26, 27, 31, 32, 33
84ThrissurVellankkallur14, 15
85MalappuramAthavanadu4, 5, 6, 7, 20
86MalappuramThennala1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
87MalappuramTirurangadi (M)38
88MalappuramKalpakancherry12
89MalappuramParappanangadi (M)31
90MalappuramTanur26, 30, 31
91KottayamChirakkadavu13
92KottayamKoruthodu4
93KottayamVazhappally8
94KottayamRamapuram8
95KottayamMutholi1
96KottayamThalayazham12
97KottayamThrikodithanam18
98IdukkiKumali14
99IdukkiKattappana (M)5, 8
100IdukkiRajakumari8
101ThiruvananthapuramKattakada3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
102ThiruvananthapuramThiruvananthapuram (C)55 (Kalady Junction), 70 (Attukal,Iranimuttam), 72 (Manacadu Junction), Chiramukku-Kalady Road
103ThiruvananthapuramKarikkakam91
104ThiruvananthapuramKadakampalli92
105ErnakulamVengola12, 17
106ErnakulamSreemoolanagaram1, 7, 9, 10, 11, 12
107ErnakulamNayarambalam2, 15
108PathanamthittaMallappuzhasserry5
109AlappuzhaAlappuzha (M)50
110AlappuzhaPattanakkad10
111AlappuzhaKarthikappalli7
  • List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 24-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)