കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 26.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No.DistrictLSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1PalakkadAnakkara13
2PalakkadCheruppulasherry27
3PalakkadKoppam4, 6, 8
4PalakkadLakkidi Peroor9
5PalakkadMannarkad (M)10
6PalakkadPirayiri14
7PalakkadPookkottukavu7
8PalakkadThachampara5
9PalakkadTharoor9
10PalakkadThrikkadeeri10
11PalakkadVilayur13
12KannurAalakkod4 (Sub-ward)
13KannurChapparappadavu6 (Sub-ward)
14KannurChirakkal23 (Sub-ward)
15KannurChittaripparamba13 (Sub-ward)
16KannurIrikkoor7 (Sub-ward)
17KannurIritty (M)9 (Sub-ward)
18KannurKadannappalli-Panappuzha3, 9, 10 (Sub-ward)
19KannurKannur (C)48, 52 (Sub-wards), 51
20KannurKankol-Alappadamba6 (Sub-ward)
21KannurKarumathoor2 (Sub-ward)
22KannurKeezhalloor4 (Sub-ward)
23KannurKolacherri5 (Sub-ward)
24KannurKoothuparamba (M)25 (Sub-ward)
25KannurKottayam-Malabar4, 11 (Sub-ward)
26KannurMadai6, 7 (Sub-ward)
27KannurMaloor3, 12
28KannurMangattidam4 (Sub-ward)
29KannurMattannur (M)7
30KannurMattool9, 14 (Sub-ward)
31KannurMokeri5 (Sub-ward)
32KannurMunderi8 (Sub-ward)
33KannurMuzhappilangad13 (Sub-ward)
34KannurMuzhakunnuAll Wards
35KannurPadiyoorAll Wards
36KannurPanoor (M)31 (Sub-ward)
37KannurPappinissery3 (Sub-ward)
38KannurPayyannur (M)30, 31, 42, 44 (Sub-ward)
39KannurPeralasherry12 (Sub-ward)
40KannurPeravoor11
41KannurRamanthali11 (Sub-ward)
42KannurSreekandapuram (M)26 (Sub-ward)
43KannurThalasheery (M)14, 18 (Sub-ward)
44KannurThillankeryAll Wards
45KannurUdayagiri2 (Sub-ward)
46KannurVengad1, 3, 12 (Sub-ward)
47KasargodeAjanur18, 20
48KasargodeBadadkka8
49KasargodeBadiadkka18
50KasargodeChemnad13, 18
51KasargodeChengala13, 17, 19, 20
52KasargodeCheruvathur3, 6, 9, 16
53KasargodeKanhangad (M)35, 39, 40
54KasargodeKaradka8, 14
55KasargodeKasargod (M)9, 22
56KasargodeKinanoor Karinthalam6
57KasargodeKodom Belur1, 7
58KasargodeKumbala3, 6, 7, 19
59KasargodeMadhur1, 7, 18
60KasargodeMadikkai2
61KasargodeMangalpady9, 11, 12, 17, 19, 21
62KasargodeManjeshwar2, 3, 6
63KasargodeMeenja2
64KasargodeMogral Puthur1
65KasargodeMuliyar14
66KasargodeNileshwar (M)22
67KasargodePadane6, 7, 10
68KasargodePallikkara5, 18, 19
69KasargodePullur Periya1
70KasargodeTrikaripur1, 4
71KasargodeUduma5, 6
72KasargodeValiyaparamba4, 7, 12, 13
73KasargodeVorkardy6
74KollamPanmana10, 11
75KollamPunalur (M)3, 5, 7, 12, 33, 34
76KollamThrikkovilvattom6, 7, 9
77KollamMayyanad9, 15, 16
78KollamIttiva17
79KollamKalluvathukkal8, 10, 11, 13
80KollamKollam (C)42, 44, 45 (Sub-wards)
81KollamKulathooppuzha4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (Anpath Acer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod)
82KollamAryankavu1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
83ThrissurEngandiyur2, 3, 4, 5, 6
84ThrissurChavakkad (M)3, 4, 8, 19, 20, 29, 30
85ThrissurThrissur (C)3, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 49
86ThrissurVellankkallur14, 15
87ThrissurKunnankulam (M)7, 8, 11, 15, 19, 20
88ThrissurKattakampal6, 7, 9
89ThrissurKadavallur14, 15, 16
90MalappuramThennala1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
91MalappuramParappanangadi (M)31
92MalappuramTanur26, 30, 31
93KottayamChirakkadavu13
94KottayamKoruthodu4
95KottayamVazhappally8
96KottayamRamapuram8
97KottayamMutholi1
98KottayamThalayazham12
99KottayamThrikodithanam18
100IdukkiKumali14
101IdukkiKattappana (M)5, 8
102IdukkiRajakumari8
103ThiruvananthapuramKattakada3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
104ThiruvananthapuramThiruvananthapuram (C)55 (Kalady Junction), 70 (Attukal,Iranimuttam), 72 (Manacadu Junction), Chiramukku-Kalady Road, 91, 92
105ErnakulamAmballoor2
106ErnakulamVengola12, 17
107ErnakulamSreekmoolanagaram1, 7, 9, 10, 11, 12
108ErnakulamNayarambalam2, 15
109ErnakulamMalayattoor-Neeleswaram15
110PathanamthittaMallappuzhasserry5
111AlappuzhaAlappuzha (M)50
112AlappuzhaPattanakkad10
113AlappuzhaKarthikappalli7
114AlappuzhaPunnapra South2
  • List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 26-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)