കോവിഡ്: അനുഭവവും കരുതലും നിയമസഭാ സാമാജികർക്ക് വെബിനാർ

post

കേരള നിയമസഭയുടെ സെന്റർ ഫോർ പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് ആന്റ് ട്രെയിനിംഗിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 30ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കായി 'കോവിഡ്: അനുഭവവും കരുതലും' എന്ന വിഷയത്തിൽ വെബിനാർ നടത്തും. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി.ശശി സ്വാഗതം പറയും. സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വനിത-ശിശു വികസനവും വകുപ്പു മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ.രാജൻ എൻ.ക്രോബ്രഗഡെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും.