കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 27.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No.DistrictLSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1PalakkadAnakkara13
2PalakkadCheruppulasherry27
3PalakkadKoppam4, 6, 8
4PalakkadLakkidi Peroor9
5PalakkadMannarkad (M)10
6PalakkadParaliAll Wards
7PalakkadPirayiri14
8PalakkadPookkottukavu7
9PalakkadThachampara5
10PalakkadTharoor9
11PalakkadThrikkadeeri10
12PalakkadVilayur13
13KannurAalakkod4 (Sub-ward)
14KannurChapparappadavu6 (Sub-ward)
15KannurChirakkal23 (Sub-ward)
16KannurChittaripparamba13 (Sub-ward)
17KannurIrikkoor7 (Sub-ward)
18KannurIritty (M)9 (Sub-ward)
19KannurKadannappalli-Panappuzha3, 9, 10 (Sub-ward)
20KannurKannur (C)48, 52 (Sub-wards), 51
21KannurKankol-Alappadamba6 (Sub-ward)
22KannurKarumathoor2 (Sub-ward)
23KannurKeezhalloor4 (Sub-ward)
24KannurKolacherri5 (Sub-ward)
25KannurKoothuparamba (M)25 (Sub-ward)
26KannurKottayam-Malabar4, 11 (Sub-ward)
27KannurMadai6, 7 (Sub-ward)
28KannurMaloor3, 12
29KannurMangattidam4 (Sub-ward)
30KannurMattannur (M)7
31KannurMattool9, 14 (Sub-ward)
32KannurMokeri5 (Sub-ward)
33KannurMunderi8 (Sub-ward)
34KannurMuzhappilangad13 (Sub-ward)
35KannurMuzhakunnuAll Wards
36KannurPadiyoorAll Wards
37KannurPanoor (M)31 (Sub-ward)
38KannurPappinissery3 (Sub-ward)
39KannurPayyannur (M)30, 31, 42, 44 (Sub-ward)
40KannurPeralasherry12 (Sub-ward)
41KannurPeravoor11
42KannurRamanthali11 (Sub-ward)
43KannurSreekandapuram (M)26 (Sub-ward)
44KannurThalasheery (M)14, 18 (Sub-ward)
45KannurThillankeryAll Wards
46KannurUdayagiri2 (Sub-ward)
47KannurVengad1, 3, 12 (Sub-ward)
48KasargodeAjanur18, 20
49KasargodeBadadkka8
50KasargodeBadiadkka18
51KasargodeChemnad13, 18
52KasargodeChengala13, 17, 19, 20
53KasargodeCheruvathur3, 6, 9, 16
54KasargodeKanhangad (M)35, 39, 40
55KasargodeKaradka8, 14
56KasargodeKasargod (M)9, 22
57KasargodeKinanoor Karinthalam6
58KasargodeKodom Belur1, 7
59KasargodeKumbala3, 6, 7, 19
60KasargodeMadhur1, 7, 18
61KasargodeMadikkai2
62KasargodeMangalpady9, 11, 12, 17, 19, 21
63KasargodeManjeshwar2, 3, 6
64KasargodeMeenja2
65KasargodeMogral Puthur1
66KasargodeMuliyar14
67KasargodeNileshwar (M)22
68KasargodePadane6, 7, 10
69KasargodePallikkara5, 18, 19
70KasargodePullur Periya1
71KasargodeTrikaripur1, 4
72KasargodeUduma5, 6
73KasargodeValiyaparamba4, 7, 12, 13
74KasargodeVorkardy6
75KollamPanmana10, 11
76KollamPunalur (M)3, 5, 7, 12, 33, 34
77KollamThrikkovilvattom6, 7, 9
78KollamMayyanad9, 15, 16
79KollamIttiva17
80KollamKalluvathukkal8, 10, 11, 13
81KollamKollam (C)42, 44, 45 (Sub-wards)
82KollamKulathooppuzha4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (Anpath Acer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod)
83KollamAryankavu1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
84ThrissurThrissur (C)3, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 49
85ThrissurVellankkallur14, 15
86ThrissurKunnankulam (M)7, 8, 11, 15, 19, 20
87ThrissurKattakampal6, 7, 9
88ThrissurKadavallur14, 15, 16
89MalappuramParappanangadi (M)31
90MalappuramTanur26, 30, 31
91KottayamChirakkadavu13
92KottayamKoruthodu4
93KottayamVazhappally8
94KottayamRamapuram8
95KottayamMutholi1
96KottayamThalayazham12
97KottayamThrikodithanam18
98IdukkiKumali14
99IdukkiKattappana (M)5, 8
100IdukkiRajakumari8
101ThiruvananthapuramKattakada3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
102ThiruvananthapuramThiruvananthapuram ©55 (Kalady Junction), 70 (Attukal,Iranimuttam), 72 (Manacadu Junction), Chiramukku-Kalady Road, 91, 92
103ErnakulamAmballoor2
104ErnakulamVengola12, 17
105ErnakulamSreekmoolanagaram1, 7, 9, 10, 11, 12
106ErnakulamNayarambalam2, 15
107ErnakulamMalayattoor-Neeleswaram15
108AlappuzhaAlappuzha (M)50
109AlappuzhaPattanakkad10
110AlappuzhaKarthikappalli7
111AlappuzhaPunnapra South2
  • List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 27-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)