കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 28.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No.DistrictLSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1PalakkadAnakkara13
2PalakkadCheruppulasherry27
3PalakkadKoppam4, 6, 8
4PalakkadLakkidi Peroor9
5PalakkadMannarkad (M)10
6PalakkadParaliAll Wards
7PalakkadPirayiri14
8PalakkadPookkottukavu7
9PalakkadThachampara5
10PalakkadTharoor9
11PalakkadThrikkadeeri10
12PalakkadVilayur13
13KannurAalakkod4 (Sub-ward)
14KannurChapparappadavu6 (Sub-ward)
15KannurChirakkal23 (Sub-ward)
16KannurChittaripparamba13 (Sub-ward)
17KannurIrikkoor7 (Sub-ward)
18KannurIritty (M)9 (Sub-ward)
19KannurKadannappalli-Panappuzha3, 9, 10 (Sub-ward)
20KannurKannur (C)48, 52 (Sub-wards), 51
21KannurKankol-Alappadamba6 (Sub-ward)
22KannurKarumathoor2 (Sub-ward)
23KannurKeezhalloor4 (Sub-ward)
24KannurKolacherri5 (Sub-ward)
25KannurKoothuparamba (M)25 (Sub-ward)
26KannurKottayam-Malabar4, 11 (Sub-ward)
27KannurMadai6, 7 (Sub-ward)
28KannurMaloor3, 12
29KannurMangattidam4 (Sub-ward)
30KannurMattannur (M)7
31KannurMattool9, 14 (Sub-ward)
32KannurMokeri5 (Sub-ward)
33KannurMunderi8 (Sub-ward)
34KannurMuzhappilangad13 (Sub-ward)
35KannurMuzhakunnuAll Wards
36KannurPadiyoorAll Wards
37KannurPanoor (M)31 (Sub-ward)
38KannurPappinissery3 (Sub-ward)
39KannurPayyannur (M)30, 31, 42, 44 (Sub-ward)
40KannurPeralasherry12 (Sub-ward)
41KannurPeravoor11
42KannurRamanthali11 (Sub-ward)
43KannurSreekandapuram (M)26 (Sub-ward)
44KannurThalasheery (M)14, 18 (Sub-ward)
45KannurThillankeryAll Wards
46KannurUdayagiri2 (Sub-ward)
47KannurVengad1, 3, 12 (Sub-ward)
48KasargodeAjanur18, 20
49KasargodeBedadkka8
50KasargodeBadiadkka18
51KasargodeChemnad13, 18
52KasargodeChengala13, 17, 19, 20
53KasargodeCheruvathur3, 6, 9, 16
54KasargodeKanhangad (M)35, 39, 40
55KasargodeKaradka8, 14
56KasargodeKasargod (M)9, 22
57KasargodeKinanoor Karinthalam6
58KasargodeKodom Belur1, 7
59KasargodeKumbala3, 6, 7, 19
60KasargodeMadhur1, 7, 18
61KasargodeMadikkai2
62KasargodeMangalpady9, 11, 12, 17, 19, 21
63KasargodeManjeshwar2, 3, 6
64KasargodeMeenja2
65KasargodeMogral Puthur1
66KasargodeMuliyar14
67KasargodeNileshwar (M)22
68KasargodePadane6, 7, 10
69KasargodePallikkara5, 18, 19
70KasargodePullur Periya1
71KasargodeTrikaripur1, 4
72KasargodeUduma5, 6
73KasargodeValiyaparamba4, 7, 12, 13
74KasargodeVorkardy6
75KollamPanmana10, 11
76KollamPunalur (M)3, 5, 7, 12, 33, 34
77KollamThrikkovilvattom6, 7, 9
78KollamMayyanad9, 15, 16
79KollamIttiva17
80KollamKalluvathukkal8, 10, 11, 13
81KollamKollam (C)42, 44, 45 (Sub-wards)
82KollamKulathooppuzha4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (Anpath Acer),7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod)
83KollamAryankavu1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4(Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
84ThrissurThrissur (C)3, 32, 35, 36, 39, 48, 49
85ThrissurVellankkallur14, 15
86ThrissurKunnankulam (M)7, 8, 11, 15, 19, 20
87ThrissurKattakampal6, 7, 9
88ThrissurKadavallur14, 15, 16
89MalappuramParappanangadi (M)31
90MalappuramTanur26, 30, 31
91MalappuramVattamkulamAll Wards
92MalappuramEdappalAll Wards
93MalappuramAlamkodeAll Wards
94MalappuramMarancheryAll Wards
95MalappuramPulpatta7
96MalappuramPonnani (M)Except wards 1, 2, 3, 50, 51
97KottayamChirakkadavu13
98KottayamKoruthodu4
99KottayamVazhappally8
100KottayamRamapuram8
101KottayamMutholi1
102KottayamThalayazham12
103KottayamThrikodithanam18
104KottayamKottayam (M)36
105KottayamPallikkathodu8
106KottayamKarukachal7
107IdukkiKumali14
108IdukkiKattappana (M)5, 8
109IdukkiRajakumari8
110ThiruvananthapuramKattakada3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
111ThiruvananthapuramThiruvananthapuram (C)48, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 99
112ErnakulamAmballoor2
113ErnakulamVengola17
114ErnakulamSreekmoolanagaram1, 7, 9, 10, 11, 12
115ErnakulamNayarambalam2, 15
116ErnakulamMalayattoor-Neeleswaram15
117ErnakulamKochi (C)67 (100 m radius around Powerlite Electricals,Market Junction)
118ErnakulamParakkadav8
119AlappuzhaAlappuzha (M)50
120AlappuzhaPattanakkad10
121AlappuzhaKarthikappalli7
122AlappuzhaPunnapra South2
123AlappuzhaAroor1
124AlappuzhaChennithala14
  • List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 28-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)