കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 29.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No.DistrictLSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1KannurAalakkod4 (Sub-ward)
2KannurChapparappadavu6 (Sub-ward)
3KannurChirakkal23 (Sub-ward)
4KannurChittaripparamba13 (Sub-ward)
5KannurIrikkoor7 (Sub-ward)
6KannurIritty (M)9 (Sub-ward)
7KannurKadannappalli-Panappuzha3, 9, 10 (Sub-ward)
8KannurKannur (C)48, 52 (Sub-wards), 51
9KannurKankol-Alappadamba6 (Sub-ward)
10KannurKarumathoor2 (Sub-ward)
11KannurKeezhalloor4 (Sub-ward)
12KannurKolacherri5 (Sub-ward)
13KannurKoothuparamba (M)25 (Sub-ward)
14KannurKottayam-Malabar4, 11 (Sub-ward)
15KannurMadai6, 7 (Sub-ward)
16KannurMaloor3, 12
17KannurMangattidam4 (Sub-ward)
18KannurMattannur (M)7
19KannurMattool9, 14 (Sub-ward)
20KannurMokeri5 (Sub-ward)
21KannurMunderi8 (Sub-ward)
22KannurMuzhappilangad13 (Sub-ward)
23KannurMuzhakunnuAll Wards
24KannurPadiyoorAll Wards
25KannurPanoor (M)31 (Sub-ward)
26KannurPappinissery3 (Sub-ward)
27KannurPayyannur (M)30, 31, 42, 44 (Sub-ward)
28KannurPeralasherry12 (Sub-ward)
29KannurPeravoor11
30KannurRamanthali11 (Sub-ward)
31KannurSreekandapuram (M)26 (Sub-ward)
32KannurThalasheery (M)14, 18 (Sub-ward)
33KannurThillankeryAll Wards
34KannurUdayagiri2 (Sub-ward)
35KannurVengad1, 3, 12 (Sub-ward)
36KasargodeAjanur18, 20
37KasargodeBadadkka8
38KasargodeBadiadkka18
39KasargodeChemnad13, 18
40KasargodeChengala13, 17, 19, 20
41KasargodeCheruvathur3, 6, 9, 16
42KasargodeKanhangad (M)35, 39, 40
43KasargodeKaradka8, 14
44KasargodeKasargod (M)9, 22
45KasargodeKinanoor Karinthalam6
46Kasargode Kodom Belur1, 7
47KasargodeKumbala3, 6, 7, 19
48KasargodeMadhur1, 7, 18
49KasargodeMadikkai2
50KasargodeMangalpady9, 11, 12, 17, 19, 21
51KasargodeManjeshwar2, 3, 6
52KasargodeMeenja2
53KasargodeMogral Puthur1
54KasargodeMuliyar14
55KasargodeNileshwar (M)22
56KasargodePadane6, 7, 10
57KasargodePallikkara5, 18, 19
58KasargodePullur Periya1
59KasargodeTrikaripur1, 4
60KasargodeUduma5, 6
61KasargodeValiyaparamba4, 7, 12, 13
62KasargodeVorkardy6
63PalakkadAnakkara13
64PalakkadCheruppulasherry27
65PalakkadKoppam4, 6, 8
66PalakkadLakkidi Peroor9
67PalakkadMannarkad (M)10
68PalakkadParaliAll Wards
69PalakkadPirayiri14
70PalakkadPookkottukavu7
71PalakkadThachampara5
72PalakkadTharoor9
73PalakkadThrikkadeeri10
74KottayamChirakkadavu13
75KottayamKoruthodu4
76KottayamVazhappally8
77KottayamRamapuram8
78KottayamMutholi1
79KottayamThalayazham12
80KottayamThrikodithanam18
81KottayamKottayam (M)36
82KottayamPallikkathodu8
83KottayamKarukachal7
84MalappuramParappanangadi (M)31
85MalappuramTanur26, 30, 31
86MalappuramPulpatta7
87MalappuramPonnani TalukEntire Taluk
88KollamPanmana10, 11
89KollamPunalur (M)3, 5, 7, 12, 33, 34
90KollamThrikkovilvattom6, 7, 9
91KollamMayyanad9, 15, 16
92KollamIttiva17
93KollamKulathooppuzha4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (AnpathAcer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod) 
94KollamAryankavu1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4(Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
95ErnakulamAmballoor2
96ErnakulamSreekmoolanagaram1, 7, 9, 10, 11, 12
97ErnakulamNayarambalam2, 15
98ErnakulamMalayattoor-Neeleswaram15
99ErnakulamKochi (C)67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction)
100ErnakulamParakkadav8
101AlappuzhaAlappuzha (M)50
102AlappuzhaPattanakkad10
103AlappuzhaKarthikappalli7
104AlappuzhaPunnapra South2
105AlappuzhaAroor1
106AlappuzhaChennithala14
107ThrissurThrissur (C)3, 32, 35, 36, 39, 48, 49
108ThrissurVellankkallur14, 15
109ThrissurKunnankulam (M)7, 8, 11, 15, 19, 20
110ThrissurKattakampal6, 7, 9
111ThrissurKadavallur14, 15, 16
112ThrissurChalakkudy(M)16,19,21,30,31,35,36 Divisions
113ThrissurSreenarayanapuram7,8
114IdukkiKumali14
115IdukkiKattappana (M)5, 8
116IdukkiRajakumari8
117ThiruvananthapuramKattakada3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
118ThiruvananthapuramThiruvananthapuram (C)48, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78
  • List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 29-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)