കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 01.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No.DistrictLSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1KannurAalakkod4 (Sub-ward)
2KannurChapparappadavu6 (Sub-ward)
3KannurChirakkal23 (Sub-ward)
4KannurChittaripparamba4,13 (Sub-ward)
5KannurIrikkoor2,7 (Sub-ward)
6KannurIritty (M)32
7KannurKadannappalli-Panappuzha9, 10 (Sub-ward)
8KannurKannur (C)20,31,42,48, 51,52 (Sub-wards)
9KannurKarumathoor2 (Sub-ward),10
10KannurKeezhalloor4 (Sub-ward)
11KannurKolacherri5 (Sub-ward)
12KannurKoothuparamba (M)14,22,25
13KannurKottayam-Malabar11 (Sub-ward)
14KannurMadai6, 7 (Sub-ward)
15KannurMaloor3, 12
16KannurMattannur (M)4,6,7,28
17KannurMattool9
18KannurMokeri5 (Sub-ward),12
19KannurMunderi7,11
20KannurMuzhappilangad10,13
21KannurPatyam9
22KannurPadiyoorAll Wards
23KannurPappinissery16
24KannurPayyannur (M)30, 31, 42
25KannurPeralasherry12 (Sub-ward)
26KannurRamanthali11 (Sub-ward)
27KannurSreekandapuram (M)26 (Sub-ward)
28KannurThalasheery (M)18,26 (Sub-ward)
29KannurPinarayi5
30KannurKottiyoor11
31KannurKarivellur-Peralam9,4
32KannurCherukunnu1
33KannurPeringome-Vyakkara7
34KannurKadachira3
35KannurChembilode13,15
36KannurUlikkal19
37KannurChengalayi14
38KannurKathiroor18
39KannurKolayad5,6
40KannurVengad1, 3, 12 (Sub-ward)
41KasargodeAjanur4,13,18, 20
42KasargodeChemnad13, 18
43KasargodeChengala13,16,17,20
44KasargodeCheruvathur3, 6, 9, 16
45KasargodeKanhangad (M)29,35,37, 39, 40,43
46KasargodeKaradka4,8,10,14
47KasargodeKasargod (M)22,29
48KasargodeKodom Belur4, 7
49KasargodeKumbala3, 6, 7, 14
50KasargodeMadhur7
51KasargodeMadikkai2
52KasargodeMangalpady11, 12, 17, 19, 21
53KasargodeManjeshwar2, 3, 6,9
54KasargodeMeenja2
55KasargodeMogral Puthur1,14
56KasargodeMuliyar14
57KasargodeNileshwar (M)19,22
58KasargodePadane6, 7, 10
59KasargodePallikkara4,5,18,19
60KasargodePullur Periya1,6
61KasargodeTrikaripur1, 4
62KasargodeUduma5, 6,21
63KasargodeValiyaparamba4, 7,10, 12, 13
64KasargodeVorkardy6
65PalakkadAnakkara13
66PalakkadCheruppulasherry27
67PalakkadKoppam4, 6, 8
68PalakkadLakkidi Peroor9
69PalakkadMannarkad (M)10
70PalakkadParaliAll Wards
71PalakkadPirayiri14
72PalakkadPookkottukavu7
73PalakkadThachampara5
74PalakkadTharoor9
75PalakkadThrikkadeeri10
76PalakkadThirumittacode8
77PalakkadChalissery9,14
78PalakkadElappully7
79PalakkadPerumatti17
80PalakkadMannoor2
81KottayamChirakkadavu13
82KottayamKoruthodu4
83KottayamVazhappally8
84KottayamRamapuram8
85KottayamMutholi1
86KottayamThalayazham12
87KottayamThrikodithanam18
88KottayamKottayam (M)36
89KottayamPallikkathodu8
90KottayamKarukachal7
91AlappuzhaPunnapra South2
92AlappuzhaAroor1
93AlappuzhaChennithala14
94AlappuzhaKayamkulam (M)4,9
95AlappuzhaChengannur (M)14,15
96AlappuzhaPalamel14
97AlappuzhaBharanikkavu16
98AlappuzhaThekkekkara11
99ErnakulamAmballoor2
100Ernakulam
Sreekmoolanagaram
1, 7, 9, 10, 11, 12
101Ernakulam
Malayattoor-Neeleswaram
2, 15
102Ernakulam
Nayarambalam
15
103ErnakulamKochi (C)27,67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction), Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
104ErnakulamKanjoor12
105ErnakulamParakkadav8
106KollamThenmala7
107KollamPunalur (M)3, 5, 7, 12, 33, 34
108KollamThrikkovilvattom6, 7, 9
109KollamMayyanad9, 15, 16
110KollamIttiva17
111KollamAryankavu4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
112MalappuramParappanangadi (M)31
113MalappuramTanur26, 30, 31
114MalappuramPulpatta7
115MalappuramPonnani TalukEntire Taluk
116MalappuramTanur (M)All Wards
117ThrissurThrissur (C)35, 36, 39, 48, 49
118ThrissurChalakkudy(M)16,19,21,30,31,35,36
119ThrissurSreenarayanapuram7,8
120IdukkiKumali14
121IdukkiKattappana (M)5, 8
122IdukkiRajakumari8
123ThiruvananthapuramThiruvananthapuram (C)48, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 99
124WayanadThirunelli4,5,9,10,12
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’