കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 03.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 4 (Sub-ward)
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1,23 (Sub-ward)
4 Kannur Chittaripparamba 4,13 (Sub-ward)
5 Kannur Irikkoor 2
6 Kannur Iritty (M) 32
7 Kannur Kadannappalli-Panappuzha 9, 10 (Sub-ward)
8 Kannur Kannur (C) 20,31,42,48, 51,52 (Sub-wards)
9 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward),10
10 Kannur Panoor 3,26,31
11 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
12 Kannur Koothuparamba (M) 11,14,22
13 Kannur Kottayam-Malabar 11 (Sub-ward)
14 Kannur Madai 6, 7 (Sub-ward)
15 Kannur Maloor 3, 12
16 Kannur Mattannur (M) 6,25,28
17 Kannur Mattool 9
18 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward),12
19 Kannur Munderi 7,11
20 Kannur Muzhappilangad 10
21 Kannur Patyam 9
22 Kannur Kadachira 3
23 Kannur Pappinissery 16
24 Kannur Payyannur (M) 30, 31, 42
25 Kannur Peralasherry 12 (Sub-ward)
26 Kannur Ramanthali 11 (Sub-ward)
27 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
28 Kannur Thalasheery (M) 18,26 (Sub-ward)
29 Kannur Pinarayi 5
30 Kannur Kottiyoor 11
31 Kannur Karivellur-Peralam 4,19
32 Kannur Cherukunnu 1
33 Kannur Peringome-Vyakkara 7
34 Kannur Chembilode 13,15
35 Kannur Ulikkal 19
36 Kannur Chengalayi 14
37 Kannur Kathiroor 4,6,18
38 Kannur Kolayad 5,6
39 Kannur Vengad 1, 3, 12 (Sub-ward)
40 Kasargode Ajanur 4,13,18, 20
41 Kasargode Chemnad 7,13
42 Kasargode Chengala 6,13,16,17,20
43 Kasargode Cheruvathur 3, 9
44 Kasargode Kanhangad (M) 29,35,37, 39, 40,43
45 Kasargode Karadka 4,10,14
46 Kasargode Kasargod (M) 14
47 Kasargode Kodom Belur 4, 7
48 Kasargode Kumbala 3,14
49 Kasargode Madhur 7
50 Kasargode Madikkai 2,12
51 Kasargode Mangalpady 12, 17, 19
52 Kasargode Manjeshwar 6,9
53 Kasargode Mogral Puthur 1,14
54 Kasargode Muliyar 14
55 Kasargode Nileshwar (M) 19,22,32
56 Kasargode Padane 6,12
57 Kasargode Pallikkara 4,5,18,19
58 Kasargode Pullur Periya 6
59 Kasargode Trikaripur 1, 4
60 Kasargode Uduma 5, 6,21
61 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10,13
62 Kasargode Vorkardy 6,11
63 Kasargode Badiadka 12
64 Kasargode Enmakaje 4
65 Kasargode Bedadka 3
66 Palakkad Cherppulasherry 27
67 Palakkad Koppam 4,6, 8,17
68 Palakkad Lakkidi Peroor 9
69 Palakkad Mannarkad (M) 10
70 Palakkad Parali All Wards
71 Palakkad Pirayiri 14
72 Palakkad Pookkottukavu 7
73 Palakkad Thachampara 5
74 Palakkad Tharoor 9
75 Palakkad Thrikkadeeri 10
76 Palakkad Thirumittacode 8
77 Palakkad Chalissery 9,14
78 Palakkad Elappully 7
79 Palakkad Perumatti 17
80 Palakkad Mannoor 2
81 Palakkad Thiruvegappura 18
82 Palakkad Kongad 2
83 Palakkad Kuzhalmannam 5
84 Kottayam Chirakkadavu 4,5,13
85 Kottayam Koruthodu 4
86 Kottayam Ramapuram 8
87 Kottayam Thalayazham 12
88 Kottayam Thrikodithanam 18
89 Kottayam Kottayam (M) 36,43
90 Kottayam Pallikkathodu 8
91 Kottayam Karukachal 7
92 Alappuzha Punnapra South 2
93 Alappuzha Aroor 1
94 Alappuzha Chennithala 14
95 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
96 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
97 Alappuzha Palamel 14
98 Alappuzha Bharanikkavu 51,316
99 Alappuzha Thekkekkara All Wards
100 Alappuzha Nooranad 15-Palamel Pattur Residential area
101 Ernakulam Amballoor 2
102 Ernakulam Sreemoolanagaram 1, 7, 9, 10, 11, 12
103 Ernakulam Nayarambalam 2, 15
104 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 15
105 Ernakulam Kochi (C) 11,27,67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction), Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
106 Ernakulam Kanjoor 12
107 Ernakulam Parakkadav 8
108 Kollam Thenmala 7
109 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 12, 33, 34
110 Kollam Thrikkovilvattom 6, 7, 9
111 Kollam Mayyanad 9, 15, 16
112 Kollam Ittiva 17
113 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
114 Malappuram Parappanangadi (M) 31
115 Malappuram Pulpatta 7
116 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
117 Malappuram Tanur (M) All Wards
118 Thrissur Thrissur (C) 35,39,49,51
119 Thrissur Chalakkudy(M) 16,19,21,30,31,35,36
120 Thrissur Sreenarayanapuram 7,8
121 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) 48, 54, 55, 67, 66,68, 69, 70, 71, 72, 73,74,75,76,78,99,Palayam Market, Saphalyam Complex, Residential Area of Paris Lane
122 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
123 Thiruvananthapuram Vanchiyoor 82-Adani Lane
124 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
125 Idukki Kumali 14
126 Idukki Kattappana (M) 5, 8
127 Idukki Rajakumari 8
128 Kozhikkode Kozhikkode (C ) 56,62,66
129 Kozhikkode Olavanna 9
130 Wayanad Thirunelli 4,5,9,10,12
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’