കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 04.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 5 (Sub-ward)
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1,23 (Sub-ward)
4 Kannur Chittaripparamba 4,13
5 Kannur Irikkoor 2
6 Kannur Iritty (M) 32
7 Kannur Kadannappalli-Panappuzha 9, 10 (Sub-ward)
8 Kannur Kannur (C) 20,31,42,48, 51,52 (Sub-wards)
9 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward),10
10 Kannur Panoor 3,22,26,31,33
11 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
12 Kannur Koothuparamba (M) 11,14,22,25
13 Kannur Kottayam-Malabar 11 (Sub-ward)
14 Kannur Madai 6, 7 (Sub-ward)
15 Kannur Mattannur (M) 4,7,6,25,28
16 Kannur Mattool 9
17 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward),12
18 Kannur Munderi 7,11
19 Kannur Muzhappilangad 2,10,13
20 Kannur Patyam 9
21 Kannur Kadachira 3
22 Kannur Pappinissery 16
23 Kannur Payyannur (M) 30, 31, 42
24 Kannur Peralaserry 12 (Sub-ward)
25 Kannur Ramanthali 10,11 (Sub-ward)
26 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
27 Kannur Thalasheery (M) 18,24,26 (Sub-ward)
28 Kannur Pinarayi 5
29 Kannur Kottiyoor 11
30 Kannur Karivellur-Peralam 4,9
31 Kannur Cherukunnu 1,12
32 Kannur Peringome-Vyakkara 7,12
33 Kannur Chembilode 13,15
34 Kannur Ulikkal 19
35 Kannur Chengalayi 14
36 Kannur Kathiroor 4,6,18
37 Kannur Kolayad 5,6
38 Kannur Vengad 12 (Sub-ward)
39 Kannur Maloor 3,12
40 Kannur Thillankeri 10
41 Kannur Chokli 5
42 Kannur Ezhom 7
43 Kannur Thaliparamba (M) 34
44 Kannur Mayyil 11
45 Kasargode Ajanur 4,13,18, 20
46 Kasargode Chemnad 7,13
47 Kasargode Chengala 6,13,16,17,20
48 Kasargode Cheruvathur 3, 9
49 Kasargode Kanhangad (M) 29,35,37, 39, 40,43
50 Kasargode Karadka 4,10,14
51 Kasargode Kasargod (M) 14
52 Kasargode Kodom Belur 4, 7
53 Kasargode Kumbala 3,14
54 Kasargode Madhur 7
55 Kasargode Madikkai 2,12
56 Kasargode Mangalpady 12, 17, 19
57 Kasargode Manjeshwar 6,9
58 Kasargode Mogral Puthur 1,14
59 Kasargode Muliyar 14
60 Kasargode Nileshwar (M) 19,22,32
61 Kasargode Padane 6,12
62 Kasargode Pallikkara 4,5,18,19
63 Kasargode Pullur Periya 6
64 Kasargode Trikaripur 1, 4
65 Kasargode Uduma 5, 6,21
66 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10,13
67 Kasargode Vorkardy 6,11
68 Kasargode Badiadka 12
69 Kasargode Enmakaje 4
70 Kasargode Bedadka 3
71 Palakkad Cheruppulasherry 27
72 Palakkad Koppam 4,6, 8,17
73 Palakkad Lakkidi Peroor 9
74 Palakkad Parali All Wards
75 Palakkad Pirayiri 14
76 Palakkad Thachampara 5
77 Palakkad Tharoor 9
78 Palakkad Thrikkadeeri 10
79 Palakkad Thirumittacode 8
80 Palakkad Chalissery 9,14
81 Palakkad Elappully 7
82 Palakkad Perumatti 17
83 Palakkad Mannoor 2
84 Palakkad Thiruvegappura 18
85 Palakkad Kongad 2
86 Palakkad Kuzhalmannam 5
87 Palakkad Thachanattukara 11
88 Kottayam Chirakkadavu 4,5,13
89 Kottayam Koruthodu 4
90 Kottayam Thalayazham 12
91 Kottayam Kottayam (M) 36,43
92 Kottayam Pallikkathodu 8
93 Kottayam Karukachal 7
94 Alappuzha Punnapra South 2
95 Alappuzha Aroor 1
96 Alappuzha Chennithala 14
97 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
98 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
99 Alappuzha Palamel 14
100 Alappuzha Bharanikkavu 51,316
101 Alappuzha Thekkekkara All Wards
102 Alappuzha Nooranad 15-Palamel Pattur Residential area
103 Alappuzha Arattupuzha 6,7
104 Ernakulam Amballoor 2
105 Ernakulam Sreekmoolanagaram 1, 7, 9, 10, 11, 12
106 Ernakulam Nayarambalam 2, 15
107 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 15
108 Ernakulam Kochi (C) 11,27,67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
109 Ernakulam Kanjoor 12
110 Ernakulam Parakkadav 8
111 Ernakulam Chellanam 15,16
112 Ernakulam Piravam (M) 17 - Mulakkulam North Palachuvadu
113 Ernakulam Paingottur 5
114 Kollam Thenmala 7
115 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 12, 33, 34
116 Kollam Thrikkovilvattom 6, 7, 9
117 Kollam Mayyanad 9, 15, 16
118 Kollam Ittiva 17
119 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
120 Malappuram Parappanangadi (M) 31
121 Malappuram Pulpatta 7
122 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
123 Malappuram Tanur (M) All Wards
124 Thrissur Thrissur (C) 35,39,49,51
125 Thrissur Chalakkudy(M) 16,19,21,30,31,35,36
126 Thrissur Sreenarayanapuram 7,8
127 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) 48, 54, 55, 67, 66,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76,78,99, 82-Athani Lane ,Palayam Market,Saphalyam Complex, Residential Area of Paris Lane
128 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
129 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
130 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
131 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
132 Thiruvananthapuram Parasala 18,16
133 Kozhikkode Kozhikkode © 56,62,66
134 Kozhikkode Olavanna 9
135 Wayanad Thirunelli 4,5,9,10,12
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’