കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 05.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 5 (Sub-ward), 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1,23 (Sub-ward)
4 Kannur Chittaripparamba 4, 13
5 Kannur Irikkoor 2
6 Kannur Iritty (M) 32
7 Kannur Kadannappalli-Panappuzha 10 (Sub-ward)
8 Kannur Kannur (C) 15, 20,31,38, 42, 48, 51, 52, 53 (Sub-wards)
9 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward),10
10 Kannur Panoor 3, 22, 26, 33
11 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
12 Kannur Koothuparamba (M) 11, 14, 22, 25
13 Kannur Kottayam-Malabar 1
14 Kannur Madai 7 (Sub-ward)
15 Kannur Mattannur (M) 4, 6, 7, 25, 28
16 Kannur Mattool 9
17 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward),12
18 Kannur Munderi 11
19 Kannur Muzhappilangad 2, 10
20 Kannur Patyam 9
21 Kannur Pappinissery 16
22 Kannur Payyannur (M) 31
23 Kannur Peralaserry 6, 12 (Sub-ward)
24 Kannur Ramanthali 10, 11 (Sub-ward)
25 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
26 Kannur Thalasheery (M) 24, 26 (Sub-ward)
27 Kannur Pinarayi 5, 9
28 Kannur Kottiyoor 11
29 Kannur Karivellur-Peralam 4
30 Kannur Cherukunnu 1,12
31 Kannur Peringome-Vyakkara 7,12
32 Kannur Chembilode 13,15
33 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
34 Kannur Kolayad 5, 6, 14
35 Kannur Maloor 3,12
36 Kannur Thillankeri 10
37 Kannur Chokli 5
38 Kannur Ezhom 7
39 Kannur Thaliparamba (M) 34
40 Kannur Mayyil 11
41 Kannur Kadamboor 3
42 Kannur Keezhallur 3
43 Kannur Kuttiattur 13
44 Kannur Kunnothuparamba 15
45 Kasargode Ajanur 4,13,18, 20
46 Kasargode Chemnad 7,13
47 Kasargode Chengala 6,13,16,17,20
48 Kasargode Cheruvathur 3, 9
49 Kasargode Kanhangad (M) 29,35,37, 39, 40,43
50 Kasargode Karadka 4,10,14
51 Kasargode Kasargod (M) 14
52 Kasargode Kodom Belur 4, 7
53 Kasargode Kumbala 3,14
54 Kasargode Madhur 7
55 Kasargode Madikkai 2,12
56 Kasargode Mangalpady 12, 17, 19
57 Kasargode Manjeshwar 6,9
58 Kasargode Mogral Puthur 1,14
59 Kasargode Muliyar 14
60 Kasargode Nileshwar (M) 19,22,32
61 Kasargode Padane 6,12
62 Kasargode Pallikkara 4,5,18,19
63 Kasargode Pullur Periya 6
64 Kasargode Trikaripur 1, 4
65 Kasargode Uduma 5, 6,21
66 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10,13
67 Kasargode Vorkardy 6,11
68 Kasargode Badiadka 12
69 Kasargode Enmakaje 4
70 Kasargode Bedadka 3
71 Palakkad Cheruppulasherry 27
72 Palakkad Koppam 4,6, 8,17
73 Palakkad Lakkidi Peroor 9
74 Palakkad Parali All Wards
75 Palakkad Pirayiri 14
76 Palakkad Thachampara 5
77 Palakkad Tharoor 9
78 Palakkad Thrikkadeeri 10
79 Palakkad Thirumittacode 8
80 Palakkad Chalissery 9,14
81 Palakkad Elappully 7
82 Palakkad Perumatti 17
83 Palakkad Mannoor 2
84 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
85 Palakkad Kongad 2
86 Palakkad Kuzhalmannam 5
87 Palakkad Thachanattukara 11
88 Palakkad Nalleppilli 7
89 Palakkad Koduvayur 13
90 Palakkad Vaniyamkulam 6
91 Palakkad Anakkara 3
92 Alappuzha Punnapra South 2
93 Alappuzha Aroor 1
94 Alappuzha Chennithala 14
95 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
96 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
97 Alappuzha Palamel 14
98 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
99 Alappuzha Thekkekkara All Wards
100 Alappuzha Nooranad 15-Palamel Pattur Residential area
101 Alappuzha Arattupuzha All Wards
102 Alappuzha Pattanakkad 16
103 Alappuzha Thuravur 1, 16, 18
104 Alappuzha Kuthiathode 1, 16
105 Alappuzha Ezhupunna 15
106 Alappuzha Ambalappuzha South 2
107 Alappuzha Cheriyanad 7
108 Ernakulam Amballoor 2
109 Ernakulam Nayarambalam 2
110 Ernakulam Kochi (C) 11, 27, 43, 44, 46, 56, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
111 Ernakulam Kanjoor 12
112 Ernakulam Parakkadav 8
113 Ernakulam Chellanam 15,16
114 Ernakulam Piravam (M) 17
115 Ernakulam Paingottur 5
116 Ernakulam Paravoor (M) 8
117 Ernakulam Kodungalloor 8
118 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
119 Ernakulam Aluva (M) Aluva Market
120 Kollam Thenmala 7
121 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 33, 34
122 Kollam Thrikkovilvattom 6, 7, 9
123 Kollam Mayyanad 9
124 Kollam Ittiva 17
125 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
126 Kollam Kollam (C) 53
127 Kollam Kottarakkara (M) 2, 4, 6, 7, 8
128 Kollam Melila 15
129 Kollam Thevalakkara 8
130 Kollam Alappad Azheekkal Harbour
131 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) 27, 48, 54, 55, 67, 66,68, 69, 70,  71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 99,  82-Athani Lane,Palayam Market, Saphalyam Complex, Residential Area of Paris Lane
132 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
133 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
134 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
135 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
136 Thiruvananthapuram Parasala 18, 16
137 Thiruvananthapuram Vellanadu 12, 13
138 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
139 Kottayam Koruthodu 4
140 Kottayam Thalayazham 12
141 Kottayam Kottayam (M) 36,43
142 Kottayam Pallikkathodu 8
143 Kottayam Karukachal 7
144 Malappuram Parappanangadi (M) 31
145 Malappuram Pulpatta 7
146 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
147 Malappuram Tanur (M) All Wards
148 Thrissur Thrissur (C) 35, 39, 49, 51
149 Thrissur Chalakkudy(M) 16, 19, 21, 30, 31, 35, 36
150 Thrissur Sreenarayanapuram 7,8
151 Kozhikkode Kozhikkode © 44, 56, 62, 66
152 Kozhikkode Olavanna 9
153 Wayanad Thirunelli 4, 5, 9, 10, 12
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’