കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 06.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 5 (Sub-ward), 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1,23 (Sub-ward)
4 Kannur Chittaripparamba 4, 13
5 Kannur Irikkoor 2
6 Kannur Iritty (M) 32
7 Kannur Kadannappalli-Panappuzha 10 (Sub-ward)
8 Kannur Kannur (C) 15, 20,31,38, 42, 48, 51, 52, 53 (Sub-wards)
9 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward),10
10 Kannur Panoor 3, 22, 26, 33
11 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
12 Kannur Koothuparamba (M) 11, 14, 22, 25
13 Kannur Kottayam-Malabar 1, 10
14 Kannur Madai 7 (Sub-ward)
15 Kannur Mattannur (M) 4, 6, 7, 25, 28
16 Kannur Mattool 10
17 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward),12
18 Kannur Munderi 11
19 Kannur Muzhappilangad 2, 10
20 Kannur Patyam 9
21 Kannur Pappinissery 16
22 Kannur Payyannur (M) 31
23 Kannur Peralaserry 6, 12 (Sub-ward)
24 Kannur Ramanthali 10, 11 (Sub-ward)
25 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
26 Kannur Thalasheery (M) 24, 26 (Sub-ward)
27 Kannur Pinarayi 5, 9
28 Kannur Kottiyoor 11
29 Kannur Karivellur-Peralam 4
30 Kannur Cherukunnu 1,12
31 Kannur Peringome-Vyakkara 7,12
32 Kannur Chembilode 13,15
33 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
34 Kannur Kolayad 5, 6, 14
35 Kannur Maloor 3, 5, 12
36 Kannur Thillankeri 10
37 Kannur Chokli 5
38 Kannur Ezhom 7
39 Kannur Thaliparamba (M) 34
40 Kannur Mayyil 11
41 Kannur Kadamboor 3
42 Kannur Keezhallur 3
43 Kannur Kuttiattur 13
44 Kannur Kunnothuparamba 13, 15
45 Kannur Anthoor 3
46 Kasargode Ajanur 4,13,18, 20, 21
47 Kasargode Chemnad 7, 13
48 Kasargode Chengala 6, 13, 16
49 Kasargode Kanhangad (M) 29, 37, 40, 43
50 Kasargode Karadka 4, 7, 10, 14
51 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 29
52 Kasargode Kodom Belur 4, 7, 8
53 Kasargode Kumbala 3, 6,14, 15, 20
54 Kasargode Madhur 6, 7
55 Kasargode Madikkai 2,12
56 Kasargode Mangalpady 2, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 21
57 Kasargode Manjeshwar 6, 9,10, 12, 19, 20
58 Kasargode Mogral Puthur 1,14
59 Kasargode Muliyar 1,14
60 Kasargode Nileshwar (M) 5,19,22,32
61 Kasargode Padane 12
62 Kasargode Pallikkara 4, 14, 16, 19
63 Kasargode Pullur Periya 1, 6
64 Kasargode Trikaripur 1, 4
65 Kasargode Uduma 5, 6, 21
66 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10,13
67 Kasargode Vorkardy 6,11
68 Kasargode Badiadka 12
69 Kasargode Enmakaje 4
70 Kasargode Bedadka 3
71 Kasargode Meenja 2, 10, 13
72 Kasargode Paivalike 15
73 Palakkad Koppam 4,6, 8,17
74 Palakkad Lakkidi Peroor 9
75 Palakkad Parali All Wards
76 Palakkad Pirayiri 14
77 Palakkad Thachampara 5
78 Palakkad Tharoor 9
79 Palakkad Thrikkadeeri 10
80 Palakkad Thirumittacode 8
81 Palakkad Chalissery 9,14
82 Palakkad Elappully 7
83 Palakkad Perumatti 17
84 Palakkad Mannoor 2
85 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
86 Palakkad Kongad 2
87 Palakkad Kuzhalmannam 5
88 Palakkad Thachanattukara 11
89 Palakkad Nalleppilli 7
90 Palakkad Koduvayur 13
91 Palakkad Vaniyamkulam 6
92 Palakkad Anakkara 3
93 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
94 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
95 Alappuzha Palamel 14
96 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
97 Alappuzha Thekkekkara All Wards
98 Alappuzha Nooranad 15-Palamel Pattur Residential area
99 Alappuzha Arattupuzha All Wards
100 Alappuzha Pattanakkad 16
101 Alappuzha Thuravur 1, 16, 18
102 Alappuzha Kuthiathode 1, 16
103 Alappuzha Ezhupunna 15
104 Alappuzha Ambalappuzha South 2
105 Alappuzha Cheriyanad 7
106 Alappuzha Venmony 8
107 Alappuzha Karuvatta 4
108 Ernakulam Amballoor 2
109 Ernakulam Nayarambalam 2
110 Ernakulam Kochi (C) 11, 27, 43, 44, 46, 56, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
111 Ernakulam Kanjoor 12
112 Ernakulam Parakkadav 8
113 Ernakulam Chellanam 15,16
114 Ernakulam Piravam (M) 17
115 Ernakulam Paingottur 5
116 Ernakulam Paravoor (M) 8
117 Ernakulam Kodungalloor 8
118 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
119 Ernakulam Aluva (M) Aluva Market
120 Ernakulam Pallippuram 21, 22, Munambam Fishing Harbour
121 Ernakulam Keezhumad 5
122 Ernakulam Edathala 4, 13
123 Kollam Thenmala 7
124 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 33, 34
125 Kollam Thrikkovilvattom 6, 7, 9
126 Kollam Mayyanad 9
127 Kollam Ittiva 17
128 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
129 Kollam Kollam (C) 53
130 Kollam Kottarakkara (M) 2, 4, 6, 7, 8
131 Kollam Melila 15
132 Kollam Thevalakkara 8
133 Kollam Alappad Azheekkal Harbour
134 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
135 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
136 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
137 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
138 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
139 Thiruvananthapuram Parasala 18, 16
140 Thiruvananthapuram Vellanadu 12, 13
141 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
142 Kottayam Koruthodu 4
143 Kottayam Thalayazham 12
144 Kottayam Kottayam (M) 36,43
145 Kottayam Pallikkathodu 8
146 Kottayam Karukachal 7
147 Kottayam Erumely 12
148 Malappuram Parappanangadi (M) 31
149 Malappuram Pulpatta 7
150 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
151 Malappuram Tanur (M) All Wards
152 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
153 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
154 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,15, 17, 19 , 25, 26
155 Kozhikkode Kozhikkode © 44, 56, 62, 66
156 Kozhikkode Olavanna 9
157 Wayanad Thirunelli 4, 5, 9, 10, 12
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’