കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 07.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 5 (Sub-ward), 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1,23 (Sub-ward)
4 Kannur Chittaripparamba 4, 7, 13
5 Kannur Irikkoor 2
6 Kannur Iritty (M) 32
7 Kannur Kadannappalli- Panappuzha 10 (Sub-ward)
8 Kannur Kannur (C) 14, 15, 20,31,38, 42, 48, 51, 52, 53(Sub-wards)
9 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward),10
10 Kannur Panoor 3, 22, 26, 33
11 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
12 Kannur Koothuparamba (M) 11, 14, 22, 25
13 Kannur Kottayam-Malabar 1, 10
14 Kannur Madai 7 (Sub-ward)
15 Kannur Mattannur (M) 6, 25, 28
16 Kannur Mattool 10
17 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward),12
18 Kannur Munderi 11
19 Kannur Muzhappilangad 2, 9, 10
20 Kannur Patyam 9
21 Kannur Pappinissery 16
22 Kannur Payyannur (M) 31
23 Kannur Peralaserry 6, 12 (Sub-ward)
24 Kannur Ramanthali 10, 11 (Sub-ward)
25 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
26 Kannur Thalasheery (M) 24, 26 (Sub-ward)
27 Kannur Pinarayi 5, 9
28 Kannur Kottiyoor 11
29 Kannur Karivellur-Peralam 4
30 Kannur Cherukunnu 1,12
31 Kannur Peringome-Vyakkara 7,12
32 Kannur Chembilode 13, 14, 15
33 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
34 Kannur Kolayad 5, 6, 11, 14
35 Kannur Maloor 1, 3, 5, 12
36 Kannur Thillankeri 10
37 Kannur Chokli 4, 5, 12
38 Kannur Ezhom 7
39 Kannur Thaliparamba (M) 11, 34
40 Kannur Mayyil 11
41 Kannur Kadamboor 3
42 Kannur Keezhallur 3
43 Kannur Kuttiattur 13
44 Kannur Kunnothuparamba 13, 15
45 Kannur Anthoor 3
46 Kannur Padiyoor 13
47 Kannur Peravoor 16
48 Kannur New Mahe 7
49 Kasargode Ajanur 4,13,18, 20, 21
50 Kasargode Chemnad 7, 13
51 Kasargode Chengala 6, 13, 16
52 Kasargode Kanhangad (M) 29, 37, 40, 43
53 Kasargode Karadka 4, 7, 10, 14
54 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 29
55 Kasargode Kodom Belur 4, 7, 8
56 Kasargode Kumbala 3, 6,14, 15, 20
57 Kasargode Madhur 6, 7
58 Kasargode Madikkai 2,12
59 Kasargode Mangalpady 2, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 21
60 Kasargode Manjeshwar 6, 9,10, 12, 19, 20
61 Kasargode Mogral Puthur 1,14
62 Kasargode Muliyar 1,14
63 Kasargode Nileshwar (M) 5,19,22,32
64 Kasargode Padane 12
65 Kasargode Pallikkara 4, 14, 16, 19
66 Kasargode Pullur Periya 1, 6
67 Kasargode Trikaripur 1, 4
68 Kasargode Uduma 5, 6, 21
69 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10,13
70 Kasargode Vorkardy 6,11
71 Kasargode Badiadka 12
72 Kasargode Enmakaje 4
73 Kasargode Bedadka 3
74 Kasargode Meenja 2, 10, 13
75 Kasargode Paivalike 15
76 Palakkad Koppam 4,6, 8,17
77 Palakkad Lakkidi Peroor 9
78 Palakkad Parali 11
79 Palakkad Thachampara 5
80 Palakkad Thrikkadeeri 10
81 Palakkad Thirumittacode 8
82 Palakkad Chalissery 9,14
83 Palakkad Elappully 7
84 Palakkad Perumatti 17
85 Palakkad Mannoor 2
86 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
87 Palakkad Kongad 2
88 Palakkad Kuzhalmannam 5
89 Palakkad Thachanattukara 11
90 Palakkad Nalleppilli 7
91 Palakkad Koduvayur 13
92 Palakkad Vaniyamkulam 6
93 Palakkad Anakkara 3
94 Kollam Thenmala 7
95 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 33, 34
96 Kollam Thrikkovilvattom 6, 7, 9
97 Kollam Mayyanad 9
98 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
99 Kollam Kollam (C) 53
100 Kollam Kottarakkara (M) 2, 4, 6, 7, 8
101 Kollam Melila 15
102 Kollam Thevalakkara 3, 7, 8, 10
103 Kollam Alappad Azheekkal Harbour
104 Kollam Karunagappally 15
105 Kollam Panmana 3, 5, 13, 15
106 Kollam Sasthamcotta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
107 Kollam Mynagappally 7, 8, 9 , 11
108 Kollam West Kallada 1, 3
109 Kollam Sooranad South 10, 1 3
110 Kollam Clappana 1
111 Kollam Neendakara 8
112 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
113 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
114 Alappuzha Palamel 14
115 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
116 Alappuzha Thekkekkara All Wards
117 Alappuzha Nooranad 9, 15
118 Alappuzha Arattupuzha All Wards
119 Alappuzha Pattanakkad 16
120 Alappuzha Thuravur 1, 16, 18
121 Alappuzha Kuthiathode 1, 16
122 Alappuzha Ezhupunna 15
123 Alappuzha Ambalappuzha South 2
124 Alappuzha Cheriyanad 7
125 Alappuzha Venmony 8
126 Alappuzha Karuvatta 4
127 Alappuzha Thamarakkulam 6, 7
128 Ernakulam Amballoor 2
129 Ernakulam Nayarambalam 2
130 Ernakulam Kochi (C) 11, 27, 43, 44, 46, 56, 58, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
131 Ernakulam Kanjoor 12
132 Ernakulam Parakkadav 8
133 Ernakulam Chellanam 15,16
134 Ernakulam Piravam (M) 17
135 Ernakulam Paingottur 5
136 Ernakulam Paravoor (M) 8
137 Ernakulam Kodungalloor 8
138 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
139 Ernakulam Aluva (M) 18, Aluva Market
140 Ernakulam Pallippuram 21, 22, Munambam Fishing Harbour
141 Ernakulam Keezhumad 5
142 Ernakulam Edathala 4, 13
143 Ernakulam Kalloorkkad 6
144 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
145 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
146 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
147 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
148 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
149 Thiruvananthapuram Parasala 18, 16
150 Thiruvananthapuram Vellanadu 12, 13
151 Malappuram Parappanangadi (M) 31
152 Malappuram Pulpatta 7
153 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
154 Malappuram Tanur (M) All Wards
155 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
156 Malappuram Vazhikkadav 21
157 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
158 Kottayam Kottayam (M) 36,43
159 Kottayam Pallikkathodu 8
160 Kottayam Erumely 12
161 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
162 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
163 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,15, 17, 19 , 25, 26
164 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) 13, 21, 22, 23
165 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 28, 33
166 Pathanamthitta Kulanada 14
167 Kozhikkode Kozhikkode (C ) 44, 56, 62, 66
168 Kozhikkode Olavanna 9
169 Wayanad Thirunelli 4, 5, 9, 10, 12
  • containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’