കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 10.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 5 (Sub-ward), 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1,23 (Sub-ward)
4 Kannur Chittaripparamba 4, 7, 13
5 Kannur Irikkoor 2
6 Kannur Iritty (M) 27, 32
7 Kannur Kadannappalli-Panappuzha 7, 10 (Sub-ward)
8 Kannur Kannur (C) 14, 15, 20, 31,38, 42, 48, 51, 52, 53 (Sub-wards)
9 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward),10
10 Kannur Panoor 3, 6, 22, 26, 33, 34, 35,36
11 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
12 Kannur Koothuparamba (M) 11, 14, 22, 25
13 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 10
14 Kannur Madai 7 (Sub-ward)
15 Kannur Mattannur (M) 4, 6, 7, 25, 28
16 Kannur Mattool 10
17 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward),12
18 Kannur Munderi 8,11
19 Kannur Muzhappilangad 2, 9, 10
20 Kannur Patyam 9
21 Kannur Pappinissery 16
22 Kannur Payyannur (M) 26, 31
23 Kannur Peralaserry 6, 12 (Sub-ward)
24 Kannur Ramanthali 4, 5, 10, 11 (Sub-ward)
25 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
26 Kannur Thalasheery (M) 24, 26 (Sub-ward), 50
27 Kannur Pinarayi 5, 9
28 Kannur Kottiyoor 11
29 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
30 Kannur Cherukunnu 1,12
31 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 7,12
32 Kannur Chembilode 13, 14, 15, 18
33 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
34 Kannur Kolayad 5, 6, 11, 14
35 Kannur Maloor 1,3, 5, 6, 12
36 Kannur Thillankeri 10
37 Kannur Chokli 4, 5, 12
38 Kannur Ezhom 7
39 Kannur Thaliparamba (M) 11, 34
40 Kannur Mayyil 11
41 Kannur Kadamboor 3
42 Kannur Keezhallur 3
43 Kannur Kuttiattur 13
44 Kannur Kunnothuparamba 13, 15
45 Kannur Anthoor 3
46 Kannur Padiyoor 10, 13
47 Kannur Peravoor 16
48 Kannur New Mahe 7
49 Kannur Vengad 5, 16
50 Kannur Kankol Alapadamba 1
51 Kannur Koodali 18
52 Kannur Trippangottur 16
53 Kannur Cherupuzha 5
54 Kasargode Ajanur 4, 13, 18, 20, 21
55 Kasargode Chemnad 7, 13
56 Kasargode Chengala 6, 13, 16
57 Kasargode Kanhangad (M) 29, 37, 40, 43
58 Kasargode Karadka 4, 7, 10, 14
59 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 29
60 Kasargode Kodom Belur 4, 7, 8
61 Kasargode Kumbala 3, 6,14, 15, 20
62 Kasargode Madhur 6, 7
63 Kasargode Madikkai 2, 12
64 Kasargode Mangalpady 2, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 21
65 Kasargode Manjeshwar 6, 9,10, 12, 19, 20
66 Kasargode Mogral Puthur 1, 14
67 Kasargode Muliyar 1, 14
68 Kasargode Nileshwar (M) 5, 19, 22, 32
69 Kasargode Padane 12
70 Kasargode Pallikkara 4, 14, 16, 19
71 Kasargode Pullur Periya 1, 6
72 Kasargode Trikaripur 1, 4
73 Kasargode Uduma 5, 6, 21
74 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10,13
75 Kasargode Vorkardy 6, 11
76 Kasargode Badiadka 12
77 Kasargode Enmakaje 4
78 Kasargode Bedadka 3
79 Kasargode Meenja 2, 10, 13
80 Kasargode Paivalike 15
81 Palakkad Koppam 4, 6, 8,17
82 Palakkad Lakkidi Peroor 9
83 Palakkad Parali 11
84 Palakkad Thachampara 5
85 Palakkad Thrikkadeeri 10
86 Palakkad Thirumittacode 8
87 Palakkad Chalissery 9, 14
88 Palakkad Elappully 7, 18
89 Palakkad Perumatti 3,16, 17
90 Palakkad Mannoor 2
91 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
92 Palakkad Kongad 2
93 Palakkad Kuzhalmannam 5
94 Palakkad Thachanattukara 11
95 Palakkad Nalleppilli 7
96 Palakkad Koduvayur 13
97 Palakkad Vaniyamkulam 6
98 Palakkad Anakkara 3
99 Palakkad Kozhinjampara 8
100 Palakkad Pattanchery 6
101 Palakkad Thrithala 13
102 Palakkad Shornur 19
103 Ernakulam Kochi (C) 11, 27, 43, 44, 46, 56, 58, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
104 Ernakulam Kanjoor 12
105 Ernakulam Chellanam All Wards
106 Ernakulam Piravam (M) 17
107 Ernakulam Paingottur 5
108 Ernakulam Paravoor (M) 8
109 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
110 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
111 Ernakulam Aluva (M) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 23, Aluva Market
112 Ernakulam Pallippuram 21, 22, Munambam Fishing Harbour
113 Ernakulam Keezhumad 4, 5
114 Ernakulam Edathala 1, 4, 13
115 Ernakulam Kalloorkkad 6
116 Ernakulam Mulavukad 3
117 Ernakulam Alangad 7
118 Ernakulam Choornikkara 7
119 Ernakulam Maradu (M) 4
120 Ernakulam Varappuzha 14 ( Market )
121 Ernakulam Tripunithura (M) 14
122 Kollam Thenmala 7
123 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 33, 34
124 Kollam Mayyanad 9
125 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
126 Kollam Kollam (C) 53
127 Kollam Kottarakkara (M) 2, 4, 6, 7, 8
128 Kollam Melila 15
129 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
130 Kollam Alappad Azheekkal Harbour
131 Kollam Karunagappally 15
132 Kollam Panmana All Wards
133 Kollam Sasthamcotta All Wards
134 Kollam Mynagappally 7, 8, 9 , 11
135 Kollam West Kallada 1, 3
136 Kollam Sooranad South 10, 1 3
137 Kollam Clappana 1
138 Kollam Neendakara 8
139 Kollam Chavara All Wards
140 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
141 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
142 Alappuzha Palamel 14
143 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
144 Alappuzha Thekkekkara All Wards
145 Alappuzha Nooranad 9, 15
146 Alappuzha Arattupuzha All Wards
147 Alappuzha Pattanakkad 16
148 Alappuzha Thuravur 1, 16, 18
149 Alappuzha Kuthiathode 1, 16
150 Alappuzha Ezhupunna 15
151 Alappuzha Ambalappuzha South 2
152 Alappuzha Cheriyanad 7
153 Alappuzha Venmony 8
154 Alappuzha Karuvatta 4
155 Alappuzha Thamarakkulam 6, 7
156 Alappuzha Pathiyoor 12
157 Alappuzha Pulincunnoo 5, 6, 14, 15
158 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
159 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
160 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
161 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
162 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
163 Thiruvananthapuram Parasala 10, 14, 18, 16
164 Thiruvananthapuram Vellanadu 12, 13
165 Thiruvananthapuram Aryanadu All Wards
166 Thiruvananthapuram Karode 14, 15, 16
167 Wayanad Thirunelli 4, 5, 9, 10, 12
168 Wayanad Kalpatta (M) 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19 , Shops and Establishments on both sides of Kalpetta Anappalam road to the end of bypass road till Traffic Junction
169 Wayanad Meppadi 19, 22
170 Wayanad Thondarnadu 3, 4, 11, 12, 13
171 Wayanad Sulthan Batheri ( M) 19, 22, 24
172 Wayanad Mullankolly 6, 7, 8, 9
173 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
174 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
175 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,15, 17, 19 , 25, 26
176 Thrissur Nadathara 8
177 Thrissur Puthenchira 6, 7
178 Thrissur Annamanada 17
179 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
180 Kottayam Pallikkathodu 8
181 Kottayam Erumely 12
182 Kottayam Thrickodithanam 12
183 Kottayam Parathode 8
184 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
185 Malappuram Tanur (M) All Wards
186 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
187 Malappuram Vazhikkadav 21
188 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
189 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 28, 33
190 Pathanamthitta Kulanada 14
191 Pathanamthitta Ranni 1, 2
192 Kozhikkode Kozhikkode © 44, 56, 62, 66
193 Kozhikkode Olavanna 9
194 Idukki Karunapuram 14
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’