കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 11.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1
4 Kannur Chittaripparamba 4, 7, 13
5 Kannur Iritty (M) 27, 32
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 20, 31,38, 42, 48, 51, 52, 53 (Sub-wards)
7 Kannur Panoor 3, 6, 22, 26, 33, 34, 35,36
8 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
9 Kannur Koothuparamba (M) 11
10 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 10
11 Kannur Mattannur (M) 4, 6, 7, 25, 28
12 Kannur Mattool 10
13 Kannur Mokeri 12
14 Kannur Munderi 8
15 Kannur Muzhappilangad 2, 9, 10
16 Kannur Patyam 9
17 Kannur Payyannur (M) 26
18 Kannur Peralaserry 6
19 Kannur Ramanthali 4, 5, 10, 11 (Sub-ward)
20 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
21 Kannur Thalasheery (M) 24, 50
22 Kannur Pinarayi 5, 9
23 Kannur Karivellur-Peralam 5
24 Kannur Cherukunnu 12
25 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 12
26 Kannur Chembilode 13, 14, 15, 18
27 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
28 Kannur Kolayad 11, 14
29 Kannur Maloor 1, 5, 6
30 Kannur Chokli 4, 5, 12
31 Kannur Ezhom 7
32 Kannur Thaliparamba (M) 11, 34
33 Kannur Mayyil 11
34 Kannur Keezhallur 3
35 Kannur Kuttiattur 13
36 Kannur Kunnothuparamba 13, 15
37 Kannur Anthoor 3
38 Kannur Padiyoor 10, 13
39 Kannur Peravoor 16
40 Kannur New Mahe 7
41 Kannur Vengad 5, 16
42 Kannur Kankol Alapadamba 1
43 Kannur Koodali 18
44 Kannur Trippangottur 16
45 Kannur Cherupuzha 5
46 Kasargode Ajanur 4, 13, 18, 20, 21
47 Kasargode Chemnad 7, 13
48 Kasargode Chengala 6, 13, 16
49 Kasargode Kanhangad (M) 29, 37, 40, 43
50 Kasargode Karadka 4, 7, 10, 14
51 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 29
52 Kasargode Kodom Belur 4, 7, 8
53 Kasargode Kumbala 3, 6,14, 15, 20
54 Kasargode Madhur 6, 7
55 Kasargode Madikkai 2, 12
56 Kasargode Mangalpady 2, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 21
57 Kasargode Manjeshwar 6, 9,10, 12, 19, 20
58 Kasargode Mogral Puthur 1, 14
59 Kasargode Muliyar 1, 14
60 Kasargode Nileshwar (M) 5, 19, 22, 32
61 Kasargode Padane 12
62 Kasargode Pallikkara 4, 14, 16, 19
63 Kasargode Pullur Periya 1, 6
64 Kasargode Trikaripur 1, 4
65 Kasargode Uduma 5, 6, 21
66 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10,13
67 Kasargode Vorkardy 6, 11
68 Kasargode Badiadka 12
69 Kasargode Enmakaje 4
70 Kasargode Bedadka 3
71 Kasargode Meenja 2, 10, 13
72 Kasargode Paivalike 15
73 Ernakulam Kochi (C) 11, 43, 44, 46, 56, 58, 66, 67 (100m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
74 Ernakulam Kanjoor 12
75 Ernakulam Chellanam All Wards
76 Ernakulam Piravam (M) 17
77 Ernakulam Paingottur 5
78 Ernakulam Paravoor (M) 8
79 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
80 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
81 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
82 Ernakulam Pallippuram 21, 22, Munambam Fishing Harbour
83 Ernakulam Keezhumad 4, 5
84 Ernakulam Edathala 1, 2, 4, 13
85 Ernakulam Kalloorkkad 6
86 Ernakulam Mulavukad 3
87 Ernakulam Alangad 7
88 Ernakulam Choornikkara 7
89 Ernakulam Maradu (M) 4
90 Ernakulam Varappuzha 14 ( Market )
91 Ernakulam Tripunithura (M) 14, 35
92 Ernakulam Chengamanad 14
93 Ernakulam Karumalloor 4
94 Ernakulam Sreemoolanagaram 4
95 Ernakulam Vazhakkulam 19
96 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
97 Ernakulam Vadakkekkara 15
98 Palakkad Koppam 6, 8,17
99 Palakkad Parali 11
100 Palakkad Chalissery 9, 14
101 Palakkad Elappully 7, 18
102 Palakkad Perumatti 3,16, 17
103 Palakkad Mannoor 2
104 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
105 Palakkad Kongad 2
106 Palakkad Kuzhalmannam 5
107 Palakkad Thachanattukara 11
108 Palakkad Vaniyamkulam 6
109 Palakkad Anakkara 3
110 Palakkad Kozhinjampara 8
111 Palakkad Pattanchery 6
112 Palakkad Thrithala 13
113 Palakkad Shornur 19
114 Palakkad Kulukkallur 7
115 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
116 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
117 Alappuzha Palamel 1, 14
118 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
119 Alappuzha Thekkekkara All Wards
120 Alappuzha Nooranad 9, 15
121 Alappuzha Arattupuzha All Wards
122 Alappuzha Pattanakkad 16
123 Alappuzha Thuravur 1, 16, 18
124 Alappuzha Kuthiathode 1, 16
125 Alappuzha Ezhupunna 15
126 Alappuzha Cheriyanad 7
127 Alappuzha Venmony 8
128 Alappuzha Karuvatta 4
129 Alappuzha Thamarakkulam 6, 7
130 Alappuzha Pathiyoor 12
131 Alappuzha Pulincunnoo 5, 6, 14, 15
132 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
133 Alappuzha Puliyoor 1
134 Alappuzha Alappuzha (M) 1
135 Alappuzha Ala 13
136 Kollam Thenmala 7
137 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 33, 34
138 Kollam Mayyanad 9
139 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
140 Kollam Kollam (C) 53
141 Kollam Kottarakkara (M) 2, 4, 6, 7, 8
142 Kollam Melila 15
143 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
144 Kollam Alappad Azheekkal Harbour
145 Kollam Karunagappally 15
146 Kollam Panmana All Wards
147 Kollam Sasthamcotta All Wards
148 Kollam Mynagappally 7, 8, 9 , 11
149 Kollam West Kallada 1, 3
150 Kollam Sooranad South 10, 1 3
151 Kollam Clappana 1
152 Kollam Neendakara 8
153 Kollam Chavara All Wards
154 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
155 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
156 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
157 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
158 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
159 Thiruvananthapuram Parasala 10, 14, 18, 16
160 Thiruvananthapuram Vellanadu 12, 13
161 Thiruvananthapuram Aryanadu All Wards
162 Thiruvananthapuram Karode 14, 15, 16
163 Wayanad Thirunelli 4, 5, 9, 10, 12
164 Wayanad Kalpatta (M) 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19 , Shops and Establishments on both sides of Kalpetta Anappalam road to the end of bypass road till Traffic Junction
165 Wayanad Meppadi 19, 22
166 Wayanad Thondarnadu 3, 4, 11, 12, 13
167 Wayanad Sulthan Batheri ( M) 19, 22, 24
168 Wayanad Mullankolly 6, 7, 8, 9
169 Wayanad Kottathara 5
170 Wayanad Kaniyambatta 12
171 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
172 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
173 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,15, 17, 19 , 25, 26
174 Thrissur Nadathara 8
175 Thrissur Puthenchira 6, 7
176 Thrissur Annamanada 17
177 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
178 Kottayam Pallikkathodu 8
179 Kottayam Erumely 12
180 Kottayam Thrickodithanam 12
181 Kottayam Parathode 8
182 Kottayam Manarcadu 8
183 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
184 Malappuram Tanur (M) All Wards
185 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
186 Malappuram Vazhikkadav 21
187 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
188 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 28, 33
189 Pathanamthitta Kulanada 14
190 Pathanamthitta Ranni 1, 2
191 Idukki Vathikkudy 11, 14
192 Idukki Kanjikuzhy 10, 11, 14
193 Idukki Karunapuram 14
194 Kozhikkode Kozhikkode © 38, 44, 56, 62, 66
195 Kozhikkode Olavanna 9
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’