കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 12.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1, 5
4 Kannur Chittaripparamba 4, 7, 13
5 Kannur Iritty (M) 27, 32
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34, 38, 53 (Sub-wards)
7 Kannur Panoor 3, 6,9, 22, 26, 33, 34, 35,36
8 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
9 Kannur Koothuparamba (M) 11,15
10 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 10
11 Kannur Mattannur (M) 4, 6, 7, 25, 28
12 Kannur Mattool 10
13 Kannur Mokeri 12
14 Kannur Munderi 4, 7, 8
15 Kannur Muzhappilangad 2, 9, 10
16 Kannur Patyam 7, 9
17 Kannur Payyannur (M) 3, 26
18 Kannur Peralaserry 1, 6
19 Kannur Ramanthali 4, 5, 10, 11 (Sub-ward)
20 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
21 Kannur Thalasheery (M) 23, 50
22 Kannur Pinarayi 5, 9
23 Kannur Karivellur-Peralam 5
24 Kannur Cherukunnu 12
25 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 12
26 Kannur Chembilode 13, 14, 15, 18
27 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
28 Kannur Kolayad 11, 14
29 Kannur Maloor 1, 5, 6
30 Kannur Chokli 1, 4, 5, 12 ,13
31 Kannur Ezhom 7
32 Kannur Thaliparamba (M) 11, 34
33 Kannur Mayyil 11
34 Kannur Keezhallur 3
35 Kannur Kuttiattur 13
36 Kannur Kunnothuparamba 10, 13, 15
37 Kannur Anthoor 3
38 Kannur Padiyoor 10, 13
39 Kannur Peravoor 16
40 Kannur New Mahe 4, 7
41 Kannur Vengad 5, 16
42 Kannur Kankol Alapadamba 1
43 Kannur Koodali 18
44 Kannur Trippangottur 16
45 Kannur Cherupuzha 5
46 Kannur Malappattam 5
47 Kannur Payam 2
48 Kannur Anjarakkandi 9
49 Kannur Mangattidam 17
50 Ernakulam Kochi (C) 8, 11, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction), Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road, Alburharak Market
51 Ernakulam Kanjoor 12
52 Ernakulam Chellanam All Wards
53 Ernakulam Piravam (M) 17
54 Ernakulam Paingottur 5
55 Ernakulam Paravoor (M) 8
56 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
57 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
58 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
59 Ernakulam Pallippuram 3, 21, 22, Munambam Fishing Harbour
60 Ernakulam Keezhumad All Wards
61 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4,5 14
62 Ernakulam Kalloorkkad 6
63 Ernakulam Mulavukad 3
64 Ernakulam Alangad 7
65 Ernakulam Choornikkara 3, 7, 9
66 Ernakulam Maradu (M) 4
67 Ernakulam Varappuzha 14 (Market )
68 Ernakulam Tripunithura (M) 14, 35
69 Ernakulam Chengamanad 14
70 Ernakulam Karumalloor 4, 8
71 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 16
72 Ernakulam Vazhakkulam 19
73 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
74 Ernakulam Vadakkekkara 15
75 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
76 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market)
77 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
78 Ernakulam Kalamassery (M) 36
79 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
80 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
81 Ernakulam Kavalangad 11
82 Kasargode Ajanur 1, 4, 18, 21
83 Kasargode Chemnad 7, 13
84 Kasargode Chengala 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19
85 Kasargode Kanhangad (M) 11, 18, 37, 43
86 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 28, 29, 34
87 Kasargode Kodom Belur 3, 7
88 Kasargode Kumbala 3, 5, 6,12, 15, 18, 20
89 Kasargode Madhur 6, 7, 18
90 Kasargode Mangalpady 2, 3, 11, 12, 13, 15, 21
91 Kasargode Manjeshwar 9,10, 12, 19, 20
92 Kasargode Mogral Puthur 1,5, 6, 14, 15
93 Kasargode Muliyar 1, 10, 14
94 Kasargode Nileshwar (M) 5, 19, 22, 32
95 Kasargode Padane 12
96 Kasargode Pallikkara 1, 14, 16, 19
97 Kasargode Pullur Periya 1
98 Kasargode Trikaripur 10
99 Kasargode Uduma 5, 6, 7
100 Kasargode Vorkardy 11
101 Kasargode Badiadka 12
102 Kasargode Enmakaje 4
103 Kasargode Bedadka 3
104 Kasargode Meenja 2, 10, 13
105 Kasargode Paivalike 15
106 Kasargode Bellur 11
107 Kasargode Kallar 3
108 Kasargode Panathady 11
109 Kasargode Kayyur -Cheemeni 11
110 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
111 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
112 Alappuzha Palamel All Wards
113 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
114 Alappuzha Thekkekkara All Wards
115 Alappuzha Nooranad All Wards
116 Alappuzha Arattupuzha All Wards
117 Alappuzha Pattanakkad 16
118 Alappuzha Thuravur 1, 16, 18
119 Alappuzha Kuthiathode 1, 16
120 Alappuzha Ezhupunna 15
121 Alappuzha Cheriyanad 7
122 Alappuzha Venmony 8
123 Alappuzha Karuvatta 4
124 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
125 Alappuzha Pathiyoor 12
126 Alappuzha Pulincunnoo 5, 6, 14, 15
127 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
128 Alappuzha Puliyoor 1
129 Alappuzha Alappuzha (M) 1
130 Alappuzha Ala 13
131 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
132 Alappuzha Ramankari 9
133 Kollam Thenmala 7
134 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 33, 34
135 Kollam Mayyanad 9
136 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
137 Kollam Kollam (C) 53
138 Kollam Kottarakkara (M) 2, 4, 6, 7, 8
139 Kollam Melila 15
140 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
141 Kollam Alappad Azheekkal Harbour
142 Kollam Karunagappally 15
143 Kollam Panmana All Wards
144 Kollam Sasthamcotta All Wards
145 Kollam Mynagappally 7, 8, 9, 11
146 Kollam West Kallada 1, 3
147 Kollam Sooranad South 10, 1 3
148 Kollam Clappana 1
149 Kollam Neendakara 8
150 Kollam Chavara All Wards
151 Palakkad Koppam 6, 8,17
152 Palakkad Parali 11
153 Palakkad Chalissery 9, 14
154 Palakkad Elappully 7, 18
155 Palakkad Perumatti 3,16, 17
156 Palakkad Mannoor 2
157 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
158 Palakkad Kongad 2
159 Palakkad Kuzhalmannam 5
160 Palakkad Thachanattukara 11
161 Palakkad Vaniyamkulam 6
162 Palakkad Anakkara 3
163 Palakkad Kozhinjampara 8
164 Palakkad Pattanchery 6
165 Palakkad Thrithala 13
166 Palakkad Shornur 19
167 Palakkad Kulukkallur 7
168 Palakkad Nellaya 11
169 Palakkad Kollangode 2
170 Palakkad Vallappuzha 5, 13 ,16
171 Wayanad Thirunelli 4, 5, 9, 10, 12
172 Wayanad Kalpatta (M) 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, Shops and Establishments on both sides of Kalpetta Anappalam road to the end of bypass road till Traffic Junction
173 Wayanad Meppadi 19, 22
174 Wayanad Thondarnadu 3, 4, 11, 12, 13
175 Wayanad Sulthan Batheri ( M) 24
176 Wayanad Mullankolly All Wards
177 Wayanad Kottathara 5
178 Wayanad Kaniyambatta 5, 11, 12
179 Wayanad Pulpally All Wards
180 Wayanad Poothadi 4, 5
181 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
182 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
183 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
184 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
185 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
186 Thiruvananthapuram Parasala 10, 14, 18, 16
187 Thiruvananthapuram Vellanadu 12, 13
188 Thiruvananthapuram Aryanadu All Wards
189 Thiruvananthapuram Karode 14, 15, 16
190 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
191 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
192 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,15, 17, 19 , 25, 26
193 Thrissur Nadathara 8
194 Thrissur Puthenchira 6, 7
195 Thrissur Annamanada 17
196 Thrissur Arimboor 5
197 Thrissur Athirappally 4
198 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
199 Kottayam Pallikkathodu 8
200 Kottayam Erumely 12
201 Kottayam Thrickodithanam 12
202 Kottayam Parathode 8
203 Kottayam Manarcadu 8
204 Kottayam Aymanam 6
205 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
206 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 28, 33
207 Pathanamthitta Kulanada 14
208 Pathanamthitta Ranni 1, 2
209 Pathanamthitta Kallooppara 13
210 Pathanamthitta Malayalapuzha 3, 11
211 Pathanamthitta Kottangal 2
212 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
213 Malappuram Tanur (M) All Wards
214 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
215 Malappuram Vazhikkadav 21
216 Kozhikkode Kozhikkode © 38, 44, 56, 62, 66
217 Kozhikkode Nadapuram All Wards
218 Kozhikkode Tuneri All Wards
219 Kozhikkode Olavanna 9
220 Idukki Vathikkudy 11, 14
221 Idukki Kanjikuzhy 10, 11, 14
222 Idukki Karunapuram 14
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’