കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 13.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1, 5
4 Kannur Chittaripparamba 7, 13
5 Kannur Iritty (M) 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34, 38, 53 (Sub-wards)
7 Kannur Panoor 3, 6, 9, 22, 26, 33, 34, 35,36
8 Kannur Koothuparamba (M) 11,15
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 10
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 25, 28
11 Kannur Mattool 10
12 Kannur Mokeri 12
13 Kannur Munderi 4, 7, 8
14 Kannur Muzhappilangad 2, 9, 10
15 Kannur Patyam 7, 9
16 Kannur Payyannur (M) 3, 26
17 Kannur Peralaserry 1, 6
18 Kannur Ramanthali 4, 5, 10 (Sub-ward)
19 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 26 (Sub-ward)
20 Kannur Thalassery (M) 23, 50
21 Kannur Pinarayi 9
22 Kannur Karivellur-Peralam 5
23 Kannur Cherukunnu 12
24 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 12
25 Kannur Chembilode 14, 15, 18
26 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
27 Kannur Kolayad 11, 14
28 Kannur Maloor 1, 5, 6
29 Kannur Chokli 1, 4, 5, 12 ,13
30 Kannur Ezhom 7
31 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 34
32 Kannur Mayyil 11
33 Kannur Keezhallur 3
34 Kannur Kuttiattur 13
35 Kannur Kunnothuparamba 13, 15
36 Kannur Anthoor 3
37 Kannur Padiyoor 10, 13
38 Kannur Peravoor 16
39 Kannur New Mahe 4, 5, 7
40 Kannur Vengad 5, 16
41 Kannur Kankol Alapadamba 1
42 Kannur Koodali 18
43 Kannur Trippangottur 16
44 Kannur Cherupuzha 5
45 Kannur Malappattam 5
46 Kannur Payam 2
47 Kannur Anjarakkandi 9
48 Kannur Mangattidam 17
49 Kannur Contonment Board 2, 3
50 Ernakulam Kochi (C) 8, 11, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road ,Alburharak Market
51 Ernakulam Kanjoor 12
52 Ernakulam Chellanam All Wards
53 Ernakulam Piravam (M) 17
54 Ernakulam Paingottur 5
55 Ernakulam Paravoor (M) 8
56 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
57 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
58 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
59 Ernakulam Pallippuram 3, 21, 22, Munambam Fishing Harbour
60 Ernakulam Keezhumad All Wards
61 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4,5 14
62 Ernakulam Kalloorkkad 6
63 Ernakulam Mulavukad 3
64 Ernakulam Alangad 7
65 Ernakulam Choornikkara 3, 7, 9
66 Ernakulam Maradu (M) 4
67 Ernakulam Varappuzha 14 ( Market )
68 Ernakulam Tripunithura (M) 14, 35
69 Ernakulam Chengamanad 14
70 Ernakulam Karumalloor 4, 8
71 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 16
72 Ernakulam Vazhakkulam 19
73 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
74 Ernakulam Vadakkekkara 15
75 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
76 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market )
77 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
78 Ernakulam Kalamassery (M) 36
79 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
80 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
81 Ernakulam Kavalangad 11
82 Kasargode Ajanur 1, 4, 18, 21
83 Kasargode Chemnad 7, 13
84 Kasargode Chengala 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19
85 Kasargode Kanhangad (M) 11, 18, 37, 43
86 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 28, 29, 34
87 Kasargode Kodom Belur 3, 7
88 Kasargode Kumbala 3, 5, 6,12, 15, 18, 20
89 Kasargode Madhur 6, 7, 18
90 Kasargode Mangalpady 2, 3, 11, 12, 13, 15, 21
91 Kasargode Manjeshwar 9,10, 12, 19, 20
92 Kasargode Mogral Puthur 1,5, 6, 14, 15
93 Kasargode Muliyar 1, 10, 14
94 Kasargode Nileshwar (M) 5, 19, 22, 32
95 Kasargode Padane 12
96 Kasargode Pallikkara 1, 14, 16, 19
97 Kasargode Pullur Periya 1
98 Kasargode Trikaripur 10
99 Kasargode Uduma 5, 6, 7
100 Kasargode Vorkardy 11
101 Kasargode Badiadka 12
102 Kasargode Enmakaje 4
103 Kasargode Bedadka 3
104 Kasargode Meenja 2, 10, 13
105 Kasargode Paivalike 15
106 Kasargode Bellur 11
107 Kasargode Kallar 3
108 Kasargode Panathady 11
109 Kasargode Kayyur -Cheemeni 11
110 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
111 Alappuzha Palamel All Wards
112 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
113 Alappuzha Thekkekkara All Wards
114 Alappuzha Nooranad All Wards
115 Alappuzha Arattupuzha All Wards
116 Alappuzha Pattanakkad 16
117 Alappuzha Thuravur 1, 16, 18
118 Alappuzha Kuthiathode 1, 16
119 Alappuzha Ezhupunna 15
120 Alappuzha Cheriyanad 7
121 Alappuzha Venmony 8
122 Alappuzha Karuvatta 4
123 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
124 Alappuzha Pathiyoor 12
125 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
126 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
127 Alappuzha Puliyoor 1
128 Alappuzha Alappuzha (M) 1
129 Alappuzha Ala 13
130 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
131 Alappuzha Ramankari 9
132 Palakkad Koppam 6, 8,17
133 Palakkad Parali 11
134 Palakkad Chalissery 9, 14
135 Palakkad Elappully 7, 14, 18
136 Palakkad Perumatti 3,17
137 Palakkad Mannoor 2
138 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
139 Palakkad Kongad 2
140 Palakkad Kuzhalmannam 5
141 Palakkad Vaniyamkulam 6
142 Palakkad Anakkara 3
143 Palakkad Kozhinjampara 8
144 Palakkad Thrithala 13
145 Palakkad Shornur 19
146 Palakkad Kulukkallur 7
147 Palakkad Nellaya 11
148 Palakkad Kollangode 2
149 Palakkad Vallappuzha 5, 13 ,16
150 Palakkad Perumatti 2, 3
151 Palakkad Alanalloor 17
152 Kollam Thenmala 7
153 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
154 Kollam Kollam (C) 53
155 Kollam Kottarakkara (M) 2, 4, 6, 7, 8
156 Kollam Melila 15
157 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
158 Kollam Alappad Azheekkal Harbour
159 Kollam Karunagappally 15
160 Kollam Panmana All Wards
161 Kollam Sasthamcotta All Wards
162 Kollam Mynagappally 7, 8, 9 , 11
163 Kollam West Kallada 1, 3
164 Kollam Sooranad South 10, 1 3
165 Kollam Clappana 1
166 Kollam Neendakara 8
167 Kollam Chavara All Wards
168 Kollam Poruvazhi All Wards
169 Kollam Nedumbana 4, 6
170 Wayanad Thirunelli All Wards
171 Wayanad Kalpatta (M) 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19 , Shops and Establishments on both sides of Kalpetta Anappalam road to the end of bypass road till Traffic Junction
172 Wayanad Meppadi 19, 22
173 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
174 Wayanad Sulthan Batheri ( M) Jubilee restaurant and Image Mobile shop in Ward No:24
175 Wayanad Mullankolly All Wards
176 Wayanad Kottathara 5
177 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
178 Wayanad Pulpally All Wards
179 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
180 Wayanad Meenangadi 15, 16
181 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
182 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
183 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
184 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
185 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
186 Thiruvananthapuram Parasala 10, 14, 18, 16
187 Thiruvananthapuram Vellanadu 12, 13
188 Thiruvananthapuram Aryanadu All Wards
189 Thiruvananthapuram Karode 14, 15, 16
190 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
191 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
192 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,15, 17, 19 , 25, 26
193 Thrissur Nadathara 8
194 Thrissur Puthenchira 6, 7
195 Thrissur Annamanada 17
196 Thrissur Arimboor 5
197 Thrissur Athirappally 4
198 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
199 Kottayam Pallikkathodu 8
200 Kottayam Erumely 12
201 Kottayam Thrickodithanam 12
202 Kottayam Parathode 8
203 Kottayam Manarcadu 8
204 Kottayam Aymanam 6
205 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
206 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 28, 33
207 Pathanamthitta Kulanada 14
208 Pathanamthitta Ranni 1, 2
209 Pathanamthitta Kallooppara 13
210 Pathanamthitta Malayalapuzha 3, 11
211 Pathanamthitta Kottangal 2
212 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
213 Malappuram Tanur (M) All Wards
214 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
215 Malappuram Vazhikkadav 21
216 Kozhikkode Kozhikkode © 38, 44, 56, 62, 66
217 Kozhikkode Nadapuram All Wards
218 Kozhikkode Tuneri All Wards
219 Kozhikkode Olavanna 9
220 Idukki Vathikkudy 11, 14
221 Idukki Kanjikuzhy 10, 11, 14
222 Idukki Karunapuram 14
223 Idukki Rajakkad 6
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’