കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 15.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1, 5
4 Kannur Chittaripparamba 3, 7, 13
5 Kannur Iritty (M) 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34, 38, 53 (Sub-wards)
7 Kannur Panoor 3, 6, 9, 22, 26, 33, 34, 35, 36
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 11, 13, 15
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 25, 28, 31
11 Kannur Mattool 10
12 Kannur Mokeri 10,12,14
13 Kannur Munderi 4, 7, 8
14 Kannur Muzhappilangad 2, 9
15 Kannur Patyam 7, 9, 17
16 Kannur Payyannur (M) 3, 26
17 Kannur Peralaserry 1, 3, 6
18 Kannur Ramanthali 4, 5, 10, 13 (Sub-ward)
19 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 26 (Sub-ward)
20 Kannur Thalassery (M) 1, 23, 28, 50
21 Kannur Pinarayi 9
22 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
23 Kannur Cherukunnu 12
24 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 12
25 Kannur Chembilode 14, 15, 18
26 Kannur Kathiroor 4, 6
27 Kannur Kolayad 8, 10, 11, 14
28 Kannur Maloor 1, 5, 6
29 Kannur Chokli 1, 4, 5, 12 ,13
30 Kannur Ezhom 7
31 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 34
32 Kannur Mayyil 11
33 Kannur Keezhallur 3
34 Kannur Kuttiattur 13
35 Kannur Kunnothuparamba 10, 13, 15
36 Kannur Anthoor 3
37 Kannur Padiyoor 10, 13
38 Kannur Peravoor 16
39 Kannur New Mahe 4, 5, 7
40 Kannur Vengad 5, 16
41 Kannur Kankol Alapadamba 1
42 Kannur Koodali 18
43 Kannur Trippangottur 16
44 Kannur Cherupuzha 5
45 Kannur Malappattam 5
46 Kannur Payam 2
47 Kannur Anjarakkandi 4, 9
48 Kannur Mangattidam 17
49 Kannur Contonment Board All wards
50 Kannur Kadambur 7
51 Kannur Panniannur 1
52 Kannur Kannapuram 8
53 Ernakulam Kochi (C) 8, 11, 38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction), Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road ,Alburharak Market
54 Ernakulam Kanjoor 12
55 Ernakulam Chellanam All Wards
56 Ernakulam Piravam (M) 17
57 Ernakulam Paingottur 5
58 Ernakulam Paravoor (M) 8
59 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
60 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
61 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
62 Ernakulam Keezhumad All Wards
63 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4,5 14
64 Ernakulam Kalloorkkad 6
65 Ernakulam Mulavukad 3
66 Ernakulam Alangad 7 ,12, 20
67 Ernakulam Choornikkara 3, 7, 9
68 Ernakulam Maradu (M) 4
69 Ernakulam Varappuzha 14 (Market )
70 Ernakulam Tripunithura (M) 14, 35
71 Ernakulam Chengamanad 14
72 Ernakulam Karumalloor 4, 7, 8, 10, 11
73 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 16
74 Ernakulam Vazhakkulam 19
75 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
76 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
77 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
78 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market)
79 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
80 Ernakulam Kalamassery (M) 36
81 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
82 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
83 Ernakulam Kavalangad 11
84 Kasargode Ajanur 1, 4, 18, 21
85 Kasargode Chemnad 7, 13
86 Kasargode Chengala 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19
87 Kasargode Kanhangad (M) 11, 18, 37, 43
88 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 28, 29, 34
89 Kasargode Kodom Belur 3, 7
90 Kasargode Kumbala 3, 5, 6,12, 15, 18, 20
91 Kasargode Madhur 6, 7, 18
92 Kasargode Mangalpady 2, 3, 11, 12, 13, 15, 21
93 Kasargode Manjeshwar 9,10, 12, 19, 20
94 Kasargode Mogral Puthur 1,5, 6, 14, 15
95 Kasargode Muliyar 1, 10, 14
96 Kasargode Nileshwar (M) 5, 19, 22, 32
97 Kasargode Padane 12
98 Kasargode Pallikkara 1, 14, 16, 19
99 Kasargode Pullur Periya 1
100 Kasargode Trikaripur 10
101 Kasargode Uduma 5, 6, 7
102 Kasargode Vorkardy 11
103 Kasargode Badiadka 12
104 Kasargode Enmakaje 4
105 Kasargode Bedadka 3
106 Kasargode Meenja 2, 10, 13
107 Kasargode Paivalike 15
108 Kasargode Bellur 11
109 Kasargode Kallar 3
110 Kasargode Panathady 11
111 Kasargode Kayyur -Cheemeni 11
112 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
113 Alappuzha Palamel All Wards
114 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
115 Alappuzha Thekkekkara All Wards
116 Alappuzha Nooranad All Wards
117 Alappuzha Arattupuzha All Wards
118 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
119 Alappuzha Venmony 8
120 Alappuzha Karuvatta 4
121 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
122 Alappuzha Pathiyoor 12
123 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
124 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
125 Alappuzha Puliyoor 1
126 Alappuzha Alappuzha (M) 1
127 Alappuzha Ala 13
128 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
129 Alappuzha Ramankari 9
130 Palakkad Koppam 6, 8,17
131 Palakkad Parali 11
132 Palakkad Elappully 14
133 Palakkad Perumatti 2, 3,17
134 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
135 Palakkad Kuzhalmannam 5
136 Palakkad Vaniyamkulam 6
137 Palakkad Anakkara 3
138 Palakkad Kozhinjampara 8
139 Palakkad Thrithala 13
140 Palakkad Shornur 19
141 Palakkad Kulukkallur 7
142 Palakkad Nellaya 10, 11
143 Palakkad Kollangode 2
144 Palakkad Vallappuzha 3, 5, 13 ,16
145 Palakkad Alanalloor 17
146 Palakkad Pallassana 3
147 Palakkad Ongallur 16
148 Palakkad Karakkurissi 6
149 Palakkad Kanjirappuzha 1
150 Kollam Thenmala 7
151 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
152 Kollam Kollam (C) 36, 37, 38, 39
153 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
154 Kollam Panmana All Wards
155 Kollam Sasthamcotta All Wards
156 Kollam Mynagappally 7, 8, 9, 11
157 Kollam West Kallada 1, 3
158 Kollam Sooranad South 10, 1 3
159 Kollam Clappana 1
160 Kollam Neendakara 8
161 Kollam Chavara All Wards
162 Kollam Poruvazhi All Wards
163 Kollam Nedumbana 4, 5, 6, 8
164 Kollam Kulasekharam 4,5, 6 ,10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23
165 Kollam Perayam 3, 13
166 Kollam Paravur (M) 3,9, 11, 12, 19, 20, 22, 26, 27
167 Kollam Veliyam All wards
168 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
169 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 14, 19, 20
170 Pathanamthitta Kallooppara 12, 13
171 Pathanamthitta Malayalapuzha 3, 6, 8, 11
172 Pathanamthitta Kottangal 2 , 3
173 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
174 Pathanamthitta Ezhamkulam 17
175 Pathanamthitta Aruvappulam 2, 3, 5
176 Pathanamthitta Cherukole 2, 12, 13
177 Pathanamthitta Kadapra 8, 9
178 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
179 Pathanamthitta Naranganam 7
180 Wayanad Thirunelli All Wards
181 Wayanad Meppadi 19, 22
182 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
183 Wayanad Sulthan Batheri ( M) Jubilee restaurant and Image Mobile shop in Ward No:24
184 Wayanad Mullankolly All Wards
185 Wayanad Kottathara 5
186 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
187 Wayanad Pulpally All Wards
188 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
189 Wayanad Meenangadi 15, 16
190 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
191 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
192 Thiruvananthapuram Parasala All wards
193 Thiruvananthapuram Karode 14, 15, 16
194 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
195 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 10, 11, 12 ,13, 14, 15
196 Thiruvananthapuram Azhoor 1
197 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
198 Thiruvananthapuram Vilappil 3
199 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
200 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10
201 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
202 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
203 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
204 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,12, 15, 17, 19, 25, 26
205 Thrissur Nadathara 8
206 Thrissur Puthenchira 6, 7
207 Thrissur Annamanada 7, 8, 17
208 Thrissur Arimboor 5
209 Thrissur Athirappally 4
210 Thrissur Mooriyad 9, 13, 14
211 Thrissur Iringalakkuda (M) 27
212 Kozhikkode Kozhikkode © 37, 38 , 41, 44, 56, 57, 59, 62
213 Kozhikkode Nadapuram All Wards
214 Kozhikkode Tuneri All Wards
215 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
216 Kozhikkode Thalakulathur 16
217 Kozhikkode Villiappally 13, 14
218 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
219 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
220 Kottayam Chirakkadavu 9, 13, 14
221 Kottayam Erumely 12
222 Kottayam Thrickodithanam 12
223 Kottayam Parathode 8
224 Kottayam Manarcadu 8
225 Kottayam Aymanam 6
226 Kottayam Thalayolaparamb 4
227 Malappuram Ponnani Taluk Ponnani (M), Perumpadappu GP, Veliyamkode GP, Marancheri GP, Alamkode GP,Vattamkulam GP, Edappal GP,Kaladi GP
228 Malappuram Tanur (M) All Wards
229 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
230 Malappuram Vazhikkadav 21
231 Idukki Vathikkudy 11, 14
232 Idukki Kanjikuzhy 10, 11, 14
233 Idukki Karunapuram 14
234 Idukki Rajakkad All Wards
Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’