കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 18.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1, 5
4 Kannur Chittaripparamba 3, 5, 7, 13, 14
5 Kannur Iritty (M) 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34, 38, 53 (Sub-wards)
7 Kannur Panoor 3, 6, 9, 16, 22, 26, 33, 34, 35, 36
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 25, 27
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 17, 25, 28, 31
11 Kannur Mattool 10
12 Kannur Mokeri 10,12,14
13 Kannur Munderi 4, 7, 8
14 Kannur Muzhappilangad 2, 9
15 Kannur Patyam 7, 9, 17
16 Kannur Payyannur (M) 3, 26
17 Kannur Peralaserry 1, 3, 6
18 Kannur Ramanthali 4, 5, 10, 13 (Sub-ward)
19 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 26 (Sub-ward)
20 Kannur Thalassery (M) 1, 23, 28, 50
21 Kannur Pinarayi 9
22 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
23 Kannur Cherukunnu 12
24 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 12
25 Kannur Chembilode 14, 15, 18
26 Kannur Kathiroor 4, 6, 8
27 Kannur Kolayad 8, 10, 11, 14
28 Kannur Maloor 1, 5, 6
29 Kannur Chokli 1, 4, 5, 12 ,13
30 Kannur Ezhom 7
31 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 30, 34
32 Kannur Mayyil 11
33 Kannur Keezhallur 3
34 Kannur Kuttiattur 13
35 Kannur Kunnothuparamba 10, 13, 15
36 Kannur Anthoor 3
37 Kannur Padiyoor 10, 13
38 Kannur Peravoor 10, 16
39 Kannur New Mahe 4, 5, 7
40 Kannur Vengad 3, 5, 16, 18
41 Kannur Kankol Alapadamba 1
42 Kannur Koodali 18
43 Kannur Trippangottur 16
44 Kannur Cherupuzha 5
45 Kannur Malappattam 5
46 Kannur Payam 2
47 Kannur Anjarakkandi 4, 9
48 Kannur Mangattidam 1, 2, 9, 17
49 Kannur Contonment Board All wards
50 Kannur Kadambur 7
51 Kannur Panniannur 1
52 Kannur Kannapuram 8
53 Kannur Azeekkode 15, 18
54 Kannur Ulikkal 16
55 Kannur Kolacheri 10
56 Ernakulam Kochi (C) 8, 11(Thoppumpady Fishing Harbour), 24, 38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 69, 67 (Ernakulam Market)
57 Ernakulam Kanjoor 1, 12
58 Ernakulam Chellanam All Wards
59 Ernakulam Piravam (M) 17
60 Ernakulam Paingottur 5
61 Ernakulam Paravoor (M) 8
62 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
63 Ernakulam Thrikkakkara (M) 12
64 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
65 Ernakulam Keezhumad All Wards
66 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4,5 10, 14, 17
67 Ernakulam Mulavukad 3
68 Ernakulam Alangad 7 ,12, 20, 21
69 Ernakulam Choornikkara 2, 3, 7, 9
70 Ernakulam Varappuzha 14 (Market )
71 Ernakulam Tripunithura (M) 35, 50 (Grandeur westend palace,Poornathreya temple road )
72 Ernakulam Chengamanad 14
73 Ernakulam Karumalloor 4, 7, 8, 10, 11
74 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 16
75 Ernakulam Vazhakkulam 19
76 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
77 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
78 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
79 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market)
80 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
81 Ernakulam Kalamassery (M) 36
82 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
83 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
84 Ernakulam Kavalangad 11
85 Ernakulam Pallarimangalam 9
86 Ernakulam Kuzhupilly 1
87 Ernakulam Nedumbassery 15
88 Ernakulam Chittattukara 3
89 Kollam Thenmala All Wards
90 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
91 Kollam Kollam (C) 2, 4, 36, 37, 38, 39
92 Kollam Thevalakkara All Wards
93 Kollam Panmana All Wards
94 Kollam Sasthamcotta All Wards
95 Kollam Mynagappally All Wards
96 Kollam West Kallada All Wards
97 Kollam Sooranad South All Wards
98 Kollam Clappana All Wards
99 Kollam Neendakara All Wards
100 Kollam Chavara All Wards
101 Kollam Poruvazhi All Wards
102 Kollam Nedumbana All Wards
103 Kollam Kulasekharapuram All Wards
104 Kollam Perayam All Wards
105 Kollam Paravur (M) 3,9, 11, 12, 19, 20, 22, 26, 27
106 Kollam Veliyam All wards
107 Kollam Anchal All wards
108 Kollam Alayamon All wards
109 Kollam Yeroor All wards
110 Kollam Edamulakkal All Wards
111 Kollam Ilamad All wards
112 Kollam Velinallur All Wards
113 Kollam Melila All Wards
114 Kollam Vettikkavala All Wards
115 Kollam Thodiyoor All Wards
116 Kollam Sooranad North All Wards
117 Kollam Alappad All Wards
118 Kollam Vilakkudi All Wards
119 Kollam Mayyanad All Wards
120 Kollam Karipra All Wards
121 Kollam Ummannoor All Wards
122 Kasargode Ajanur 1, 2, 3, 4, 7, 18, 21
123 Kasargode Chemnad 7, 8, 9, 12, 13, 19, 22
124 Kasargode Chengala 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23
125 Kasargode Kasargod (M) 2, 3, 11, 12, 14, 22, 23, 26 28, 34
126 Kasargode Kodom Belur 3
127 Kasargode Kumbala 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
128 Kasargode Madhur 5, 6, 9, 17, 18
129 Kasargode Mangalpady 3, 5, 9 ,11, 12, 13, 15, 18, 21
130 Kasargode Manjeshwar 5, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20
131 Kasargode Mogral Puthur 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15
132 Kasargode Muliyar 1, 10, 13, 14
133 Kasargode Nileshwar (M) 5, 22
134 Kasargode Pallikkara 1, 9, 12, 14, 16
135 Kasargode Pullur Periya 1, 6, 12
136 Kasargode Trikaripur 10, 15
137 Kasargode Uduma 2, 7, 17
138 Kasargode Vorkardy 1, 11
139 Kasargode Badiadka 12
140 Kasargode Enmakaje 4
141 Kasargode Meenja 2, 10, 11, 12, 13,14
142 Kasargode Paivalike 15
143 Kasargode Bellur 11
144 Kasargode Kallar 3
145 Kasargode Panathady 11, 13
146 Kasargode Cheruvathur 17
147 Kasargode Karadka 5, 9
148 Palakkad Koppam 6, 8, 9, 17
149 Palakkad Elappully 14
150 Palakkad Perumatti 2, 3
151 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
152 Palakkad Vaniyamkulam 6
153 Palakkad Kozhinjampara 8
154 Palakkad Thrithala 13
155 Palakkad Shornur 19
156 Palakkad Kulukkallur 7, 11
157 Palakkad Nellaya 10, 11
158 Palakkad Kollangode 2
159 Palakkad Vallappuzha 3, 5, 13 ,16
160 Palakkad Alanalloor 17
161 Palakkad Pallassana 3
162 Palakkad Ongallur 16
163 Palakkad Karakkurissi 6, 12
164 Palakkad Kanjirappuzha 1, 13
165 Palakkad Peringottukurissi 4, 5, 7
166 Palakkad Akathethara 11
167 Palakkad Puthuppariyaram 8
168 Palakkad Kumaramputhur 9, 16
169 Palakkad Peruvemb 1
170 Palakkad Thengara 5
171 Palakkad Sreekrishnapuram 2
172 Palakkad Nenmara 5
173 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
174 Alappuzha Palamel All Wards
175 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
176 Alappuzha Thekkekkara All Wards
177 Alappuzha Nooranad All Wards
178 Alappuzha Arattupuzha All Wards
179 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
180 Alappuzha Venmony 8
181 Alappuzha Karuvatta 4
182 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
183 Alappuzha Pathiyoor 12
184 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
185 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
186 Alappuzha Puliyoor 1
187 Alappuzha Alappuzha (M) 1, 35, 43
188 Alappuzha Ala 13
189 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
190 Alappuzha Ramankari 9
191 Alappuzha Thrikkunnapuzha All Wards
192 Alappuzha Krishnapuram 1, 2, 3
193 Alappuzha Ambalappuzha North 1, 2, 18
194 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
195 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 14, 19, 20
196 Pathanamthitta Kallooppara 12, 13
197 Pathanamthitta Malayalapuzha 3, 6, 8, 11
198 Pathanamthitta Kottangal 2 , 3
199 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
200 Pathanamthitta Ezhamkulam 6, 17
201 Pathanamthitta Aruvappulam 2, 3, 5
202 Pathanamthitta Cherukole 2, 11, 12, 13
203 Pathanamthitta Kadapra 8, 9
204 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
205 Pathanamthitta Naranganam 7
206 Pathanamthitta Mylapra 9
207 Pathanamthitta Kalanjoor 5, 6
208 Pathanamthitta Pramadom 1, 10
209 Pathanamthitta Adoor (M) 24, 26
210 Pathanamthitta Ayiroor 11,12, 15
211 Pathanamthitta Thannithode 3, 4, 5, 6, 7, 8
212 Pathanamthitta Chennerkkara 13
213 Pathanamthitta Erathu 11, 13, 15
214 Pathanamthitta Aranmula 14
215 Idukki Vathikkudy 11, 14
216 Idukki Kanjikuzhy 7, 10, 11, 12, 13, 14
217 Idukki Karunapuram 14
218 Idukki Rajakkad All Wards
219 Idukki Chinnakkanal 3, 10
220 Idukki Kanjiryar 11, 12
221 Idukki Ayyappankovil 1, 2, 3
222 Idukki Upputhara 1, 6, 7
223 Idukki Udumbanchola 2, 3
224 Idukki Kodikkulam 1, 13
225 Idukki Bysenvally 8
226 Idukki Peerumedu 13
227 Idukki Senapathy 9
228 Idukki Vazhathope 4
229 Idukki Mariyapuram 5, 10, 11
230 Idukki Vannapuram 1, 17
231 Idukki Munnar 19
232 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
233 Thiruvananthapuram Parasala All wards
234 Thiruvananthapuram Karode 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16
235 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
236 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13, 14, 15
237 Thiruvananthapuram Azhoor 1, 18
238 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
239 Thiruvananthapuram Vilappil 3
240 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
241 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10, 13
242 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
243 Thiruvananthapuram Kunnathukal All wards
244 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14
245 Thiruvananthapuram Poovar 7, 8, 9, 10, 11, 12
246 Thiruvananthapuram Perumkadavila 3, 4, 6, 7, 11, 13
247 Wayanad Thirunelli All Wards
248 Wayanad Meppadi 19, 22
249 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
250 Wayanad Mullankolly All Wards
251 Wayanad Kottathara 5
252 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
253 Wayanad Pulpally All Wards
254 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
255 Wayanad Meenangadi 15, 16
256 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
257 Wayanad Kalppatta 18 - Rattakkolli Paniya Colony
258 Wayanad Edavaka 2
259 Malappuram Ponnani (M) All Wards
260 Malappuram Perumpadapp All Wards
261 Malappuram Veliyamkode All Wards
262 Malappuram Marancheri All Wards
263 Malappuram Alamkode All Wards
264 Malappuram Vattamkulam All Wards
265 Malappuram Edappal All Wards
266 Malappuram Kaladi All Wards
267 Malappuram Tanur (M) All Wards
268 Malappuram Edakkara 3, 4, 5
269 Malappuram Vazhikkadav 21
270 Thrissur Kunnamkulam (M) 3, 7, 8, 10, 11, 12,15, 17, 19, 20, 21,22, 25, 26, 33
271 Thrissur Annamanada 7, 8
272 Thrissur Arimboor 5
273 Thrissur Athirappally 4
274 Thrissur Mooriyad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
275 Thrissur Iringalakkuda (M) 16, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 35
276 Thrissur Kadangode 4, 5
277 Thrissur Guruvayoor (M) 35
278 Thrissur Velukkara 5, 7
279 Thrissur Chovvannur 1
280 Thrissur Edathuruthy 11
281 Thrissur Aloor 1
282 Kottayam Parathode 7, 8, 9
283 Kottayam Manarcadu 8
284 Kottayam Aymanam 6
285 Kottayam Thalayolaparamb 4
286 Kottayam Kadathuruthy 16
287 Kottayam Udayanapuram 16
288 Kottayam Kumarakom 4, 12
289 Kottayam Pallikkathode 7
290 Kottayam TV puram 10
291 Kottayam Ettumanoor (M) 35
292 Kozhikkode Kozhikkode © 37, 38, 41, 44, 56, 57, 59, 62
293 Kozhikkode Nadapuram All Wards
294 Kozhikkode Tuneri All Wards
295 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
296 Kozhikkode Thalakulathur 16
297 Kozhikkode Villiappally 13, 14
298 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
299 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’