കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 19.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 5
4 Kannur Chittaripparamba 3, 5, 7, 13, 14
5 Kannur Iritty (M) 14, 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34
7 Kannur Panoor All Wards
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 27
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10, 14
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 12, 17, 28, 31
11 Kannur Mokeri 3, 6, 10,12,14
12 Kannur Munderi 4, 6, 7, 8, 16
13 Kannur Muzhappilangad 2
14 Kannur Patyam 7, 9, 17
15 Kannur Payyannur (M) 3, 21, 26
16 Kannur Peralaserry 1, 3
17 Kannur Ramanthali 4, 5, 13 (Sub-ward)
18 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 18
19 Kannur Thalassery (M) 1, 23, 28, 50
20 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
21 Kannur Peringome-Vyakkara 4
22 Kannur Chembilode 14, 18
23 Kannur Kathiroor 2, 4, 18
24 Kannur Kolayad 8, 10, 11, 14
25 Kannur Maloor 1, 6
26 Kannur Chokli 4,12 ,13, 15
27 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 30
28 Kannur Mayyil 11
29 Kannur Keezhallur 3
30 Kannur Kunnothuparamba All Wards
31 Kannur Anthoor 1, 3, 22
32 Kannur Padiyoor 10, 11, 13
33 Kannur Peravoor 10, 16
34 Kannur New Mahe 4, 5, 7
35 Kannur Vengad 1, 3, 5, 9, 16, 18
36 Kannur Kankol Alapadamba 1
37 Kannur Koodali 18
38 Kannur Trippangottur 16, 17
39 Kannur Cherupuzha 5, 10
40 Kannur Malappattam 5
41 Kannur Payam 2
42 Kannur Anjarakkandi 1, 9
43 Kannur Mangattidam 1, 2, 9, 17
44 Kannur Contonment Board All wards
45 Kannur Kadambur 2, 7
46 Kannur Panniannur 1
47 Kannur Kannapuram 8
48 Kannur Azeekkode 15, 18
49 Kannur Ulikkal 16
50 Kannur Kolacheri 10
51 Kannur Thillankeri 10
52 Kannur Irikkoor 4
53 Kannur Cheruthazham 14
54 Kannur Naduvil 17
55 Ernakulam Kochi (C) 8, 11(Thoppumpady Fishing Harbour), 24, 38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 69, 67 (Ernakulam Market)
56 Ernakulam Kanjoor 1, 12
57 Ernakulam Chellanam All Wards
58 Ernakulam Piravam (M) 17
59 Ernakulam Paingottur 5
60 Ernakulam Paravoor (M) 8
61 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
62 Ernakulam Thrikkakkara (M) 12
63 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
64 Ernakulam Keezhumad All Wards
65 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4,5 10, 14, 17
66 Ernakulam Mulavukad 3
67 Ernakulam Alangad 7, 11, 12, 20, 21
68 Ernakulam Choornikkara 2, 3, 7, 9
69 Ernakulam Varappuzha 14 (Market)
70 Ernakulam Tripunithura (M) 35, 50 (Grandeur westend palace,Poornathreya temple road )
71 Ernakulam Chengamanad 14
72 Ernakulam Karumalloor 4, 7, 8, 10, 11
73 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 16
74 Ernakulam Vazhakkulam 19
75 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
76 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
77 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
78 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market)
79 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
80 Ernakulam Kalamassery (M) 36
81 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
82 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
83 Ernakulam Kavalangad 11
84 Ernakulam Pallarimangalam 9
85 Ernakulam Kuzhupilly 1
86 Ernakulam Nedumbassery 15
87 Ernakulam Chittattukara 3
88 Ernakulam Maradu (M) 23, 24, 25
89 Ernakulam Mulanthuruthy 7
90 Ernakulam Mookkannur 7
91 Kollam Thenmala All Wards
92 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
93 Kollam Kollam (C) 2, 4, 36, 37, 38, 39
94 Kollam Thevalakkara All Wards
95 Kollam Panmana All Wards
96 Kollam Sasthamcotta All Wards
97 Kollam Mynagappally All Wards
98 Kollam West Kallada All Wards
99 Kollam Sooranad South All Wards
100 Kollam Clappana All Wards
101 Kollam Neendakara All Wards
102 Kollam Chavara All Wards
103 Kollam Poruvazhi All Wards
104 Kollam Nedumbana All Wards
105 Kollam Kulasekharam All Wards
106 Kollam Perayam All Wards
107 Kollam Paravur (M) 3,9, 11, 12, 19, 20, 22, 26, 27
108 Kollam Veliyam All wards
109 Kollam Anchal All wards
110 Kollam Alayamon All wards
111 Kollam Yeroor All wards
112 Kollam Edamulakkal All Wards
113 Kollam Ilamad All wards
114 Kollam Velinallur All Wards
115 Kollam Melila All Wards
116 Kollam Vettikkavala All Wards
117 Kollam Thodiyoor All Wards
118 Kollam Sooranad North All Wards
119 Kollam Alappad All Wards
120 Kollam Vilakkudi All Wards
121 Kollam Mayyanad All Wards
122 Kollam Karipra All Wards
123 Kollam Ummannoor All Wards
124 Kollam Chithara All Wards
125 Kollam Kummil All Wards
126 Kollam Kadaykkal All Wards
127 Kasargode Ajanur 1, 2, 3, 4, 7, 18, 21
128 Kasargode Chemnad 7, 8, 9, 12, 13, 19, 22
129 Kasargode Chengala 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23
130 Kasargode Kasargod (M) 2, 3, 11, 12, 14, 22, 23, 26 28, 34
131 Kasargode Kodom Belur 3
132 Kasargode Kumbala 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
133 Kasargode Madhur 5, 6, 9, 17, 18
134 Kasargode Mangalpady 3, 5, 9 ,11, 12, 13, 15, 18, 21
135 Kasargode Manjeshwar 5, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20
136 Kasargode Mogral Puthur 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15
137 Kasargode Muliyar 1, 10, 13, 14
138 Kasargode Nileshwar (M) 5, 22
139 Kasargode Pallikkara 1, 9, 12, 14, 16
140 Kasargode Pullur Periya 1, 6, 12
141 Kasargode Trikaripur 10, 15
142 Kasargode Uduma 2, 7, 17
143 Kasargode Vorkardy 1, 11
144 Kasargode Badiadka 12
145 Kasargode Enmakaje 4
146 Kasargode Meenja 2, 10, 11, 12, 13,14
147 Kasargode Paivalike 15
148 Kasargode Bellur 11
149 Kasargode Kallar 3
150 Kasargode Panathady 11, 13
151 Kasargode Cheruvathur 17
152 Kasargode Karadka 5, 9
153 Palakkad Koppam 6, 8, 9, 17
154 Palakkad Elappully 14
155 Palakkad Perumatti 2
156 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
157 Palakkad Vaniyamkulam 6
158 Palakkad Kozhinjampara 8
159 Palakkad Thrithala 13
160 Palakkad Shornur 19
161 Palakkad Kulukkallur 7, 11
162 Palakkad Nellaya 10, 11
163 Palakkad Kollangode 2
164 Palakkad Vallappuzha 3, 5, 13 ,16
165 Palakkad Alanalloor 17
166 Palakkad Pallassana 3, 8
167 Palakkad Ongallur 16
168 Palakkad Karakkurissi 6, 12
169 Palakkad Kanjirappuzha 1, 13
170 Palakkad Peringottukurissi 4, 5, 7
171 Palakkad Akathethara 11
172 Palakkad Puthuppariyaram 8
173 Palakkad Kumaramputhur 9, 16
174 Palakkad Peruvemb 1
175 Palakkad Thengara 5
176 Palakkad Sreekrishnapuram 2
177 Palakkad Nenmara 5
178 Palakkad Pattambi (M) All Wards
179 Palakkad Ottappalam (M) 18
180 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
181 Alappuzha Palamel All Wards
182 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
183 Alappuzha Thekkekkara All Wards
184 Alappuzha Nooranad All Wards
185 Alappuzha Arattupuzha All Wards
186 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
187 Alappuzha Venmony 8
188 Alappuzha Karuvatta 4
189 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
190 Alappuzha Pathiyoor 12
191 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
192 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
193 Alappuzha Puliyoor 1
194 Alappuzha Alappuzha (M) 1, 35, 43
195 Alappuzha Ala 13
196 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
197 Alappuzha Ramankari 9
198 Alappuzha Thrikkunnapuzha All Wards
199 Alappuzha Krishnapuram 1, 2, 3
200 Alappuzha Ambalappuzha North 1, 2, 18
201 Alappuzha Devikulangara 13
202 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
203 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 14, 19, 20
204 Pathanamthitta Kallooppara 12
205 Pathanamthitta Malayalapuzha 6, 8
206 Pathanamthitta Kottangal 3
207 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
208 Pathanamthitta Ezhamkulam 6, 17
209 Pathanamthitta Aruvappulam 2, 3, 4, 5, 12
210 Pathanamthitta Cherukole 2, 11, 12, 13
211 Pathanamthitta Kadapra 8, 9
212 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
213 Pathanamthitta Naranganam 7
214 Pathanamthitta Mylapra 9
215 Pathanamthitta Kalanjoor 5, 6
216 Pathanamthitta Pramadom 1, 10
217 Pathanamthitta Adoor (M) 24, 26
218 Pathanamthitta Ayiroor 11,12, 15
219 Pathanamthitta Thannithode 3, 4, 5, 6, 7, 8
220 Pathanamthitta Chennerkkara 13
221 Pathanamthitta Erathu 11, 13, 15
222 Pathanamthitta Aranmula 14
223 Pathanamthitta Vadasserikkara 1
224 Pathanamthitta Kunnanthanam 5, 8
225 Pathanamthitta Niranam 13
226 Pathanamthitta Pallikkal 3
227 Pathanamthitta Ranni Pazhavangadi 12, 13, 14
228 Idukki Vathikkudy 11, 14
229 Idukki Kanjikuzhy 7, 10, 11, 12, 13, 14
230 Idukki Karunapuram 14
231 Idukki Rajakkad All Wards
232 Idukki Chinnakkanal 3, 10
233 Idukki Kanjiryar 11, 12
234 Idukki Ayyappankovil 1, 2, 3
235 Idukki Upputhara 1, 6, 7
236 Idukki Udumbanchola 2, 3
237 Idukki Kodikkulam 1, 13
238 Idukki Bysenvally 8
239 Idukki Peerumedu 13
240 Idukki Senapathy 9
241 Idukki Vazhathope 4
242 Idukki Mariyapuram 5, 10, 11
243 Idukki Vannapuram 1, 17
244 Idukki Munnar 19
245 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
246 Thiruvananthapuram Parasala All wards
247 Thiruvananthapuram Karode 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16
248 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
249 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13, 14, 15
250 Thiruvananthapuram Azhoor 1, 18
251 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
252 Thiruvananthapuram Vilappil 3
253 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
254 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10, 13
255 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
256 Thiruvananthapuram Kunnathukal All wards
257 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14
258 Thiruvananthapuram Poovar 7, 8, 9, 10, 11, 12
259 Thiruvananthapuram Perumkadavila 3, 4, 6, 7, 11, 13
260 Wayanad Thirunelli All Wards
261 Wayanad Meppadi 19
262 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
263 Wayanad Mullankolly All Wards
264 Wayanad Kottathara 5
265 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
266 Wayanad Pulpally All Wards
267 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
268 Wayanad Meenangadi 15, 16
269 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
270 Wayanad Kalppatta 18 - Rattakkolli Paniya Colony
271 Wayanad Edavaka 2, 12
272 Wayanad Vellamunda 9
273 Malappuram Ponnani (M) All Wards
274 Malappuram Perumpadapp All Wards
275 Malappuram Veliyamkode All Wards
276 Malappuram Marancheri All Wards
277 Malappuram Alamkode All Wards
278 Malappuram Vattamkulam All Wards
279 Malappuram Edappal All Wards
280 Malappuram Kaladi All Wards
281 Malappuram Tanur (M) All Wards
282 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
283 Malappuram Vazhikkadav 21
284 Thrissur Kunnamkulam (M) 3, 7, 8, 10, 11, 12,15, 17, 19, 20, 21,22, 25, 26, 33
285 Thrissur Annamanada 7, 8
286 Thrissur Mooriyad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
287 Thrissur Iringalakkuda (M) 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 35
288 Thrissur Kadangode 4, 5
289 Thrissur Guruvayoor (M) 35
290 Thrissur Velukkara 5, 7, 17, 18
291 Thrissur Chovvannur 1
292 Thrissur Edathuruthy 11
293 Thrissur Aloor 1
294 Thrissur Koratty 1
295 Thrissur Thannyam 9, 10
296 Thrissur Kadavalloor 18
297 Thrissur Karalam 13, 14
298 Thrissur Thrissur © 49
299 Kottayam Parathode 7, 8, 9
300 Kottayam Manarcadu 8
301 Kottayam Aymanam 6
302 Kottayam Thalayolaparamb 4
303 Kottayam Kadathuruthy 16
304 Kottayam Udayanapuram 16
305 Kottayam Kumarakom 4, 12
306 Kottayam Pallikkathode 7
307 Kottayam TV puram 10
308 Kottayam Ettumanoor (M) 35
309 Kottayam Vechoor 3
310 Kottayam Maravanthuruth 11, 12
311 Kozhikkode Kozhikkode © 37, 38, 41, 44, 56, 57, 59, 62
312 Kozhikkode Nadapuram All Wards
313 Kozhikkode Tuneri All Wards
314 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
315 Kozhikkode Thalakulathur 16
316 Kozhikkode Villiappally 13, 14
317 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
318 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’