കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 12.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Akathethara2, 3
2Palakkad
Alanallur1, 14, 20
3Palakkad
Ambalappara7, 19, 20 
4Palakkad
Anakkara
2, 13
5Palakkad
Chittoor-Thathamangalam25
6Palakkad
Cheruppulasherry
27
7Palakkad
Elappally
7
8Palakkad
Kadampazhipuram
All Wards
9Palakkad
Kannadi
2
10Palakkad
Karakurishi
6, 7
11Palakkad
Koduvayoor
10
12Palakkad
Kollengode
4
13Palakkad
Koppam
4, 6, 8
14Palakkad
Kottayi
4, 9
15Palakkad
Kunisherri
8, 9
16Palakkad
Lakkidi Peroor
9
17Palakkad
Malampuzha
4
18Palakkad
Mannarkad (M)
10
19Palakkad
Marutharoad10
20Palakkad
Mundoor
4, 10, 16, 18
21Palakkad
Nagalassery
15
22Palakkad
Nellay
14
23Palakkad
Ottappalam (M)
1, 4
24Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 20, 29, 35
25Palakkad
Pattambi
6
26Palakkad
Pattithara
9
27Palakkad
Perumatty
1, 6
28Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
29Palakkad
Polppulli
7
30Palakkad
Pookkottukavu
7
31Palakkad
Puthunagaram
9, 10, 12
32Palakkad
Puthupariyaram
4, 20
33Palakkad
Puthusherry
7, 21
34Palakkad
Sreekrishnapuram
All Wards
35Palakkad
Thachampara2, 5
36Palakkad
Tharoor
9
37Palakkad
Thenkara
8
38Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
39Palakkad
Vadakkancheri
8
40Palakkad
Vallappuzha
2
41Palakkad
Vandazhi
9, 10
42Palakkad
Vaniyamkulam
14
43Palakkad
Vilayur
13
44Palakkad
Shornoor
20
45Kannur
Alakode
2, 3, 5
46Kannur
Anthoor (M)
5
47Kannur
Chembilode
1, 15
48Kannur
Cherupuzha
14
49Kannur
Chokli
2, 8
50Kannur
Dharmadam
13
51Kannur
Eruvessy
12
52Kannur
Iritty (M) 
4, 9
53Kannur
Kadannappally-Panappuzha
3
54Kannur
Kanichar
12
55Kannur
Kannapuram
1, 14
56Kannur
Kannur (C)
53, Ayikara Fish Market 
57Kannur
Kottayam Malabar
2, 4, 5, 9, 12, 14 
58Kannur
Kuttiattur
11
59Kannur
Maloor
9
60Kannur
Mangattidam
4
61Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 28, 31
62Kannur
Mattool
14
63Kannur
Mayyil
1
64Kannur
Munderi
8, 15
65Kannur
Muzhappilangad
8, 11
66Kannur
Panniyannur
6, 10
67Kannur
Panoor (M)
1, 13, 18, 31, 32
68Kannur
Pattiam
9
69Kannur
Payyannur (M) 

13

70Kannur
Peralassery
5
71Kannur
Pinarayi
8
72Kannur
Sreekandapuram
17
73Kannur
Thalasherry (M)
Thalassery Fish Market, Thalai Harbour
74Kannur
Thillankery
8
75Kannur
Udayagiri2
76Kannur
Vengad
1
77Kasargode
Badiadkka
18
78Kasargode
Chemnad
17
79Kasargode
Chengala
20
80Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
81Kasargode
Eart Eleri 
16
82Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22, 24, 37
83Kasargode
Kodom Belur
1, 7
84Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
85Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
86Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17
87Kasargode
Meenja
2
88Kasargode
Nileswar
22
89Kasargode
Padanna
1, 3, 7
90Kasargode
Pullur Periya
1
91Kasargode
Uduma
6, 9, 11
92Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
93Kasargode
Vorkady
1
94Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
95Kollam
Panmana
10, 11
96Kollam
Punalur (M)
12
97Kollam
Adichanallur
15, 17
98Kollam
Kulathooppuzha
4, 5, 6, 7, 8
99Kollam
Aryankavu
1, 2, 4, 5
100Thrissur
Avanur
All Wards
101Thrissur
Adat
All Wards
102Thrissur
Cherpu
All Wards
103Thrissur
Vadakkekad
All Wards
104Thrissur
Thrikkur
All Wards
105Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41
106Thrissur
Vadanappilli
All Wards
107Thrissur
Engandiyur
All Wards
108Thrissur
Chavakkad (M)
1 to 4, 16 to 32
109Thrissur
Thrissur (C)
24 to 34, 41
110Malappuram
Anakkayam
21
111Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
112Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
113Malappuram
Tirurangadi (M)
5, 38
114Malappuram
Manjeri (M)
5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 33, 42, 45, 46, 50
115Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
116Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
117Malappuram
Kalpakancherry
12
118Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
119Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
120Kottayam
Vellavoor
1
121Kottayam
Paippad
12
122Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
123Kottayam
Madappally
5, 9
124Kottayam
Aymanam
3
125Kottayam
Kangazha
3
126Kottayam
Koruthodu
8
127Kottayam
Thrikkodithanam
17
128Wayanad
Bathery (M)
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 32

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 12-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)