കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 15.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Akathethara2, 3
2Palakkad
Alanallur1, 14, 20
3Palakkad
Ambalappara7, 20 
4Palakkad
Anakkara
2, 13
5Palakkad
Chittoor-Thathamangalam25
6Palakkad
Cheruppulasherry
27
7Palakkad
Elappally
7
8Palakkad
Kannadi
2
9Palakkad
Karakurishi
6, 7
10Palakkad
Koduvayoor
10
11Palakkad
Kollengode
4
12Palakkad
Koppam
4, 6, 8
13Palakkad
Kunisherri
8, 9
14Palakkad
Lakkidi Peroor
9
15Palakkad
Mannarkad (M)
10
16Palakkad
Mundoor
4, 10
17Palakkad
Nellay
14
18Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 29, 35
19Palakkad
Pattambi
6
20Palakkad
Pattithara
9
21Palakkad
Perumatty
1, 6
22Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
23Palakkad
Pookkottukavu
7
24Palakkad
Puthupariyaram
4, 20
25Palakkad
Puthusherry
7
26Palakkad
Sreekrishnapuram
10
27Palakkad
Thachampara2, 5
28Palakkad
Tharoor
9
29Palakkad
Thenkara
8
30Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
31Palakkad
Vadakkancheri
8
32Palakkad
Vallappuzha
2
33Palakkad
Vaniyamkulam
14
34Palakkad
Vilayur
13
35Palakkad
Shornoor
20
36Kannur
Alakode
1, 4
37Kannur
Anthoor (M)
5
38Kannur
Chembilode
1
39Kannur
Cherupuzha
14
40Kannur
Chokli
2, 8, 9
41Kannur
Dharmadam
13
42Kannur
Eruvessy
12
43Kannur
Iritty (M) 
4, 9
44Kannur
Kadannappally-Panappuzha
3, 9
45Kannur
Kanichar
12
46Kannur
Kannapuram
1
47Kannur
Kannur (C)
12
48Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
49Kannur
Kuttiattur
11
50Kannur
Mangattidam
4
51Kannur
Mattannur (M)
19, 31
52Kannur
Mattool
14
53Kannur
Mayyil
1
54Kannur
Munderi
8, 12, 15
55Kannur
Muzhappilangad
8
56Kannur
Muzhakunnu
3, 8, Kakkayngadu Town (7, 8, 13)
57Kannur
Naduvil
1
58Kannur
Panniyannur
6
59Kannur
Panoor (M)
13, 31, 32, 37
60Kannur
Pappinissery
3
61Kannur
Pattiam
9, 13
62Kannur
Payyannur (M) 

13, 44

63Kannur
Peravoor
Peravoor Town (11)
64Kannur
Thalassery
14, 18
65Kannur
Thillankery
All Wards
66Kannur
Udayagiri2
67Kannur
Vengad
3
68Kasargode
Badiadkka
18
69Kasargode
Chemnad
18
70Kasargode
Chengala
20
71Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
72Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22, 24, 37
73Kasargode
Kanhangad
40
74Kasargode
Karadukka
8, 14
75Kasargode
Kodom Belur
1, 7
76Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
77Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
78Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
79Kasargode
Meenja
2
80Kasargode
Nileswar
22
81Kasargode
Padanna
3, 7
82Kasargode
Pallikkara
16
83Kasargode
Pullur Periya
1
84Kasargode
Uduma
6, 11
85Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
86Kasargode
Kinanoor Karindalam
6
87Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
88Kollam
Panmana
10, 11
89Kollam
Punalur (M)
12
90Kollam
Adichanallur
15, 17
91Kollam
Kulathooppuzha
4, 5, 6, 7, 8
92Kollam
Aryankavu
1, 2, 4, 5
93Thrissur
Avanur
All Wards
94Thrissur
Adat
All Wards
95Thrissur
Cherpu
All Wards
96Thrissur
Vadakkekad
All Wards
97Thrissur
Thrikkur
All Wards
98Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41
99Thrissur
Vadanappilli
All Wards
100Thrissur
Engandiyur
All Wards
101Thrissur
Chavakkad (M)
1 to 4, 16 to 32
102Thrissur
Thrissur (C)
24 to 34, 41
103Thrissur
Alagappa Nagar
3, 4
104Thrissur
Vellangallur
14, 15
105Thrissur
Tholur
12
106Malappuram
Anakkayam
21
107Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
108Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
109Malappuram
Tirurangadi (M)
5, 38
110Malappuram
Manjeri (M)
7, 12, 14, 16, 33, 42, 45, 46, 50
111Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
112Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
113Malappuram
Kalpakancherry
12
114Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
115Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
116Kottayam
Vellavoor
1
117Kottayam
Paippad
12
118Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
119Kottayam
Madappally
5, 9
120Kottayam
Aymanam
3
121Kottayam
Kangazha
3
122Kottayam
Koruthodu
8
123Kottayam
Thrikkodithanam
17
124Wayanad
Bathery (M)
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 32 
125IdukkiKumali
14

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 15-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)