എന്തുകൊണ്ടാണ് ‘കേരള മോഡൽ’ കോവിഡ് 19നെതിരെ വൻവിജയമായത് - ഒപീനിയൻ

post

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും അധികം സാക്ഷരതയുളള കേരളത്തിലാണ് ശക്തമായ സാമൂഹ്യക്ഷേമവും, സ്ത്രീശാക്തീകരണവും കുറഞ്ഞ ജനന നിരക്കും ഉളളത്. കേരളത്തില്‍ പട്ടിണിയോ, യാചകരോ ഇല്ലെന്നും ലേഖകന്‍ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് 'കേരള മോഡല്‍' എന്നതിനെകുറിച്ച് കേരളത്തില്‍ നിന്നുളള ലോക്‌സഭ എം.പി ഡോ ശശി തരൂര്‍ ഗള്‍ഫ് ന്യൂസിനോട് പറയുന്നു.

വാർത്തയുടെ ലിങ്ക് : https://gulfnews.com/opinion/op-eds/why-kerala-model-is-a-huge-success-against-covid-19-1.71491041
വാർത്തയുടെ പിഡിഎഫ് രൂപം : ഗൾഫ് ന്യൂസ്