കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 09.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 5 (Sub-ward), 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1,23 (Sub-ward)
4 Kannur Chittaripparamba 4, 7, 13
5 Kannur Irikkoor 2
6 Kannur Iritty (M) 32
7 Kannur Kadannappalli-Panappuzha 10 (Sub-ward)
8 Kannur Kannur (C) 14, 15, 20, 31,38, 42, 48, 51, 52, 53 (Sub-wards)
9 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward),10
10 Kannur Panoor 3, 22, 26, 33
11 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
12 Kannur Koothuparamba (M) 11, 14, 22, 25
13 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 10
14 Kannur Madai 7 (Sub-ward)
15 Kannur Mattannur (M) 6, 25, 28
16 Kannur Mattool 10
17 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward),12
18 Kannur Munderi 11
19 Kannur Muzhappilangad 2, 9, 10
20 Kannur Patyam 9
21 Kannur Pappinissery 16
22 Kannur Payyannur (M) 31
23 Kannur Peralaserry 6, 12 (Sub-ward)
24 Kannur Ramanthali 10, 11 (Sub-ward)
25 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
26 Kannur Thalasheery (M) 24, 26 (Sub-ward)
27 Kannur Pinarayi 5, 9
28 Kannur Kottiyoor 11
29 Kannur Karivellur-Peralam 4
30 Kannur Cherukunnu 1,12
31 Kannur Peringome-Vyakkara 7,12
32 Kannur Chembilode 13, 14, 15, 18
33 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
34 Kannur Kolayad 5, 6, 11, 14
35 Kannur Maloor 1, 5
36 Kannur Thillankeri 10
37 Kannur Chokli 4, 5, 12
38 Kannur Ezhom 7
39 Kannur Thaliparamba (M) 11, 34
40 Kannur Mayyil 11
41 Kannur Kadamboor 3
42 Kannur Keezhallur 3
43 Kannur Kuttiattur 13
44 Kannur Kunnothuparamba 13, 15
45 Kannur Anthoor 3
46 Kannur Padiyoor 10, 13
47 Kannur Peravoor 16
48 Kannur New Mahe 7
49 Kannur Vengad 5
50 Kannur Kankol Alapadamba 1
51 Kannur Koodali 18
52 Kasargode Ajanur 4, 13, 18, 20, 21
53 Kasargode Chemnad 7, 13
54 Kasargode Chengala 6, 13, 16
55 Kasargode Kanhangad (M) 29, 37, 40, 43
56 Kasargode Karadka 4, 7, 10, 14
57 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 29
58 Kasargode Kodom Belur 4, 7, 8
59 Kasargode Kumbala 3, 6,14, 15, 20
60 Kasargode Madhur 6, 7
61 Kasargode Madikkai 2, 12
62 Kasargode Mangalpady 2, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 21
63 Kasargode Manjeshwar 6, 9,10, 12, 19, 20
64 Kasargode Mogral Puthur 1, 14
65 Kasargode Muliyar 1, 14
66 Kasargode Nileshwar (M) 5, 19, 22, 32
67 Kasargode Padane 12
68 Kasargode Pallikkara 4, 14, 16, 19
69 Kasargode Pullur Periya 1, 6
70 Kasargode Trikaripur 1, 4
71 Kasargode Uduma 5, 6, 21
72 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10,13
73 Kasargode Vorkardy 6, 11
74 Kasargode Badiadka 12
75 Kasargode Enmakaje 4
76 Kasargode Bedadka 3
77 Kasargode Meenja 2, 10, 13
78 Kasargode Paivalike 15
79 Palakkad Koppam 4, 6, 8,17
80 Palakkad Lakkidi Peroor 9
81 Palakkad Parali 11
82 Palakkad Thachampara 5
83 Palakkad Thrikkadeeri 10
84 Palakkad Thirumittacode 8
85 Palakkad Chalissery 9, 14
86 Palakkad Elappully 7
87 Palakkad Perumatti 3,16, 17
88 Palakkad Mannoor 2
89 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
90 Palakkad Kongad 2
91 Palakkad Kuzhalmannam 5
92 Palakkad Thachanattukara 11
93 Palakkad Nalleppilli 7
94 Palakkad Koduvayur 13
95 Palakkad Vaniyamkulam 6
96 Palakkad Anakkara 3
97 Palakkad Kozhinjampara 8
98 Palakkad Pattanchery 6
99 Ernakulam Nayarambalam 2
100 Ernakulam Kochi (C) 11, 27, 43, 44, 46, 56, 58, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
101 Ernakulam Kanjoor 12
102 Ernakulam Chellanam All Wards
103 Ernakulam Piravam (M) 17
104 Ernakulam Paingottur 5
105 Ernakulam Paravoor (M) 8
106 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
107 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
108 Ernakulam Aluva (M) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, Aluva Market
109 Ernakulam Pallippuram 21, 22, Munambam Fishing Harbour
110 Ernakulam Keezhumad 4, 5
111 Ernakulam Edathala 1, 4, 13
112 Ernakulam Kalloorkkad 6
113 Ernakulam Mulavukad 3
114 Ernakulam Alangad 7
115 Ernakulam Choornikkara 7
116 Ernakulam Maradu (M) 4
117 Kollam Thenmala 7
118 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 33, 34
119 Kollam Mayyanad 9
120 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
121 Kollam Kollam (C) 53
122 Kollam Kottarakkara (M) 2, 4, 6, 7, 8
123 Kollam Melila 15
124 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
125 Kollam Alappad Azheekkal Harbour
126 Kollam Karunagappally 15
127 Kollam Panmana 3, 5, 13, 15
128 Kollam Sasthamcotta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
129 Kollam Mynagappally 7, 8, 9 , 11
130 Kollam West Kallada 1, 3
131 Kollam Sooranad South 10, 1 3
132 Kollam Clappana 1
133 Kollam Neendakara 8
134 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
135 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
136 Alappuzha Palamel 14
137 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
138 Alappuzha Thekkekkara All Wards
139 Alappuzha Nooranad 9, 15
140 Alappuzha Arattupuzha All Wards
141 Alappuzha Pattanakkad 16
142 Alappuzha Thuravur 1, 16, 18
143 Alappuzha Kuthiathode 1, 16
144 Alappuzha Ezhupunna 15
145 Alappuzha Ambalappuzha South 2
146 Alappuzha Cheriyanad 7
147 Alappuzha Venmony 8
148 Alappuzha Karuvatta 4
149 Alappuzha Thamarakkulam 6, 7
150 Alappuzha Pathiyoor 12
151 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
152 Thiruvananthapuram Balaramapuram 5
153 Thiruvananthapuram Nagaroor 5
154 Thiruvananthapuram Ottashekharamangalam 10
155 Thiruvananthapuram Neyyattinkara (M) 17
156 Thiruvananthapuram Parasala 10, 14, 18, 16
157 Thiruvananthapuram Vellanadu 12, 13
158 Thiruvananthapuram Aryanadu All Wards
159 Thiruvananthapuram Karode 14, 15, 16
160 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
161 Malappuram Tanur (M) All Wards
162 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
163 Malappuram Vazhikkadav 21
164 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
165 Kottayam Pallikkathodu 8
166 Kottayam Erumely 12
167 Kottayam Thrickodithanam 12
168 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
169 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 28, 33
170 Pathanamthitta Kulanada 14
171 Pathanamthitta Ranni 1, 2
172 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
173 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
174 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,15, 17, 19 , 25, 26
175 Thrissur Nadathara 8
176 Wayanad Thirunelli 4, 5, 9, 10, 12
177 Wayanad Kalpatta (M) 5, 9, 11, 14, 15, 18, 19 , Shops and Establishments on both sides of Kalpetta Anappalam road to the end of bypass road till Traffic Junction
178 Wayanad Meppadi 19, 22
179 Kozhikkode Kozhikkode © 44, 56, 62, 66
180 Kozhikkode Olavanna 9
181 Idukki Kumaramangalam 14
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’