കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 14.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1, 5
4 Kannur Chittaripparamba 7, 13
5 Kannur Iritty (M) 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34, 38, 53 (Sub-wards)
7 Kannur Panoor 3, 6, 9, 22, 26, 33, 34, 35,36
8 Kannur Koothuparamba (M) 11,15
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 10
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 25, 28
11 Kannur Mattool 10
12 Kannur Mokeri 12
13 Kannur Munderi 4, 7, 8
14 Kannur Muzhappilangad 2, 9, 10
15 Kannur Patyam 7, 9
16 Kannur Payyannur (M) 3, 26
17 Kannur Peralaserry 1, 6
18 Kannur Ramanthali 4, 5, 10 (Sub-ward)
19 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 26 (Sub-ward)
20 Kannur Thalassery (M) 23, 50
21 Kannur Pinarayi 9
22 Kannur Karivellur-Peralam 5
23 Kannur Cherukunnu 12
24 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 12
25 Kannur Chembilode 14, 15, 18
26 Kannur Kathiroor 4, 6, 18
27 Kannur Kolayad 11, 14
28 Kannur Maloor 1, 5, 6
29 Kannur Chokli 1, 4, 5, 12 ,13
30 Kannur Ezhom 7
31 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 34
32 Kannur Mayyil 11
33 Kannur Keezhallur 3
34 Kannur Kuttiattur 13
35 Kannur Kunnothuparamba 13, 15
36 Kannur Anthoor 3
37 Kannur Padiyoor 10, 13
38 Kannur Peravoor 16
39 Kannur New Mahe 4, 5, 7
40 Kannur Vengad 5, 16
41 Kannur Kankol Alapadamba 1
42 Kannur Koodali 18
43 Kannur Trippangottur 16
44 Kannur Cherupuzha 5
45 Kannur Malappattam 5
46 Kannur Payam 2
47 Kannur Anjarakkandi 9
48 Kannur Mangattidam 17
49 Kannur Contonment Board 2, 3
50 Ernakulam Kochi (C) 8, 11, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road ,Alburharak Market
51 Ernakulam Kanjoor 12
52 Ernakulam Chellanam All Wards
53 Ernakulam Piravam (M) 17
54 Ernakulam Paingottur 5
55 Ernakulam Paravoor (M) 8
56 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
57 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
58 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
59 Ernakulam Keezhumad All Wards
60 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4,5 14
61 Ernakulam Kalloorkkad 6
62 Ernakulam Mulavukad 3
63 Ernakulam Alangad 7 ,12, 20
64 Ernakulam Choornikkara 3, 7, 9
65 Ernakulam Maradu (M) 4
66 Ernakulam Varappuzha 14 ( Market )
67 Ernakulam Tripunithura (M) 14, 35
68 Ernakulam Chengamanad 14
69 Ernakulam Karumalloor 4, 8
70 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 16
71 Ernakulam Vazhakkulam 19
72 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
73 Ernakulam Vadakkekkara 15
74 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
75 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market )
76 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
77 Ernakulam Kalamassery (M) 36
78 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
79 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
80 Ernakulam Kavalangad 11
81 Kasargode Ajanur 1, 4, 18, 21
82 Kasargode Chemnad 7, 13
83 Kasargode Chengala 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19
84 Kasargode Kanhangad (M) 11, 18, 37, 43
85 Kasargode Kasargod (M) 11, 14, 22, 28, 29, 34
86 Kasargode Kodom Belur 3, 7
87 Kasargode Kumbala 3, 5, 6,12, 15, 18, 20
88 Kasargode Madhur 6, 7, 18
89 Kasargode Mangalpady 2, 3, 11, 12, 13, 15, 21
90 Kasargode Manjeshwar 9,10, 12, 19, 20
91 Kasargode Mogral Puthur 1,5, 6, 14, 15
92 Kasargode Muliyar 1, 10, 14
93 Kasargode Nileshwar (M) 5, 19, 22, 32
94 Kasargode Padane 12
95 Kasargode Pallikkara 1, 14, 16, 19
96 Kasargode Pullur Periya 1
97 Kasargode Trikaripur 10
98 Kasargode Uduma 5, 6, 7
99 Kasargode Vorkardy 11
100 Kasargode Badiadka 12
101 Kasargode Enmakaje 4
102 Kasargode Bedadka 3
103 Kasargode Meenja 2, 10, 13
104 Kasargode Paivalike 15
105 Kasargode Bellur 11
106 Kasargode Kallar 3
107 Kasargode Panathady 11
108 Kasargode Kayyur -Cheemeni 11
109 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
110 Alappuzha Palamel All Wards
111 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
112 Alappuzha Thekkekkara All Wards
113 Alappuzha Nooranad All Wards
114 Alappuzha Arattupuzha All Wards
115 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
116 Alappuzha Venmony 8
117 Alappuzha Karuvatta 4
118 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
119 Alappuzha Pathiyoor 12
120 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
121 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
122 Alappuzha Puliyoor 1
123 Alappuzha Alappuzha (M) 1
124 Alappuzha Ala 13
125 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
126 Alappuzha Ramankari 9
127 Palakkad Koppam 6, 8,17
128 Palakkad Parali 11
129 Palakkad Chalissery 9, 14
130 Palakkad Elappully 7, 14, 18
131 Palakkad Perumatti 2, 3,17
132 Palakkad Mannoor 2
133 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
134 Palakkad Kuzhalmannam 5
135 Palakkad Vaniyamkulam 6
136 Palakkad Anakkara 3
137 Palakkad Kozhinjampara 8
138 Palakkad Thrithala 13
139 Palakkad Shornur 19
140 Palakkad Kulukkallur 7
141 Palakkad Nellaya 11
142 Palakkad Kollangode 2
143 Palakkad Vallappuzha 3, 5, 13 ,16
144 Palakkad Alanalloor 17
145 Palakkad Pallassana 3
146 Kollam Thenmala 7
147 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
148 Kollam Kollam (C) 36, 37, 38, 39
149 Kollam Melila 15
150 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
151 Kollam Karunagappally 15
152 Kollam Panmana All Wards
153 Kollam Sasthamcotta All Wards
154 Kollam Mynagappally 7, 8, 9 , 11
155 Kollam West Kallada 1, 3
156 Kollam Sooranad South 10, 1 3
157 Kollam Clappana 1
158 Kollam Neendakara 8
159 Kollam Chavara All Wards
160 Kollam Poruvazhi All Wards
161 Kollam Nedumbana 4, 6
162 Kollam Kulasekharapuram 4,5, 6 ,10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23
163 Kollam Perayam 13
164 Wayanad Thirunelli All Wards
165 Wayanad Kalpatta (M) 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19 , Shops and Establishments on both sides of Kalpetta Anappalam road to the end of bypass road till Traffic Junction
166 Wayanad Meppadi 19, 22
167 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
168 Wayanad Sulthan Batheri ( M) Jubilee restaurant and Image Mobile shop in Ward No:24
169 Wayanad Mullankolly All Wards
170 Wayanad Kottathara 5
171 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
172 Wayanad Pulpally All Wards
173 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
174 Wayanad Meenangadi 15, 16
175 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
176 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram © All Wards
177 Thiruvananthapuram Parasala All wards
178 Thiruvananthapuram Karode 14, 15, 16
179 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
180 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 10, 11, 12 ,13, 14, 15
181 Thiruvananthapuram Azhoor 1
182 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
183 Thiruvananthapuram Vilappil 3
184 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
185 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10
186 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
187 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
188 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 19,20, 28, 33
189 Pathanamthitta Kulanada 14
190 Pathanamthitta Ranni 1, 2
191 Pathanamthitta Kallooppara 12, 13
192 Pathanamthitta Malayalapuzha 3, 11
193 Pathanamthitta Kottangal 2
194 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
195 Pathanamthitta Ezhamkulam 17
196 Pathanamthitta Aruvappulam 3, 5
197 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
198 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
199 Thrissur Kunnamkulam (M) 7, 10, 11,15, 17, 19 , 25, 26
200 Thrissur Nadathara 8
201 Thrissur Puthenchira 6, 7
202 Thrissur Annamanada 17
203 Thrissur Arimboor 5
204 Thrissur Athirappally 4
205 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
206 Kottayam Pallikkathodu 8
207 Kottayam Erumely 12
208 Kottayam Thrickodithanam 12
209 Kottayam Parathode 8
210 Kottayam Manarcadu 8
211 Kottayam Aymanam 6
212 Kottayam Thalayolaparamb 4
213 Kozhikkode Kozhikkode © 38, 39, 44, 56, 59, 62, 66
214 Kozhikkode Nadapuram All Wards
215 Kozhikkode Tuneri All Wards
216 Kozhikkode Olavanna 9
217 Kozhikkode Vadakara (M) 6 ,7, 8, 9 , 10, 11, 18, 19, 20, 29
218 Kozhikkode Thalakulathur 16
219 Kozhikkode Villiappally 13, 14
220 Malappuram Ponnani Taluk Ponnani (M), Perumpadappu,Veliyamkode,Marancheri,Alamkode,Vattamkulam,Edappal,Kaladi
221 Malappuram Tanur (M) All Wards
222 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
223 Malappuram Vazhikkadav 21
224 Idukki Vathikkudy 11, 14
225 Idukki Kanjikuzhy 10, 11, 14
226 Idukki Karunapuram 14
227 Idukki Rajakkad 6
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’