കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 17.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1, 5
4 Kannur Chittaripparamba 3, 5, 7 , 13, 14
5 Kannur Iritty (M) 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34, 38, 53 (Sub-wards)
7 Kannur Panoor 3, 6, 9, 16, 22, 26, 33, 34, 35, 36
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 25, 27
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 17, 25, 28, 31
11 Kannur Mattool 10
12 Kannur Mokeri 10,12,14
13 Kannur Munderi 4, 7, 8
14 Kannur Muzhappilangad 2, 9
15 Kannur Patyam 7, 9, 17
16 Kannur Payyannur (M) 3, 26
17 Kannur Peralaserry 1, 3, 6
18 Kannur Ramanthali 4, 5, 10, 13 (Sub-ward)
19 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 26 (Sub-ward)
20 Kannur Thalassery (M) 1, 23, 28, 50
21 Kannur Pinarayi 9
22 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
23 Kannur Cherukunnu 12
24 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 12
25 Kannur Chembilode 14, 15, 18
26 Kannur Kathiroor 4, 6 , 8
27 Kannur Kolayad 8, 10, 11, 14
28 Kannur Maloor 1, 5, 6
29 Kannur Chokli 1, 4, 5, 12 ,13
30 Kannur Ezhom 7
31 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 30, 34
32 Kannur Mayyil 11
33 Kannur Keezhallur 3
34 Kannur Kuttiattur 13
35 Kannur Kunnothuparamba 10, 13, 15
36 Kannur Anthoor 3
37 Kannur Padiyoor 10, 13
38 Kannur Peravoor 10, 16
39 Kannur New Mahe 4, 5, 7
40 Kannur Vengad 3, 5, 16, 18
41 Kannur Kankol Alapadamba 1
42 Kannur Koodali 18
43 Kannur Trippangottur 16
44 Kannur Cherupuzha 5
45 Kannur Malappattam 5
46 Kannur Payam 2
47 Kannur Anjarakkandi 4, 9
48 Kannur Mangattidam 1, 2, 9, 17
49 Kannur Contonment Board All wards
50 Kannur Kadambur 7
51 Kannur Panniannur 1
52 Kannur Kannapuram 8
53 Kannur Azeekkode 15, 18
54 Kannur Ulikkal 16
55 Kannur Kolacheri 10
56 Ernakulam Kochi (C) 8, 11, 24, 38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 69, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road ,Alburharak Market
57 Ernakulam Kanjoor 12
58 Ernakulam Chellanam All Wards
59 Ernakulam Piravam (M) 17
60 Ernakulam Paingottur 5
61 Ernakulam Paravoor (M) 8
62 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
63 Ernakulam Thrikkakkara (M) 12, 28
64 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
65 Ernakulam Keezhumad All Wards
66 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4,5 10, 14, 17
67 Ernakulam Mulavukad 3
68 Ernakulam Alangad 7 ,12, 20, 21
69 Ernakulam Choornikkara 3, 7, 9
70 Ernakulam Maradu (M) 4
71 Ernakulam Varappuzha 14 ( Market )
72 Ernakulam Tripunithura (M) 35 , 50 (Grandeur westend palace,Poornathreya temple road )
73 Ernakulam Chengamanad 14
74 Ernakulam Karumalloor 4, 7, 8, 10, 11
75 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 16
76 Ernakulam Vazhakkulam 19
77 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
78 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
79 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
80 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market )
81 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
82 Ernakulam Kalamassery (M) 36
83 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
84 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
85 Ernakulam Kavalangad 11
86 Ernakulam Pallarimangalam 9
87 Kasargode Ajanur 1, 2, 3, 4, 7, 18, 21
88 Kasargode Chemnad 7, 8, 9, 12, 13, 19, 22
89 Kasargode Chengala 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23
90 Kasargode Kasargod (M) 2, 3, 11, 12, 14, 22, 23, 26 28, 34
91 Kasargode Kodom Belur 3
92 Kasargode Kumbala 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
93 Kasargode Madhur 5, 6, 9, 17, 18
94 Kasargode Mangalpady 3, 5, 9 ,11, 12, 13, 15, 18, 21
95 Kasargode Manjeshwar 5, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20
96 Kasargode Mogral Puthur 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15
97 Kasargode Muliyar 1, 10, 13, 14
98 Kasargode Nileshwar (M) 5, 22
99 Kasargode Pallikkara 1, 9, 12, 14, 16
100 Kasargode Pullur Periya 1, 6, 12
101 Kasargode Trikaripur 10, 15
102 Kasargode Uduma 2, 7, 17
103 Kasargode Vorkardy 1, 11
104 Kasargode Badiadka 12
105 Kasargode Enmakaje 4
106 Kasargode Meenja 2, 10, 11, 12, 13,14
107 Kasargode Paivalike 15
108 Kasargode Bellur 11
109 Kasargode Kallar 3
110 Kasargode Panathady 11, 13
111 Kasargode Cheruvathur 17
112 Kasargode Karadka 5, 9
113 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
114 Alappuzha Palamel All Wards
115 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
116 Alappuzha Thekkekkara All Wards
117 Alappuzha Nooranad All Wards
118 Alappuzha Arattupuzha All Wards
119 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
120 Alappuzha Venmony 8
121 Alappuzha Karuvatta 4
122 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
123 Alappuzha Pathiyoor 12
124 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
125 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
126 Alappuzha Puliyoor 1
127 Alappuzha Alappuzha (M) 1
128 Alappuzha Ala 13
129 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
130 Alappuzha Ramankari 9
131 Alappuzha Thrikkunnapuzha 6, 7, 8, 9, 10
132 Alappuzha Krishnapuram 1, 2, 3
133 Palakkad Koppam 6, 8,17
134 Palakkad Elappully 14
135 Palakkad Perumatti 2, 3
136 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
137 Palakkad Vaniyamkulam 6
138 Palakkad Kozhinjampara 8
139 Palakkad Thrithala 13
140 Palakkad Shornur 19
141 Palakkad Kulukkallur 7
142 Palakkad Nellaya 10, 11
143 Palakkad Kollangode 2
144 Palakkad Vallappuzha 3, 5, 13 ,16
145 Palakkad Alanalloor 17
146 Palakkad Pallassana 3
147 Palakkad Ongallur 16
148 Palakkad Karakkurissi 6
149 Palakkad Kanjirappuzha 1
150 Palakkad Peringottukurissi 4, 5, 7
151 Palakkad Akathethara 11
152 Palakkad Puthuppariyaram 8
153 Palakkad Kumaramputhur 9, 16
154 Palakkad Peruvemb 1
155 Palakkad Thengara 5
156 Palakkad Sreekrishnapuram 2
157 Kollam Thenmala 3, 4, 5, 6, 7, 9
158 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
159 Kollam Kollam (C) 36, 37, 38, 39
160 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
161 Kollam Panmana All Wards
162 Kollam Sasthamcotta All Wards
163 Kollam Mynagappally 7, 8, 9 , 11
164 Kollam West Kallada 1, 3
165 Kollam Sooranad South 10, 1 3
166 Kollam Clappana 1
167 Kollam Neendakara 8
168 Kollam Chavara All Wards
169 Kollam Poruvazhi All Wards
170 Kollam Nedumbana 4, 5, 6, 8
171 Kollam Kulasekharam 4,5, 6 ,10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23
172 Kollam Perayam 3, 13
173 Kollam Paravur (M) 3,9, 11, 12, 19, 20, 22, 26, 27
174 Kollam Veliyam All wards
175 Kollam Anchal All wards
176 Kollam Alayamon All wards
177 Kollam Yeroor All wards
178 Kollam Edamulakkal 5, 6, 7, 8, 9
179 Kollam Ilamad All wards
180 Kollam Velinallur 5 , 6, 16
181 Kollam Melila 2, 15
182 Kollam Vettikkavala All Wards
183 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
184 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 14, 19, 20
185 Pathanamthitta Kallooppara 12, 13
186 Pathanamthitta Malayalapuzha 3, 6, 8, 11
187 Pathanamthitta Kottangal 2 , 3
188 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
189 Pathanamthitta Ezhamkulam 17
190 Pathanamthitta Aruvappulam 2, 3, 5
191 Pathanamthitta Cherukole 2, 11, 12, 13
192 Pathanamthitta Kadapra 8, 9
193 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
194 Pathanamthitta Naranganam 7
195 Pathanamthitta Mylapra 9
196 Pathanamthitta Kalanjoor 5, 6
197 Pathanamthitta Pramadom 10
198 Pathanamthitta Adoor (M) 24, 26
199 Pathanamthitta Ayiroor 15
200 Pathanamthitta Thannithode 3, 4, 5, 6, 7, 8
201 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
202 Thiruvananthapuram Parasala All wards
203 Thiruvananthapuram Karode 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16
204 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
205 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13, 14, 15
206 Thiruvananthapuram Azhoor 1, 18
207 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
208 Thiruvananthapuram Vilappil 3
209 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
210 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10, 13
211 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
212 Thiruvananthapuram Kunnathukal All wards
213 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14
214 Thiruvananthapuram Poovar 7, 8, 9, 10, 11, 12
215 Thiruvananthapuram Perumkadavila 3, 4, 6, 7, 11, 13
216 Idukki Vathikkudy 11, 14
217 Idukki Kanjikuzhy 7, 10, 11, 12, 13, 14
218 Idukki Karunapuram 14
219 Idukki Rajakkad All Wards
220 Idukki Chinnakkanal 3, 10
221 Idukki Kanjiryar 11, 12
222 Idukki Ayyappankovil 1, 2, 3
223 Idukki Upputhara 1, 6, 7
224 Idukki Udumbanchola 2, 3
225 Idukki Kodikkulam 1, 13
226 Idukki Bysenvally 8
227 Idukki Peerumedu 13
228 Idukki Senapathy 9
229 Idukki Vazhathope 4
230 Idukki Mariyapuram 5, 10, 11
231 Wayanad Thirunelli All Wards
232 Wayanad Meppadi 19, 22
233 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
234 Wayanad Sulthan Batheri ( M) Jubilee restaurant and Image Mobile shop in Ward No:24
235 Wayanad Mullankolly All Wards
236 Wayanad Kottathara 5
237 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
238 Wayanad Pulpally All Wards
239 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
240 Wayanad Meenangadi 15, 16
241 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
242 Wayanad Kalppatta 18 - Rattakkolli Paniya Colony
243 Wayanad Edavaka 2 ,
244 Malappuram Ponnani (M) All Wards
245 Malappuram Perumpadapp All Wards
246 Malappuram Veliyamkode All Wards
247 Malappuram Marancheri All Wards
248 Malappuram Alamkode All Wards
249 Malappuram Vattamkulam All Wards
250 Malappuram Edappal All Wards
251 Malappuram Kaladi All Wards
252 Malappuram Tanur (M) All Wards
253 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
254 Malappuram Vazhikkadav 21
255 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
256 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
257 Thrissur Kunnamkulam (M) 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19 , 20, 21,22, 25, 26, 33
258 Thrissur Nadathara 8
259 Thrissur Puthenchira 6, 7
260 Thrissur Annamanada 7, 8, 17
261 Thrissur Arimboor 5
262 Thrissur Athirappally 4
263 Thrissur Mooriyad 8, 9, 11, 12, 13, 14
264 Thrissur Iringalakkuda (M) 27
265 Thrissur Kadangode 4, 5
266 Thrissur Guruvayoor (M) 35
267 Thrissur Velukkara 5, 7
268 Thrissur Chovvannur 1
269 Kottayam Parathode 8
270 Kottayam Manarcadu 8
271 Kottayam Aymanam 6
272 Kottayam Thalayolaparamb 4
273 Kottayam Kadathuruthy 16
274 Kottayam Udayanapuram 16
275 Kottayam Kumarakom 4
276 Kottayam Pallikkathode 7
277 Kottayam TV puram 10
278 Kozhikkode Kozhikkode © 37, 38 , 41, 44, 56, 57, 59, 62
279 Kozhikkode Nadapuram All Wards
280 Kozhikkode Tuneri All Wards
281 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
282 Kozhikkode Thalakulathur 16
283 Kozhikkode Villiappally 13, 14
284 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
285 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’